Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Achttiende zondag door het jaar (A)
2 en 3 augustus 2014
 
 

Schriftlezingen:

Jesaja 55, 1-3
Mattheus 14, 13-21

Verkondiging (preek):

Regelmatig zit tussen de post een brief,
waarin het woord GRATIS groot gedrukt staat.
U kent die brieven wel.
“Alstublieft, een GRATIS lot voor u!”
Of:
“Een GRATIS tijdschrift naar uw keuze!”

Ik word er altijd een beetje wantrouwend van,
want aan een GRATIS product blijkt meestal toch een prijskaartje te hangen.
Dan moet je mee gaan spelen in een loterij
of een abonnement nemen op een krant of tijdschrift.
Het is verstandig om niet alleen te kijken naar de vetgedrukte letters GRATIS,
maar om vooral de kleine letters goed te lezen.
Ook wanneer het lijkt alsof je GRATIS uitstel van betaling krijgt.
Niet voor niets staat onder menige reclame
het verplichte waarschuwingsteken
van een mannetje met een blok aan zijn been.

Vandaag vertelt de Bijbel over een gratis aanbod.
De profeet Jesaja staat als een koopman op de markt van Babylon
en roept zijn volk toe:
“Kom maar hier.
Heb je dorst, dan kun je drinken,
heb je honger, pak dan maar iets te eten.
Koop, zonder te betalen.”

Menigeen zal ook toen met argwaan geluisterd hebben naar die vreemde profeet.
Want zo zit onze wereld niet in elkaar.
Kopen zonder geld … daar klopt iets niet.
Onze economie is immers gericht op meer geld krijgen, op bezit verwerven.
Voor niets gaat alleen de zon op.
Maar Jesaja vertelt over de economie van God.
Daar gelden andere regels.

Jesaja heeft het met eigen ogen gezien,
wat hebzucht en macht met mensen doen.
Hoe snel iemand corrupt kan worden,
hoe groot de verleiding is om jezelf te verrijken ten koste van een ander.
Jesaja weet dat de honger naar macht en rijkdom haast niet te stillen is.
Wie een keer de smaak te pakken heeft, wil méér en méér.

Daarom maakt hij meteen duidelijk,
dat hij iets anders aan te bieden heeft.
Je kúnt het product van Jesaja niet eens kopen met geld.
Het is onbetaalbaar
en tegelijkertijd kan iedereen het zich veroorloven.

Jesaja biedt het Woord van God aan.

Heb je honger? Honger naar een zinvol leven?
Zoek het dan niet in uiterlijkheden,
maar luister naar de wijsheid van de Bijbel.
God heeft zijn Woord gegeven,
dat Hij je vrij wil maken,
wanneer je Hem toelaat in jouw leven.
Hij heeft jouw leven gewenst,
Hij kent je vanaf je eerste schreeuw tot aan je laatste zucht,
Hij gaat met je mee, over toppen van bergen en door diepe dalen.
Hij heeft jouw naam geschreven in de palm van zijn hand,
opdat je weet dat je nooit … nóóit vergeten wordt.
Jouw leven hééft zin!

Heb je dorst? Dorst naar een rechtvaardige wereld?
Laaf je dan aan de verhalen van ons geloof.
Die vertellen dat God aan je zijde is,
wanneer je het opneemt voor gekneusde en vergeten mensen.
Ze vertellen dat God zelf het voorbeeld gaf.
Hij koos een slavenvolk uit
en zich keerde tegen het machtige Egypte.
Hij maakte kleine mensen tot grote leiders,
zoals Abraham, Mozes, Esther en David.

Heb je dorst? Heb je honger? Vraagt Jesaja.
Buig dan je oor, kom en luister.
Zo wordt het Verbond dat God gesloten heeft
ook het verhaal van jouw leven.
Je kunt het niet betalen, zelfs niet met goud of zilver.

Het is een onbetaalbare ervaring,
wanneer je een ander gelukkig hebt kunnen maken.
Het is meer waard dan goud,
wanneer je geweten zuiver is en je handen kunnen delen.
Het is kostbaarder dan zilver,
wanneer je de waarheid spreekt en leugens zwijgen.

Zo riep ooit Jesaja zijn volk toe,
toen zij verloren liepen in het verre Babylon,
waarheen ze waren gedeporteerd door de Babyloniërs.
Zonder koningshuis, zonder tempel, zonder aanzien onder de volken.
Maar Jesaja geeft hen een nieuwe waardigheid.
Hij bracht zijn volk thuis, nog voordat ze één stap gezet hadden buiten Babylon.
Want wie het Woord van God toelaat in zijn of haar leven,
ontvangt de hoogste waardigheid.
Zo wordt je kind van God, mens naar zijn hart, volk van de Eeuwige.

“Kom, eet en drink”
roept Jesaja ook ons toe.
Het is onbetaalbaar en daarom is het gratis.
Het woord van God dat vertelt,
dat jij in zijn Verbond mag delen.
Dat je de weg wijst,
dat je hart aanspreekt en je handen leidt,
zodat je al doende het Beloofde Land zult vinden.

Zoals we wel eens zingen:

Neemt Gods Woord met hart en mond,
eet en drinkt zijn Nieuw Verbond,
gedenkt uw Heer totdat Hij wederkomt.

Heer God, hier in ons midden,
maak uw belofte waar.
Nu laat uw Woord geschieden
en schenk ons aan elkaar.

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey