Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Zevende zondag door het jaar (A)
22 en 23 februari 2014
 
 

Schriftlezingen:

Leviticus 19, 1-2.17-18
Mattheus 5, 38-48

Verkondiging (preek):

“Hoe zou de wereld er uitzien
wanneer Christenen zouden léven
volgens de woorden van Christus?”

Dat is een goede vraag om eens over na te denken.
Wanneer wij als Christenen zouden doen,
wat Jezus vraagt, wat Hij heeft voorgedaan …
zou de wereld er dan niet anders uitzien?
Zou er dan minder leed zijn geweest?
Minder slavernij en onderdrukking?
Minder oorlog en geweld?

Het is een vraag die je onrustig kan maken.
“Hoe zou de wereld er uitzien
wanneer Christenen zouden léven
volgens de woorden van Christus?”

Vreemd genoeg was het een niet-christen
die ons een antwoord heeft gegeven op die vraag.
Mahatma Gandhi groeide op in India, als Hindoe.
Als jongeman las hij de Bijbel en hij verbaasde zich.
Waarom wilden Christenen heel de wereld dopen,
maar leefden ze zelf niet naar de woorden van Jezus?
Waarom onderdrukten Christenen uit Europa andere volken,
verrijkten ze zich aan de koloniën en voerden ze oorlog?

Mahatma Gandhi werd geraakt door de woorden van Jezus
en besloot zijn land te bevrijden op de manier waarop Jezus dat zou doen.
De Engelsen waren heer en meester in India
en ze waren niet van plan om dat land vrijheid te schenken.
Daarom begon Gandhi met geweldloos verzet.
Hij riep het land op om het werk neer te leggen.
Om zelf kleding te maken en niet de Engelse kleding te kopen.
Om zout te winnen uit de zee, in plaats van zout te kopen van de Engelsen.

En wanneer de bezetters mensen gevangen zetten of sloegen,
dan antwoordden Gandhi en zijn vrienden met geweldloosheid.
Ze keerden de andere wang toe.
Ze incasseerden klappen, zonder terug te slaan.
Maar ze lieten zich niet stoppen!
Ze gingen door met hun acties … zonder geweld, maar met moed.

En meer en meer begon de westerse wereld zich te schamen
over wat mensen in India werd aangedaan.
Meer en meer veranderde er iets in de gedachten van mensen, ook in Engeland.

Gandhi leerde van Jezus,
om de andere wang toe te keren.
Niet als een teken van zwakte, maar als een moedige daad!
Om de wereld te veranderen,
én om de ander te veranderen.
Niet door als een slachtoffer alles over je heen te laten komen,
maar door zonder geweld het kwaad te bestrijden.

Gandhi gebruikt zijn methode om India vrij te maken,
om het geweld tussen hindoes en moslims te stoppen,
om de onderdrukking van armen binnen zijn eigen volk te bestrijden.

Zijn voorbeeld zou weer anderen inspireren.
Martin Luther King streed voor gelijke rechten
tussen zwart en blank in Amerika.
En hij leerde van Ghandi om dit te doen met geweldloos verzet.

Want deze zei: "Oog om oog, dat maakt heel de wereld blind."
Dit jaar herdenken we dat heel bijzonder:
een eeuw na het uitbreken van de eerste wereldoorlog.
Toen riep de ene gruweldaad de andere op
en bloedde de wereld leeg in de loopgraven.

Het is niet gemakkelijk om een spiraal van geweld te keren.
Maar Jezus vraagt om het minstens te proberen.
Om het kwaad bij de naam te noemen,
om onrecht nooit te accepteren,
om te vechten voor recht, brood en vrijheid.

Maar zónder geweld!
Door de andere wang toe te keren.
Door het goede in jezelf niet kapot te laten maken.
Door op Jezus te lijken die zelfs vanaf het kruis kon vergeven.

Dat het moeilijk is, leert ons de geschiedenis.
Maar ook dat het mogelijk is.

Denk maar aan Mandela,
die na jaren gevangenisstraf kon vergeven,
uit liefde voor zijn land.

Denk maar aan de Amerikaanse generaal Marshall,
die na de tweede wereldoorlog een hulpprogramma voor Duitsland maakte.
Omdat hij besefte dat de vrede meer kans heeft
wanneer een volk toekomst heeft.

“Hoe zou de wereld er uitzien
wanneer Christenen zouden léven

volgens de woorden van Christus?”
Die gewetensvraag roept het Evangelie van vandaag op.
Wat is ons geloof waard?
Hoe zou onze eigen omgeving er uitzien
wanneer we doen wat Jezus vraagt?

Laten wij er een moment  in stilte over nadenken,
voordat wij ons geloof gaan belijden … 

        
 
 
2021 Parochie Pey