Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Doop van de Heer
11 en 12 januari 2014
 
 

Verkondiging (preek):

Het kan gebeuren dat je iemand tegenkomt op een plek,
waar je die ander niet verwacht.
Op zo’n moment zeggen we:
   “Wat doe jij in hemelsnaam hier?”

Zo’n gevoel moet ook Johannes de Doper hebben gehad,
toen hij lang geleden met zijn voeten
in de rivier de Jordaan stond.
Johannes riep mensen op tot een nieuwe levenswijze.
“Laat het oude achter je” … riep hij.
“Keer je om,
doe het goede,
het is de hoogste tijd om nieuwe mensen te worden!”

Aan de oever van de Jordaan stond een lange rij.
De zondaars,
mensen die kromme paden waren gegaan,
die onrecht hadden gedaan,
die God uit het oog hadden verloren,
hun naaste hadden gekwetst.
Zij allen kwamen naar Johannes.
En hij duwde ze kopje onder in de stroom van de rivier.
 
De mensen begrepen wel wat Johannes bedoelde.
Zoals de rivier hun lichaam schoonspoelde,
zo hoopten zij ook dat hun ziel, hun hart
gereinigd zou worden.

Johannes heeft er druk mee,
maar dan staat hij ineens verbaasd te kijken.
Want tussen al die zondaars en zoekers
staat Jezus.
Op een plek waar je Hem niet zou verwachten.
Johannes zegt dan ook:
   “Wat doe jij in hemelsnaam hier?”

Dit is wel de laatste plek waar ik Jou zou verwachten?
Waarom sta je in de rij,
tussen mensen die zoveel verkeerd hebben gedaan?
Daar hoor je toch niet thuis?
Jij hebt toch alleen góed gedaan?
Jij hebt toch geen doopsel nodig?

Jezus is echter niet verdwaald.
Hij heeft heel bewust een plaats ingenomen
in die lange rij
tussen zondaars en zoekers.
Niet omdat Hij een doopsel van bekering nodig heeft.
Maar om te laten zien waarom Hij gekomen is.

Jezus wil tussen ons in staan,
zelfs wanneer ons leven verre van af is.
Hij laat ons niet los
wanneer we van Hem verwijderd raken.

Jezus hóefde niet door Johannes gedoopt te worden,
maar wilde het toch.
Niet voor zichzelf,
maar voor ons.
Daar in de rivier de Jordaan
laat Hij zien dat Hij gekomen is om dienaar te zijn.
Iemand die ons leert om het hoofd te buigen.
Hij komt niet om te oordelen, maar om te redden.
Hij komt om te genezen, te redden.
Hij is barmhartig … dat betekent dat zijn hart bij de armen is,
bij de kleine mensen, bij gebroken mensen.
Wanneer Johannes verbaasd is om Jezus te zien
tussen de zondaars die zich bekeren,
dan zegt Jezus:
“Laat maar gebeuren,
zo komt gerechtigheid aan het licht!”

Jezus is niet verdwaald,
Hij staat precies op de plek waar Hij gezonden is.
Aan de rand van deze wereld, tussen zondaars en zoekers.
Om hen te vinden, om ons te vinden.

Johannes zegt verbaasd:
   “Wat doe jij in hemelsnaam hier?”
Maar Jezus buigt zijn hoofd om gedoopt te worden.
Hij is daar in hemelsnaam.
Want hoe dieper hij onderduikt in de stroom van het leven,
des te wijder opent zich de hemel.
Zelfs God wordt erdoor ontroerd:
“Kijk, dat is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde!”

Vandaag vieren wij de doop van Jezus,
maar ook onze eigen doop.
Daar in de Jordaan is Jezus gekomen
om dienaar te zijn,
iemand die het hoofd buigt.
Om te zeggen:
“Vrienden, ook jullie zijn gedoopt om te dienen,
niet om gediend te worden.”

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey