Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Openbaring van de Heer (Driekoningen)
4 en 5 januari 2014
 
 

Verkondiging (preek):

Ooit kwam een bisschop op bezoek bij Moeder Teresa.
Hij zag hoe zij zorg droeg voor de armen in India.
Hoe de zusters letterlijk stervende mensen uit de goot tilden
en weeskinderen van de straat haalden.
De bisschop was daar zo van onder de indruk,
dat hij zijn bisschopsring aan Moeder Teresa gaf.

Later schreef ze hem een briefje:

“Beste bisschop,
dank voor uw gave.
Het goud van de ring
hebben we verkocht om rijst voor de armen te kopen.
Want Christus wil in de armen gediend worden.

De edelsteen in de ring
hebben we in een kelk geplaatst.
Want wanneer we Christus zouden vergeten,
dan worden ook de armen vergeten.”

Die woorden van Moeder Teresa passen ook wel bij dit feest
van de Openbaring van de Heer.
We horen vandaag over wijzen, die van verre gekomen zijn.
In de volksmond heten ze de drie koningen.
Maar de Bijbel zegt niet met hoeveel ze gekomen zijn,
ook niet hoe hun namen luiden, zelfs niet dat zij koningen zijn.
Het boek van ons geloof spreekt over magiërs, sterrenkundigen.
Maar het zijn hun geschénken, die hen koninklijk maken: goud, wierook en mirre.

Het zijn kostbaarheden, die alleen een vorst in huis had.
Ze hebben ze meegenomen op hun lange weg,
om een koningskind te eren.
De wijzen zullen hun weg met verbazing gaan.
Want het koningskind werd niet geboren in het paleis van de koning.
Bij Herodus is geen ruimte voor leven, geen ruimte voor Gods toekomst.

Het koningskind blijkt in een stal te liggen,
een plaats vol armoedzaaiers en eenvoudige lieden.
Daar blijft de ster stilstaan,
daar is wel ruimte voor leven, daar gaat Gods toekomst open.

De wijzen leren zich klein maken.
Ze vallen op hun knieën.
En dan leggen zij hun geschenken voor het kindje neer: goud, wierook en mirre.
Omdat die kleine Koning der koningen
deze kostbaarheden goed zal gebruiken.

Het zijn riskante geschenken.
Want in onze wereld is menigeen ten onder gegaan
aan het verlangen naar goud, naar bezit, naar steeds meer,
ten koste van anderen.
En menigeen bewierookt zichzelf, stelt zich boven de naaste.

Maar de wijzen beseffen dat het Kind in de kribbe
wijs om zal gaan met die gaven.

Wanneer Hij volwassen is geworden,
draagt Hij geen goud met zich mee.
Want wat Hij bezat, dat deelde Jezus met de armen.
Wat je hebt gedaan voor hen, zo zei Hij, dat heb je voor Mij gedaan!

Wanneer Hij volwassen is geworden,
dan heeft Jezus geen wierook bij zich.
Hij staat niet tussen de priesters en hogepriesters in de tempel,
Hij offert geen dieren.

Maar wel maakt Hij van heel zijn leven een offer,
Hij geeft zich helemaal …
een Koning die zijn leven geeft
om het Koninkrijk van God te vestigen.
Zijn laatste woord is er een van volledige overgave:
“Vader, ontvang mijn geest” …
zo stijgt zijn leven als de kostbaarste wierook op.

Alleen het derde geschenk, dat ontvangt Jezus terug.
Het is de mirre, een kostbaar, bitter kruid,
dat gebruikt werd om wonden te verzachten en de doden te balsemen.
Wanneer Jezus aan het kruis gestorven is en in het graf gelegd,
dan komen vrouwen om zijn lichaam te balsemen.
Met balsem in hun handen gaan ze op zoek naar een dode,
om de Levende Heer te ontmoeten.
Hij is voorgoed zalf in de wonden van de wereld,
zijn Koninkrijk gaat open voor levenden en doden.

De wijzen hebben gelijk gekregen.
Jezus is de Koning der koningen.
Hij gaat wijs om met de kostbaarheden van deze wereld.

Ook Moeder Teresa heeft dat goed begrepen.
Je moet van je eigen leven een geschenk maken,
met een hart van goud dat uitgaat naar je naaste,
met gedachten en gebeden, die opstijgen en het alledaagse leven heiligen.
Maar óók met eerbied voor de levende Heer, die zijn Koninkrijk voor ons openstelt.

Wie wijs is, dient Hem in de armen van deze wereld.
Wie wijs is, eert Hem als de Koning der koningen.
Want waar Christus vergeten wordt,
daar worden ook de armen vergeten.

Amen!


Voorbede:

Pr. Zoals de wijzen uit het Oosten,
 komen ook wij aanbidden met onze gaven:

Le. Koning Jezus, wij hebben geen goud,
 maar aanvaard ons hart
 dat uw goedheid wil weerspiegelen.
 Schenk ons de gave om glans te geven aan deze gemeenschap.
 Laat ons bidden …

Le. Koning Jezus, wij hebben geen wierook,
 maar aanvaard onze gebeden die opstijgen.
 Schenk ons de gave om eerbiedig te leven
 en geloof te schenken aan deze gemeenschap.
 Laat ons bidden …

Le. Koning Jezus, wij hebben geen mirre,
 maar aanvaardt onze goede wil
 om troost en kracht te schenken.
 Schenk ons de gave om pijn te verzachten
 en verbondenheid te scheppen in deze gemeenschap.
 Laat ons bidden …

Pr. Koning Jezus, zegen allen die hier gekomen zijn,
 zegen ook hen die ons voorgingen op de reis naar uw Licht.
 Aanvaard de gebeden die wij hoopvol bij U brengen (misintenties …).
 Laat ons bidden …

Pr. Eeuwige God, verdrijf het duister van de nacht
 door het licht van uw aanwezigheid.
 Amen.


 

        
 
 
2021 Parochie Pey