Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Zesde zondag van Pasen (A)
24 en 25 mei 2014
 
 

Inleiding

Vandaag vertelt de eerste lezing ons
waar je geloof vorm moet krijgen …
namelijk in je hart.

“Maak je hart tot een heilige plek,
getuig van de hoop die daar leeft,
wees zachtmoedig en vol respect.”

Schuldbelijdenis

Pr. Omdat ons hart
 niet altijd een heilige plek is,
 bidden wij;
 Heer, ontferm U over ons.
Al. Heer, ontferm U over ons.

Pr. Wanneer ons getuigenis
 niet hoopvol genoeg was,
 bidden wij:
 Christus, ontferm U over ons.
Al. Christus, ontferm U over ons.

Pr. Wanneer ons hart verhardde
 en wij niet zachtmoedig waren,
 bidden wij:
 Heer, ontferm U over ons.
Al. Heer, ontferm U over ons.

Pr. Moge God zich over ons ontfermen,
 ons tekortschieten vergeven
 en ons leiden naar het Eeuwige Leven.
Al. Amen.


Schriftlezingen

Eerste brief van Petrus 3, 15-18
Evangelie volgens Johannes 14, 15-21

Verkondiging (preek)

Soms kan één en dezelfde baan
op heel verschillende manieren
worden ingevuld.

De één legt hart in het werk
en voelt zich verantwoordelijk voor de toevertrouwde taak.
Terwijl een ander zich er gemakkelijk van af maakt
en niet meer doet dan absoluut nodig is.
De een ziet zijn werk als een uitdaging,
de ander als een dagelijkse last.

Hoe verder je hart van je werk verwijderd raakt,
des te moeilijker wordt het
om er iets goeds van te maken,
om bewogen en betrokken te blijven.

Dat geldt voor de baan waarmee je je brood verdient,
maar dat geldt ook voor je levenswerk,
voor je gezin, je idealen, je taak in de samenleving.
Zonder gevoel van verantwoording
raakt een mens vermoeid,
word je onverschillig en oppervlakkig.

Dat geldt ook voor onze opdracht als Christen in deze wereld.
Jezus zet ons aan het werk,
om Goed Nieuws te brengen,
om van zijn Boodschap te getuigen
met woorden
en nog veel meer met daden.
Jezus geeft ons vandaag in het Evangelie de opdracht om lief te hebben,
zoals Hij dat heeft geleerd.
Van dag tot dag,
van ontmoeting tot ontmoeting,
in een gesprek, in hulp die je biedt,
in vergeving die je schenkt,
in dienst aan het levensgeluk van je naaste.

Voor een Christen is er iedere dag werk aan de winkel.
En het ligt aan je instelling
of je die opdracht waar kunt maken.
Alleen wanneer het je na aan het hart ligt,
kun je het volhouden
en zul je er vreugde uit putten.

In de Eerste Lezing
schreef Petrus over de passie die een Christen moet hebben:
1. Maak je hart tot een heilige plaats,
2. getuig van de hoop die in je leeft,
3. doe het zachtmoedig en met respect.

Petrus besefte het goed:
ook in je geloof moet je hart leggen,
anders sterft de hoop
en dooft het heilig vuur.

1. Maak je hart tot een heilige plaats:
Luister naar de woorden van Jezus,
houd zijn leven voor ogen,
wanneer je zoekt naar wat goed is
en keuzes moet maken.
Vraag je af wat Jezus zou doen,
dan komt je hart vanzelf dichter bij Hem
en wordt het een heilige plaats.

2. Getuig van de hoop die in je leeft:
Wees een hoopvolle stem in deze wereld,
waarin vaak te snel wordt gezegd
dat je toch niets kunt veranderen.
Hoop is het tegengif
tegen doemdenken en gemakzucht.
Hoop doet leven,
het geeft mensen onvermoede kracht.
Hoopvolle mensen houden de droom levend van een nieuwe wereld.

3. Doe dat alles zachtmoedig en met respect:
Want ook daarin is Jezus ons voorgegaan.
Hij was zachtmoedig, eenvoudig, troostend,
zo zette hij zijn schouders onder het leven
van gekwetste mensen, terwijl Hij zei:
“Kom allen tot Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.”

Het werk van Jezus doen,
dat vraagt verder om respect.
Zijn Woord kan pas gaan werken,
wanneer het wordt uitgedragen
met eerbied voor wat ons heilig is
en met respect voor degenen die wij tegenkomen.

Beste mensen,
Jezus biedt ons vandaag werk aan,
met een levenslange baangarantie.
Hij heeft je nodig om zijn werk te doen.
Je hoeft daarvoor niet geleerd of buitengewoon begaafd te zijn.
Je hoeft het ook niet alléén te doen, want zijn Geest zal ons helpen.
Maar je moet wel hart leggen in je leven als Christen.
Want alleen dan kun je getuigen van de hoop die in je leeft

Amen!

Voorbede

Pr. Laten wij bidden om de Helper, Gods Heilige Geest:

Le. Vervul ons met uw Geest,
 opdat ons hart
 een heilige plaats zal zijn
 waarin uw Woord kan werken.
 Laat ons bidden …

Le. Vervul ons met uw Geest,
 opdat ons getuigenis
 hoopvol mag zijn,
 in overeenstemming met onze daden.
 Laat ons bidden …

Le. Vervul ons met uw Geest,
 opdat wij zachtmoedig
 en met respect
 werk maken van ons geloof.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Heer,
 maak zo van ons
 een werktuig
 van uw liefde. 
 Amen.
 


 

        
 
 
2021 Parochie Pey