Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Pelgrimsmis Heiligdomsvaart
2 september 2014
 
 

Pelgrimsmis tijdens de Heiligdomsvaart in de Basiliek te Susteren

Inleiding:

We zingen wel eens tijdens Vieringen over de
“Pelgrimstocht der mensen”.
Dat is een prachtig beeld om over geloof te spreken.
Wie de weg van Jezus volgt
wordt een pelgrim in deze wereld,
onderweg met een doel voor ogen
en met de Heer als reisgenoot aan onze zijde.
Het is mooie dat in Susteren rond de Heiligsdomsvaart
iedere dag een Pelgrimsmis is.
Opdat wij ons geloof vieren als pelgrims,
vanuit vele plaatsen naar hier gekomen
maar samen op weg
naar de toekomst van God.


Schriftlezingen van de dag:

I Korintiërs 2, 10b-16
Evangelie volgens Lucas 4, 31-37


Verkondiging (preek):

De eerste Christenen beschreven zichzelf regelmatig als
“mensen van de weg”.
Zij deden dat vanuit de ervaring van de apostelen,
dat geloven in Jezus je op weg zet.
Niet voor niets zond Hij zijn leerlingen uit,
twee aan twee, naar alle plaatsen in de omtrek.
Zo begon de kerk op de stoffige wegen van het Heilig Land
en al snel naar vele andere plaatsen.

Maar er was nóg een reden waarom die eerste Christenen
zich “mensen van de weg” noemden.
Want het voorbeeld van Jezus,
zijn woorden, zijn wijze van handelen,
dat werd het pad dat zij wilden volgen.
Niet voor niets noemde Jezus zichzelf “De Weg”.
Wij mogen Hem volgen,
zijn weg tot de onze maken.

Vandaag komen we Jezus op zijn best tegen.
Hij geeft onderwijs in de synagoge.
De Bijbel zegt dat Hij succes had.
De mensen stroomden toe en iedereen was enthousiast.
En dan is er ineens een man die duidelijk de weg kwijt is.
Hij is niet zichzelf.
Hij is bezeten, vervult van een kwade geest.

En dan toont Jezus zijn grootheid.
Hij stopt zijn onderricht, laat alle lofbetuigingen verstommen
en ontfermt zich over die stakker met zijn gebroken leven.
De weg van Jezus brengt bevrijding
en schept toekomst.

Ook het thema van de Heiligdomsvaart heeft te maken met onze weg
door het leven en met de weg die Jezus gaat.
Soms lopen ze parallel, soms gaan we Jezus uit de weg.
En dan klinkt die indringende vraag: “Quo Vadis? Wo Haer?”

Deze vraag in het Latijn en in het Limburgs, gaat terug op een oude legende.
Het verhaal gaat dat de apostel Petrus in Rome was.
De Christenen werden vervolgd door keizer Nero,
zodat de gevangenissen vol zaten en velen de dood vonden in het Colosseum.
Christenen werden door leeuwen verslonden en bruut vermoord.

Volgens de legende waren de spionnen van de keizer Petrus op het spoor,
zodat hij wegvluchtte.
Buiten de stad gekomen ontmoette hij een reiziger
die juist naar Rome toe wilde gaan.
Petrus vroeg aan de man: “Domine Quo Vadis? Heer, waar gaat u heen?”
De reiziger antwoordde: “Ik ga naar Rome om daar opnieuw gekruisigd te worden.”

Nu begreep Petrus dat het Jezus was, die hem in een visioen was verschenen.
Petrus keerde zich om en ging terug naar Rome,
waar hij de onderdrukte christenen nabij was,
door aanwezig te zijn en hun lot te delen.

De Heiligdomsvaart koos dit prachtige thema, om ons aan het denken te zetten.
Ook nu zijn er veel mensen die lijden, eenzaam zijn of zich ellendig voelen.
Ook in onze tijd groeit armoede en voelt menigeen zich verloren.
Velen zijn op zoek naar zin in hun leven, naar antwoorden op hun diepste vragen.

Je kunt zeggen dat het niet jouw probleem is,
maar dan volg je niet de weg van Jezus, dan ben je geen “mens van de weg”.
Vraag het Hem: “Quo Vadis … waar gaat U heen?”
En je zult horen dat Hij lijdt met wie lijden,
dat Hij staat naast wie alleen is, dat Hij het antwoord is voor wie zoeken.
Hij laat zich vinden,
niet zozeer in relieken van bot en stof,
maar in mensen van vlees en bloed die een beroep doen op ons hart.
In wie honger heeft of dorst,
in wie zich naakt en gekwetst voelt, in wie eenzaam of ziek is.
Wat je voor hen doet, zo zegt Jezus, dat heb je voor Mij gedaan.

Quo Vadis? Wo Haer?
Jezus weet wel waar Hij wil zijn, het is aan ons om zijn Weg te volgen.

Amen!


Voorbede:

Pr. Heer, maak van ons “mensen van de Weg”:

Le. Help de gemeenschap van de kerk
 om de Woorden van Jezus te aanvaarden
 als ons programma,
 opdat wij zijn weg blijven volgen.
 Laat ons bidden …

Le. Geef kracht aan de parochies in onze streek,
 dat vertrouwen de basis is van samenwerking
 en dat wij reisgenoten worden
 naar het Koninkrijk van Jezus.
 Laat ons bidden …

Le. Zegen allen die hier komen tijdens de Heiligdomsvaart.
 Dat wat wij hier vieren
 door mag klinken in ons dagelijks leven,
 zodat bevrijding en hoop ons omgeven.
 Laat ons bidden …

Le. Bemoedig allen die met een zware last
 hun weg moeten gaan.
 Wees het licht op hun pad
 en help ons om in uw naam nabij te zijn.
 Laat ons bidden …

Pr. Intenties …

Pr. Zo bidden wij, vanuit de grond van ons hart
 en in de Naam van Jezus Christus,
 die de Weg is, de Waarheid en het Leven.
 Amen.


Zending en zegen (Ierse pelgrimszegen):

Moge God voor u zijn:
een steun in de rug,
een hand boven uw hoofd,
vaste grond onder uw voeten.
Moge God uw toekomst zijn,
kome wat komt.

Moge de zegen van de genadige God
u vergezellen, u beschermen en behoeden,
al de dagen van uw leven.

+ Vader, Zoon en Heilige Geest.
 Amen. 

        
 
 
2021 Parochie Pey