Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Maria tenhemelopneming
16 en 17 augustus 2014
 
 

Verkondiging (preek):

Op sommige momenten kan een goede gids je de ogen openen.

Wanneer je door de natuur wandelt met een IVN-gids,
dan zie je onderweg de burcht van een das,
of de wilde orchideeën.
Met zo’n gids komt de natuur tot leven!

Wanneer je op een historische plek komt,
kan een gids de geschiedenis tot leven brengen.
Dan ontdek je een verdwaalde kogel in een stadmuur,
of een bijzondere schildering in een kasteel.
Met een gids komt de historie tot leven!

Ook wanneer je op zoek gaat naar zin in je leven,
kan een gids geen kwaad.
Soms heb je iemand nodig
die je vertelt over geloof en bezieling.
Iemand met de juiste woorden
en nog liever
met het goede voorbeeld.
Iemand die kan bemoedigen en inspireren.
Want met de juiste gids komt geloof tot leven!

Voor vele mensen is Maria zo’n goede gids.
Dat hebben Christenen van alle tijden ervaren.
Niet voor niets bouwden mensen kapellen langs de wegen,
als pleisterplaatsen voor de ziel.
Bij zo’n kapel kun even stil worden,
een kaars aansteken,
met of zonder woorden een gebed uitspreken.


Heel vaak is zo’n kapel toegewijd aan Maria.
Juist omdat zij het goede voorbeeld heeft gegeven.

Met Maria als gids, komt geloof tot leven!

Zij leert ons hoe geloof kan beginnen.
Als jong meisje opent zij haar hart en zegt:
“God, laat met Mij gebeuren wat U goed vindt!”
Zij vertrouwt erop, dat haar leven een doel heeft.
En vraagt God om dat doel te mogen zien,
om haar bestemming te kunnen ontdekken.

Zoals een goede gids telkens weer op zoek is
naar nieuwe inspiratie,
zo zal ook Maria op haar weg constant haar leven
aan Gods plannen spiegelen.

De Bijbel zegt het heel vaak:
“Zij overwoog alles in haar hart!”
Maria heeft het niet gemakkelijk gehad,
ze zag Jezus een eigen weg gaan,
ze hoorde het applaus, maar ook het gemor van de mensen,
ze zag de blijde gezichten van het volk,
maar ook de zure koppen van heel wat leiders.
En telkens weer overweegt zij wat ze ziet en hoort.
Omdat ze gelooft dat haar leven een doel heeft.

“Wat zou God van mij willen … op dit moment, op deze plaats?”
Dat heeft zij gevraagd bij de kribbe van Bethlehem
en onder het kruis van Jeruzalem.
En telkens weer ontdekte zij het antwoord door te kijken naar Jezus.
Zijn woorden, zijn liefde en goedheid
gaven zin aan haar leven.

Wie Maria als gids kiest, komt altijd bij Jezus terecht.
Daarheen wijst zij ons de weg!
Zelfs op de laatste tocht, wanneer dit leven eindigt.

Ook Maria is die laatste reis gegaan,
voorbij dit leven naar het grote onbekende.
Maar voor haar was er in dat onbekende
Iemand die zij heel goed kende.
De dood werd haar reis naar Jezus.

Vandaag op Maria tenhemelopneming vieren wij dat.
Die eenvoudige vrouw uit Nazareth,
wil onze gids zijn,
op zoek naar de zin van je leven.

Zij leert ons dat je leven een doel heeft.
Dat God met haar en met ons een plan heeft.
Waartoe je geroepen bent, dat zul je ontdekken,
wanneer je leven gericht is op Jezus.
Wanneer je zijn woorden eigen maakt
en zijn voorbeeld voor ogen houdt.
Maria wijst op Jezus … kijk naar Hem, geef Hem de leiding, vraag Hem om kracht.
Dan wordt ook jouw leven een ontdekkingsreis,
langs heel veel levensmomenten,
soms licht, soms donker,
waarbij Jezus steeds meer een Bekende wordt.

Laat Maria je gids zijn,
dan zal gaandeweg
je geloof tot leven komen.

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey