Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Maria geboorte
8 september 2014
 
 

Lezingen van de dag:

Micha 5, 1 - 4a
Mattheus 1, 18-23

Enkele woorden ter overweging:

Een dezer dagen las ik een spreuk:
“De schouders ophalen
is slecht voor je ruggengraat!”

Daar zit een diepe waarheid in.
Wie te vaak de schouders ophaalt
en zegt:
“Wat interesseert mij deze wereld,
wat kan ik eraan doen,
laat anderen het maar opknappen”,
die mens toont weinig ruggengraat.
Op zo iemand kun je niet bouwen.

De schouders ophalen is slecht voor je ruggengraat.
Goddank zijn er ook mensen die het tegenovergestelde doen.
Ze zetten hun schouders onder de samenleving,
ze bieden een schouder om op uit te huilen,
ze staan schouder aan schouder.
Zulke mensen vormen de ruggengraat van een dorp, een parochie,
of een vereniging.

Vandaag vieren wij Maria Geboorte.
Maria is nou typisch zo’n vrouw die de schouders nooit ophaalde.
In tegendeel.
Zij zet de schouders onder Gods Plannen.
Ze zegt niet: “Ik ben te klein om iets te betekenen”,
maar ze zegt:
“Al ben ik klein, wanneer God mij nodig heeft, dan wil ik iets betekenen!”

Maria toont ruggengraat.
Ze houdt vast aan haar roeping,
ook wanneer mensen over haar praten omdat ze een Kind verwacht
zonder getrouwd te zijn.

Maria gaat Gods wegen, op haar eigen bescheiden wijze.
Ze biedt kraamhulp bij haar nicht Elisabeth,
ze geeft het leven aan Jezus onze Redder,
zij draagt Hem in haar schoot en haar armen,
en draagt Hem een warm hart toe op al zijn wegen,
totdat Hij van kruis wordt genomen en opnieuw in haar armen rust.

Vandaag vieren wij de geboorte, de verjaardag van Maria.
Lang zal ze leven in Gods Gloria.
En wanneer wij haar voorbeeld volgen -
niet de schouders ophalen,
maar ruggengraat tonen -
dan zullen ook wij leven in Gods Gloria.

Amen! 

        
 
 
2021 Parochie Pey