Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Derde zondag van de Advent (A)
14 december 2013
 
 

Een Adventviering met kinderen

Welkom

+ In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
 Amen.
De vrede van Jezus zij met jullie allen.

Goedemorgen, welkom in deze Adventviering.
Heel bijzonder jullie, de kinderen.
Ieder jaar wordt de kerststal van de zolder of uit de kast gehaald.
Dan pak je de beeldjes uit
en zie je Jozef, Maria, het kindje,
herders en koningen.
Allemaal horen ze bij het kerstverhaal.
Ook dieren horen erbij,
schapen, de os en de ezel en soms zelfs een kameel.

Maar weet je wie nog meer bij het kerstverhaal hoort?
Jij zelf!
Want met kerstmis vieren we dat God zoveel van ons houdt,
dat Hij in een kribbe geboren wilde worden.
Voor de mensen van lang geleden,
voor de herders en de koningen,
maar ook voor ieder van jullie.
Want Jezus wil licht brengen,
om je blij te maken of te troosten.
Daarom steken we iedere week een kaars meer aan op de Adventkrans.
Hoe dichterbij Kerstmis komt,
hoe lichter het wordt.


Tekst bij het aansteken van de eerste drie kaarsen op de Adventskrans

Na de begroeting worden drie kaarsen aangestoken,
dit wordt telkens vooraf gegaan door een tekst door een kind.
Tijdens het aansteken van de kaars wordt telkens gezongen:
“Heer, onze Heer, ontferm U over ons”.

1. Mensen van alle tijden verlangen naar licht,
om de werkelijkheid te zien die voor hen ligt.
en elk beetje lichtje telt, zeker in donkere dagen.
Het helpt verder te gaan ondanks twijfels en vragen.
Als teken van dit verlangen steken we de eerste kaars aan.

Zingen: “Heer, onze Heer, ontferm U over ons

2. Mensen van alle tijden zoeken licht dat geluk brengt,
vooral als hun dagen met duisternis zijn vermengd.
Maar te vaak vergeten zij om elkaar licht te geven
en niet alleen naar eigen zaligheid te streven.
Als teken van dit zoeken ontsteken we de tweede kaars.

Zingen: “Heer, onze Heer, ontferm U over ons

3. Mensen van alle tijden hopen op licht voor dag en nacht,
licht dat de weg wijst in het duister van zwakte en onmacht.
Een zon voor dag en nacht kan alleen in onze dromen.
Toch blijven wij allen hopen dat er nieuw licht zal komen.
Als teken van deze hoop steken we de derde kaars aan.

Zingen: “Heer, onze Heer, ontferm U over ons

Gedicht nadat de drie kaarsen zijn aangestoken

Weet je hoe deze zondag heet?
Ik zal het je maar zeggen.
Omdat ik de betekenis weet
kan  ik het meteen uitleggen.

Gaudete, zo heet deze dag.
Dat is een moeilijk woord,
spreek het uit met een lach,
dan zeg je het, zoals het hoort.

Gaudete betekent: “Wees blij”,
want Jezus gaat nu komen.
Hij brengt licht naar jou en mij,
Hij vervult Gods mooiste dromen.

Eerste lezing uit de profeet Jesaja

Tussenzang

Evangelie

Korte overweging

De afgelopen week heb je waarschijnlijk wel gehoord van Nelson Mandela.
Een bijzondere man uit Zuid-Afrika die is overleden.
Toen Nelson Mandela jong was,
was zijn land verdeeld.
De blanke, witte mensen voelden zich beter en belangrijker
dan de vele zwarte mensen.
Ze dáchten dat niet eens, ze durfden het ook nog te zéggen.
Blanke mensen mochten veel meer.
Ze mochten studeren, hadden vaak meer geld, meer kansen.
De zwarte mensen moesten voor hen werken
en mochten niet zeggen dat het oneerlijk was.

Nelson Mandela deed dat wel.
Hij vroeg om gelijke rechten voor alle mensen in Zuid Afrika.
Toen werd hij opgesloten.
Maar liefst 27 jaar zat hij in de gevangenis.
Dat moet je eens proberen voor te stellen ... 27 jaar gevangen zitten!

Toen hij vrij werd gelaten, was hij al een oudere man.
Je zou denken dat hij toen wraak wilde nemen.
Maar Nelson Mandela deed iets anders.
Hij vertelde mensen dat ze elkaar moeten vergeven.
Dat zwarte en blanke mensen samen moeten leven als goede buren.

Mandela werd zelfs president.
En in zijn eerste toespraak als president zei hij het volgende:

Mensen zijn soms bang voor het licht.
Dan willen ze niet geloven dat ze goed kunnen doen.
Dan zeggen ze:
“Wie ben ik om de wereld te veranderen,
om mijn omgeving beter te maken?”
Maar waarom zou je dat niet kunnen?
God heeft in ieder van ons
een licht aangestoken.
In mij en in jou.
En wij moeten daarom luisteren naar ons hart,
dat licht delen,
want ieder van ons
is een Kind van God.
En wanneer je zelf een licht bent,
wanneer je straalt van goedheid,
dan laat je ook anderen stralen
en zo groeit dat het licht in onze wereld.

Zo is het.
Probeer een licht te zijn, ook al ben je nog maar klein.
Ben aardig in school,
maak geen ruzie, maar speel met anderen.
Help thuis ook eens mee, zonder pap of mam moeten zeuren.

En vertrouw er maar op,
dat je iets kunt betekenen.
Want God stak zijn licht aan in jou.
Wanneer je luistert naar je hart,
dan zul je dat ontdekken.

Voorbede

Pastoor: Dit is een zondag om je te verheugen,
 want we gaan binnenkort de geboorte van Jezus vieren …

Kind: Help ons om U te zoeken
 bij gewone, eenvoudige mensen,
 want daar wilde U geboren worden.
 Laat ons bidden …
  
Kind: Help ons om U te zoeken
 waar mensen en dieren voor elkaar zorgen,
 zoals in de stal waar U geboren werd.
 Laat ons bidden …

Kind: Help ons om U te zoeken
 tussen vluchtelingen en armen,
 want ook voor U was er geen plaats in deze wereld.
 Laat ons bidden …

Pastoor: Misintenties (…)

Pastoor: Verheug je,
 want God omarmt heel de wereld,
 door Jezus,
 onze Heer.
 Amen.
  
Gebed (door een kind)

Lieve Jezus,
uw hart is zo groot.
Arme en rijke, gezonde en zieke,
kleine en grote mensen waren uw vrienden.
Help ons om ook van ons hart
een warm thuis te maken,
waarin veel mensen kunnen wonen.
Amen.

Gedachte bij het presentje:

Ouder
Een wijze leraar vroeg eens aan zijn leerlingen:
 “Hoe kun je het moment bepalen
 waarop de nacht ten einde is en de dag begint?”
 “Is het misschien het moment waarop je vanuit de verte
 een hond van een schaap kunt onderscheiden?”,
  vroeg één van de leerlingen.
 “Neen”, zei de leraar.
 “Is het wanneer je van verre
 een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden?”,
 vroeg een andere leerling.
 “Neen”, zei de leraar.
 “Maar wanneer is het dan?”, vroegen de leerlingen ongeduldig.
 De leraar antwoordde:
 “Het is als je in het gezicht van een ander mens kunt kijken
 en daarin je zuster of je broeder herkent.
 Tot op dat moment is de nacht nog bij ons...”

Kind:  
Vandaag steek ik een kaarsje aan,
het kaarsje van geluk:
Kaarsje, kaarsje van geluk,
breng de warmte van je vlam,
bij alle mensen thuis, ja overal,
en geef hen het grote geluk
om te houden van elkaar.

Voor alle kinderen is er een kerstlampje met een kaarsje erin.


 

        
 
 
2021 Parochie Pey