Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vijftiende zondag door het jaar (A)
12 en 13 juli 2014
 
 

Schriftlezingen:

Jesaja 55, 10-11
Mattheus 13, 1-23

Verkondiging (preek):

In stedelijke gebieden weten kinderen vaak nauwelijks
waar melk of brood vandaan komt.
Je kunt het die kinderen niet kwalijk nemen dat ze het niet weten,
want ze hebben het niet met eigen ogen gezien
en groeien op in een wereld van beton en stenen.
Daarom zijn er schoolprojecten om de kinderen duidelijk te maken,
dat melk uit een koe komt
en dat brood gemaakt wordt van het graan
dat op de akker groeit.

Zoals die kinderen niet beter weten,
zo spreken ook heel wat mensen in onze tijd over geloof.
Soms lijkt het alsof we vergeten zijn
waar ons geloof vandaan komt,
waardoor we gevoed kunnen worden.

Wanneer over geloof gesproken wordt,
dan gaan gesprekken vaak over structuren,
over kerkleiders en gebouwen,
over regels en tradities.
Maar wanneer het niet dieper gaat,
dan denk je net zoals die stadse kinderen
die menen dat brood en melk uit een machine komen.

Ook onder geloof zit een andere werkelijkheid, een ander verhaal.
Het is het verhaal van de Bijbel,
waarin God en mens reisgenoot worden.
Waarin geroepen en geantwoord wordt,
gezocht en gevonden.
Waarin kleine mensenverhalen deel worden van het Oneindige Verhaal van God.
Het Woord van God is de grondstof
waarop heel ons geloof gebouwd is.
De verhalen die eeuwenlang zijn doorgegeven,
gezaaid in verschillende tijden,
in verschillende situaties.

Soms met veel succes, zodat Christenen prachtige vruchten konden voortbrengen.
Helaas soms ook teleurstellend slecht,
wanneer het Woord verdorde
omdat men het niet wilde begrijpen,
niet met liefde zaaide.

De geschiedenis van ons geloof laat zien hoe mensen geraakt kunnen worden,
wanneer hun leven een goede bodem is,
waarin het Woord kan gedijen.

Ik denk bijvoorbeeld aan een heilige, van wie de afgelopen week het feest vierden
en die geboren werd in een van mijn vorige parochies.
Kaatje Dircks, een dorpsmeisje dat als zuster Adolphine naar China ging
om voor de weeskinderen te zorgen.
Zij bleef hen trouw, ook toen de bokseropstand uitbrak en dat haar leven zou kosten.
Omdat Gods Woord in haar leefde.

Ik denk bijvoorbeeld aan iemand naar wie een straat in Koningsbosch genoemd is.
Kapelaan Verdonschot.
In de Tweede Wereldoorlog zag hij het onrecht dat de bezetters mensen aandeden.
Hij hielp onderduikers, organiseerde het verzet en bemoedigde mensen.
Totdat hij gevangen genomen werd en op 28-jarige leeftijd stierf.
In zijn laatste brieven klonk nog steeds het Woord van Jezus door:
“Moge mijn offer iets bijdragen aan rechtvaardige vrede en liefde onder de mensen.”

Maar soms was de grond ook ronduit slecht,
deden mensen in Gods Naam verschrikkelijke dingen
en verdorde het Woord.
Denk maar aan de strijd tussen kerken,
aan Jodenvervolging, aan onderdrukking of misbruik.

Vandaag vertelt Jezus over zaaien en oogsten.
Hij is een realist
en weet dat zelfs de beste, mooiste Boodschap
niet op zich staat.

Hij geeft ons zijn Woord.
En wacht op een antwoord.

Hij heeft zaaiers nodig, die niet moe worden om het goede te doen,
die keer op keer uittrekken, om goede woorden te spreken,
om geloof voor te leven, om te geven en te vergeven,
om te troosten en te bemoedigen.

En hij heeft goede grond nodig.
Een gezin waarin geborgenheid geschonken wordt,
een vereniging waarin gemeenschap voelbaar wordt,
een parochie waarin gastvrijheid leeft,
een school waarin respect betoond wordt.

Dan wordt duidelijk waar ons geloof vandaan komt.
Niet uit een wetboek, niet uit een geschiedenisles, niet uit een instituut,
maar uit een levende gemeenschap
waarin Gods Woord wordt gehoord en beantwoord,
waarin hoopvol liefde wordt gezaaid, om uiteindelijk geloof te kunnen oogsten.

Amen!

Voorbede:

Pr. Heer, U zaait uw Woord in ons midden, daarom bidden wij:

Le. Maak onze parochie tot een vruchtbare bodem,
 opdat uw Woord ons maakt
 tot een instrument van uw liefde.
 Laat ons bidden …

Le. Voedt de eenheid met uw Woord,
 in dit Heilig Huis
 en in alle huizen waar mensen wonen.
 Laat ons bidden …

Le. Leg kracht in ons hart,
 dat wij niet moe worden
 om hoopvol de woorden van Jezus te zaaien.
 Laat ons bidden …

Le. Maak ons eerbiedig genoeg
 om uw Woord te verstaan
 en te vertalen naar ons dagelijks leven.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij in de Naam van Jezus,
 die zijn Woord gegeven heeft
 voor tijd en eeuwigheid.
 Amen.


 

        
 
 
2021 Parochie Pey