Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Mariaviering bij de Kapel in Koningsbosch
24 augustus 2014
 
 

Jaarlijks vindt in augustus een Mariaviering plaats bij de kleine kapel op de hoek van de Molenweg en de Koestraat in Koningsbosch.

Verkondiging (preek):

In het Italiaanse Assisi staan vele kerken.
Eén daarvan is heel bijzonder,
want onder de koepel van die kerk
vindt je een kleine kapel.
Het is alsof die grote kerk een stolp is
over het kleine kerkje van Maria ter Engelen.

Ooit stond die kapel midden in een bos
en Franciscus knapte het kerkje op.
Hij kwam daar graag om te bidden
en mensen zochten hem daar, wanneer ze hulp nodig hadden.

Later kwamen zoveel pelgrims naar Assisi,
dat het bos gekapt werd
en een pompeuze kerk over het Mariakerkje werd gebouwd.
Maar het hart bleef die kleine kapel.

Het is een treffend beeld van de kerk.
Soms werden Christenen een beetje hoogmoedig,
kerken en kathedralen werden gebouwd,
vol pracht en praal.
De ene toren nog hoger dan de ander.
In onze tijd worden die geweldige gebouwen soms een last,
want hoe hoger en groter kerken zijn,
des te moeilijker is het om ze te onderhouden.

Maar de kleine kapellen,
die mogen niet klagen over bezoek en aandacht.
Ook in onze tijd waarin zoveel wegvalt en de kerk onzeker wordt,
vinden talloos velen de weg naar een Mariakapel,
zoals onze kapel die hier staat.

Misschien  wel omdat die kleine Godshuizen zo bescheiden zijn,
met een deur die gastvrij open staat.
De kapellen zijn plekken die geloof dicht bij het dagelijks leven brengen,
langs de weg waar je loopt of rijdt,
bij de huizen waar mensen wonen.

In Assisi werd ooit een grootse kerk gebouwd over een klein kapelletje.
Pelgrims vinden nog steeds de weg naar die kapel van Maria,
omdat ze aanvoelen dat dit de echte plek is waar het om gaat,
het hart, het centrum.

Goddank vinden we ook in ons Limburgs Landschap vele kapellen,
waar Maria op ons wacht.
Eenvoudig en daardoor zo mooi.
Net zoals Maria eenvoudig en mooi haar leven maakte
tot een plaats waar God welkom was …

God wil bij mensen wonen,
Hij vraagt om onderdak.
Wie stelt zich voor hem open,
Wie geeft aan Hem zijn hart?
Waar is het huis op aarde
Dat Hem een welkom roept,
Wie is voor God de vader
De mens naar wie Hij zoekt?

Een vrouw neemt Hem ter harte,
Maria is haar naam,
Haar God is haar te machtig,
zij biedt haar diensten aan.
Zij huivert van ontroering,
geluk valt in haar schoot,
God kiest haar tot de moeder
van Zijn geliefde Zoon.

Maria zingt haar loflied,
God voelt zich thuis bij haar.
Wie is Hij, dat Hij omziet
naar haar geringe staat?
Hij is de God der armen,
voor wie Hem roept in nood.
Hij is de mens barmhartig
die nederig op Hem hoopt

Amen! 

        
 
 
2021 Parochie Pey