Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Tweede Paasdag
21 april 2014
 
 

Verkondiging (preek):

Onlangs was ik op bezoek bij een hoogbejaarde parochiaan.
Tijdens het gesprek ging ineens de bel van de voordeur.
Toen ik vroeg of ik de deur moest openen,
antwoordde de mevrouw:
 “Nee hoor, ik moet in beweging blijven.
 Het is goed om af en toe op te staan.”

Daar had ze wel gelijk in.
Het is goed om in beweging te blijven en regelmatig op te staan.
Wie te snel gaat zitten, raakt van de been af.
Rust roest, beweging houdt je langer gaande.

Dat moet ook de kerk gedacht hebben,
want we vieren vandaag opnieuw het feest van Pasen,
het feest van de Opstanding gaat maar door!

Tijdens de Paaswake hoorden we over Jezus
die opstond uit het donkere graf
en de vrouwen tegemoet ging
die naar Hem zochten.
Zijn Licht valt over hun leven
en Hij zet de vrouwen in beweging.
“Ga en vertel mijn leerlingen dat ik leef!”

Gisteren op Eerste Paasdag werd verteld hoe die leerlingen
in de donkerte van hun verdriet zaten.
Maria Magdalena vertelt over het lege graf
en zo zet zij de apostelen in beweging.
Twee van hen rennen zelfs naar lege graf,
waar ze zien en geloven.

En vandaag horen we opnieuw een verhaal
over opstaan
en in beweging blijven.
Enkele vrouwen ontmoeten Jezus
die dood was en weer leeft.
Ze zakken door hun knieën.
Maar de opgestane Heer helpt hen om op te staan.
Hij stelt hen gerust: “Wees niet bang!”
Hij richt hen op: “Ga naar mijn broeders!”
Hij stuurt zijn leerlingen op weg: “Ga naar Galilea, daar wacht Ik op jullie!”

Die Lezingen maken duidelijk hoe je Pasen moet vieren.
Het is meer dan een verhaal uit de geschiedenis.
Pasen is een ontmoeting met de verrezen Heer,
het is een gebeuren dat je in beweging zet,
het is de hoop die je gaande houdt,
een opdracht om de Levende Heer te verkondigingen.
Om op te staan
en anderen te hélpen om op te staan.

Want ook voor een gelovige is het goed om in beweging te blijven.

Dat geldt voor ieder afzonderlijk.
Wanneer je blijft zitten waar je zit, dan komt je leven geen stap verder.
Maar wanneer je in al je verschillende levensfases probeert
om te doen wat Jezus deed,
om te leven vanuit zijn woorden,
dan komt je leven in beweging,
dan blijf je ván deze tijd
en schenk je iets wezenlijks áán deze tijd.
Wees niet bang, zegt Jezus.
Breng troost, hoop, zorg en liefde,
dan staan we samen op en delen het leven uit.

Ook als gelovige gemeenschap moeten we in beweging blijven.
Een kerk die blijft zitten,
wordt stoffig en levenloos.
Meer een museum dan een levende gemeenschap.

Zoals de huidige Paus het keer op keer zegt.
De kerk moet opstaan,
want wij volgen Jezus die opstond voor de armen en zieken,
die vastgeroeste situaties opende met zijn Boodschap
van vergeving en barmhartigheid.

Wij zijn geroepen om elkaar tegemoet te gaan,
met helpende handen,
met goede woorden,
met een ruim hart.

Een kerk die niet in beweging komt,
kan  de verrezen Heer niet volgen.
Want Hij zet ons overeind.
Wees niet bang, zegt Hij.
Sta op, verkondig het Blijde Nieuws dat Ik leef,
ga op weg,
want Ik wacht op je
in Galilea,
in Koningsbosch/Maria Hoop/Pey
en op alle plaatsen waar Ik jou nodig heb.

Een volgeling van Jezus moet in beweging blijven.
Het zal goed doen om met Hem op te staan.

Amen!


Voorbede:

Pr. De Opgestane Heer nodigt ons uit om op te staan.
 Bidden wij daarom:

Le. Heer,
 schenk ons de blijdschap van Pasen,
 dat wij met vreugde ons geloof vieren
 en vol hoop uw weg volgen.
 Laat ons bidden …

Le. Heer,
 schenk ons de zekerheid van Pasen,
 dat de dood niet het laatste woord heeft,
 maar dat het leven ons gegeven wordt.
 Laat ons bidden …

Le. Heer,
 schenk ons de bemoediging van Pasen,
 dat we niet bang hoeven te zijn,
 omdat U altijd bij ons blijft.
 Laat ons bidden …

Pr. Parochieinenties (…) 
 Laat ons bidden …

Pr. Zo vertrouwen wij onze gebeden aan U toe,
 want van U is de toekomst,
 kome wat komt.
 Amen. 

        
 
 
2021 Parochie Pey