Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Inzegening kruis
10 september 2014
 
 

Inzegening van het kruis in ’t Thaal
Pejjerhoes 10 september 2014

Lied:

Waar liefde mensen samenvoegt,
worden stenen een paleis,
ook deze straat een lentetuin,
het Thaal een paradijs

Refrein:  
Een land van licht en zonneschijn,
een haard waar men zich warmt,
een overvolle beker wijn,
een mens die je omarmt.

Dit kruis is hier een teken
van hoop en van kracht
dat mocht toch niet ontbreken
omdat het zegen bracht.  

Refrein …

Kruisteken en begroeting

Gedicht

Waar in het Limburgs Land
twee wegen elkaar snijden,
staat vaak een kruis aan de kant
met Christus in zijn lijden.

Het is een stil sprekend teken:
“Ik ben hier in jullie midden.
Mijn zegen mag niet ontbreken,
als antwoord op jullie bidden.”

Hier in het hart van het Thaal
werd nu een kruis geplant.
Het staat er voor ons allemaal:
ga met God, hand in Hand.

Bijbellezingen en gebed om ontferming

Toen sprak de Heer tot Mozes:
“Op elke heilige plaats waar Ik mijn naam doe gedenken,
zal Ik naar u toe komen en u zegenen.”

Allen: Heer, ontferm U over ons.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
“Als iemand achter Mij aan wil komen,
laat hij dan met zichzelf breken, dagelijks zijn kruis opnemen
en Mij volgen.”

Allen: Christus, ontferm U over ons.

Jezus sprak: 
“Kom allen naar Mij toe die afgemat
en belast zijn,
en Ik zal u rust geven.”

Allen: Heer, ontferm U over ons.

Lied

Ere zij God, ere zij God,
eer aan God in den hoge.
Ere zij God, ere zij God,
halleluja, halleluja.

Gloria, gloria,
in excelsis Deo.
Gloria, gloria,
halleluja, halleluja.

Gebed voor allen die hier wonen (met kaarsjes)

In de schaduw van het kruis loopt niemand verloren

Bidden wij voor de kinderen die hier wonen,
om bescherming en veiligheid,
dat God hen allen zal zegenen.

Bidden wij voor jongeren in ons midden,
dat dit kruisbeeld hen aan het denken kan zetten
tijdens hun zoektocht door het leven.
Bidden wij voor volwassenen,
voor ouders en grootouders,
om wijze liefde.

Bidden wij voor de bewoners van het Pejjerhoes
en voor alle ouderen en zieken,
om kracht naar kruis.

Bidden wij voor onze overledenen,
dat zij thuis zijn
in het Koninkrijk van Jezus.

Inzegening van het kruis

Onze Vader en Wees Gegroet

Bloemenhulde met Marialied

O reinste der schepselen,
o moeder en maagd,
gij die in uw armen het Jezuskind draagt,
Maria, aanhoor onze vurige bee,
geleid ons door ’t leven, o sterre der zee.

Maria, als gij onze schreden geleidt,
schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd.
Dan landen wij veilig ter hemelse ree
en danken u eeuwig, o sterre der zee.

Zending en zegen


 

        
 
 
2021 Parochie Pey