Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vierde zondag van de Vastentijd (A)
29 en 30 maart 2014
 
 

Schriftlezingen:

Brief aan de christenen van Efeze 5, 8-14
Evangelie volgens Johannes 9, 1-41

Verkondiging (preek):

Regelmatig hoor je iemand zeggen:
“Eerst zien en dan geloven!”
Wanneer politici grote beloftes maken, dan merkt de nuchtere luisteraar op:
“Eerst zien en dan geloven!”
Toen de afgelopen week tijdens de nucleaire top 
regeringsleiders bijeen kwamen om de wereld veiliger te maken,
zei de realist:
“Eerst zien en dan geloven!”

Het kan een gezonde levenshouding zijn
om kritisch te kijken naar de wereld om je heen.
Want voordat je het weet word je voor de gek gehouden.

Maar tegelijkertijd gaat die volkswijsheid niet altijd op.
Want sommige zaken kun je niet zien, zonder dat je erin gelooft.
Sommige veranderingen beginnen
wanneer mensen geloven dat het anders en beter kan,
al ziet niet iedereen dat zo.

Ook in het Evangellie van deze dag horen we over “geloven” en over “zien”.
Ergens langs de weg zit een blindgeboren man.
Hij leeft in de donkerte van zijn handicap
en kent de wereld alleen van horen zeggen.

De mensen praten soms over hem.
Ze vragen zich af waarom die sukkelaar blind geboren is.
Velen zeggen dan:
“Hij zal wel gezondigd hebben
en anders hebben zijn ouders vast en zeker gezondigd!”
Zo leggen ze nog meer donkerte over het leven van de jongeman.

Wanneer Jezus dát hoort, dan spreekt hij de mensen tegen.
Het is niet zo dat God mensen straft met ziekte of een handicap.
In hemelsnaam!
God heeft Jezus juist gezonden om licht te brengen in de donkerte,
zodat mensen toekomst zien!
Hij vat zijn roeping samen met de woorden:
“Ik ben het Licht van de wereld!”

En dan wordt het verhaal anders.
De blinde jongen wordt genezen.
Zijn ogen gaan open en hij ziet voor het eerst de dingen
waarover hij heeft horen spreken.
Maar hij gaat méér zien.
Want Jézus heeft zijn ogen geopend.
En dan zien mensen licht en goedheid, barmhartigheid en liefde.
De blindgeborene ziet het scherper dan alle anderen in dit verhaal.
Hij gelooft en daardoor ziet Hij als enige wie Jezus is!

De blinde wordt ziende … en de zienden blijken blind te zijn.

De buren van de jongeman kunnen zich niet voorstellen
dat God omziet naar een blinde bedelaar.
Het zal wel een oplichter zijn, zeggen zij.
Zij geloven niet en zij zien het niet.

De Farizeeën staren zich blind op hun wetten en voorschriften.
Jezus heeft zijn wonder verricht op de heilige rustdag,
dus willen zij niets goeds zien in zijn daden.
Door zo iemand kan God toch niet werken?!
Zij zijn ziende blind.

Zelfs de ouders van de jongeman durven niet het wonder te zien.
Ze zijn bang dat de mensen zich tegen hen zullen keren.
Verblind door angst.

Dit verhaal kan je aan het denken zetten.

Soms zijn we als de buren van die jongeman.
Dan is onze blik zo beperkt,
dat we het goede in veranderingen niet kunnen zien.
Dan worden mensen veroordeeld
omdat ze anders leven, anders spreken of tot een andere bevolkingsgroep horen.
Wie zo kijkt, ziet niet meer het goede en mooie in de ander.
Zo worden mensen ziende blind.

Soms zijn we als de farizeeën in het verhaal.
Dan verklaren we onze manier van leven heilig
en zien niet dat God zijn eigen weg gaat in deze tijd …
soms zo heel anders dan wij verwachten.
Het vraagt gelovige moed
om te midden van veranderingen met vertrouwen te kijken.

Soms zijn we als de ouders van de jongeman.
Dan kijken we de andere kant op,
omdat het veiliger en gemakkelijker is
om met de massa mee te doen.

Het Evangelie nodigt ons uit
om te kijken met de ogen van de jongeman.

Hij zag en hij geloofde.
Hij geloofde en hij zag.
Hij liet zijn ogen openen door Jezus
en keek naar een nieuwe wereld.

Zoals een kerkelijk lied het verwoordt:
“De Heer heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.”

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey