Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Pasen
19 en 20 april 2014
 
 

Verkondiging (preek):

Onlangs bladerde ik in een boekje met oude beelden van Sittard …
een foto van de Plakstraat in 1903 of van de markt in 1908.
Het is fascinerend om te zien hoe een stad kan veranderen.
Op de foto’s is geen enkele auto te ontdekken,
alleen een enkele kar of koets met paarden, wat fietsen
en mensen die poseren voor de camera.
Het laat je glimlachen wanneer je die oude beelden bekijkt.
Maar tegelijkertijd maakt het ook wat weemoedig.
Van al die mensen op de foto’s is niemand meer in leven.
De grijsaards, de volwassenen, zelfs de kinderen, behoren tot het verleden,
hun tijd is voorbij.

Dat kan vragen oproepen.
Wat is de zin van het leven,
van je werken, je inzet en je zorgen?
Waar blijft dat alles?

Het Feest dat wij vandaag vieren wil ons daar een antwoord op geven.
Pasen is Gods antwoord
op onze vraag naar de zin van het leven!

Ook het Boek van ons geloof, de Bijbel,
staat vol levensverhalen.
We komen beelden van mensen tegen.
Niet in oude foto’s, maar in verhalen.
Beeldend wordt verteld hoe mensen duizenden jaren geleden hebben geleefd,
hoe ze hebben liefgehad en geworsteld.
Verhalen over werken en bidden, over geboorte en dood.
En in al die verhalen horen wij hoe de Eeuwige onze geschiedenis binnenkomt.
God geeft zin aan ons leven.
Hij riep Abraham en Sara, om in hun levenstijd iets eeuwigs te beginnen.

Om op weg te gaan naar een wereld van recht en goedheid.
Daardoor werd hun leven deel van een oneindig verhaal.
Ze werden aartsvader en aartsmoeder.

Telkens weer roept God mensen tot het beste.
En waar ons leven een antwoord wordt op die vraag,
daar krijgt het leven zin,
daar wordt levenstijd eeuwigheid.

De Paasverhalen vertellen dat heel uitdrukkelijk.
Het eerste Paasverhaal uit het Oude Testament,
waarin God Mozes roept om Joodse volk uit de slavernij van Egypte te bevrijden.
Dát verhaal heeft mensen gaande gehouden,
door de eeuwen heen.
Om te geloven in de kracht van vrijheid,
om te hopen op leven als horizon van hun reis,
om te zoeken naar het beloofde land, voorbij de woestijnen van dit leven.
Nog steeds vertellen Joodse mensen dat verhaal,
als een geschiedenis
die hun leven hier en nu raakt.
De Eeuwige is onze geschiedenis binnengegaan en het leven kreeg zin.

Ook het tweede Paasverhaal vertelt daarvan!
In Jezus kwam God de geschiedenis binnen,
om ons leven te delen,
om een beeld te geven van het menselijk leven in al zijn schoonheid.
In Jezus omarmt God de wereld,
streelt Hij pijn weg, heelt wonden en geeft toekomst.
Daar kan de tijd niets aan veranderen.
Zelfs de dood kan zijn verhaal niet stoppen.
Want we vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan.
Hij is niet gevangen in het verleden,
maar is hier en nu bij ons, als de lévende Heer.
De Eeuwige is onze geschiedenis binnengegaan en het leven kreeg zin.

Vandaag, op dit Paasfeest,
worden wij uitgenodigd om op te staan met Jezus.
Om te getuigen van bevrijding, tegen de verdrukking in.
Om te wijzen naar het beloofde land, tegen de verzuring in.
Om te hopen op leven, tegen de donkerte van de dood in.

De Eeuwige wil ook uw en mijn geschiedenis binnengaan
opdat het leven zin krijgt.

Om lief te hebben,
om geloof te schenken,
om onrecht te overwinnen.
Dan wordt onze tijd deel van iets oneindig groots.
Dan leven wij nu al in Gods Eeuwigheid, waarin we ooit helemaal thuiskomen.

Een prachtig voorbeeld van dat Paasgeloof had bisschop Romero,
de aartsbisschop van El Salvador,
die in 1980 werd doodgeschoten, terwijl hij de Mis vierde.
In zijn  land regeerden terreur en onderdrukking.
Bisschop Romero gaf hoop aan zijn volk,
hij sprak voor de mensen die geen stem hadden.
Zijn leven was meerdere keren bedreigd, maar hij zei:

“Wanneer het ze lukt om mij te doden,
zeg dan tegen de daders dat ik hen zal vergeven.
Maar zeg ook dat zij hun tijd verspild hebben.
Want ik zal opstaan in mijn arm en gemarteld volk
en samen zullen wij verrijzen uit de ellende,
want Gods volk zal nooit vergaan.”

Moge dit Paasfeest zin geven aan ons leven:
Gods volk zal nooit vergaan.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey