Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Allerheiligen
2 en 3 november 2013
 
 

Verkondiging (preek):

In 1974 ontdekten Chinese boeren een bijzonder grafmonument.
De grond die zij al zo vaak bewerkt hadden,
bleek een grafheuvel te zijn.
Diep onder de aarde was tweeduizend tweehonderd jaar geleden
een Chinese keizer begraven.
Toen archeologen in het graf kwamen, wisten ze niet wat ze zagen.
In de enorme ruimte stonden ruim negenduizend beelden van soldaten.
Het zogenaamde terracottaleger,
compleet met wapens, paarden en strijdwagens.
De beelden zijn gemaakt van terracotta, van aardewerk.
Ze staan in slagorde opgesteld,
als een onafzienbare menigte die haast niet te tellen is.
Dit Terracottaleger werd gemaakt als een getuigenis
van de macht van de Chinese keizer.
Onbeweeglijk en onbewogen heeft het de eeuwen getrotseerd.

Ook in de Bijbel wordt verteld over een figuur uit aarde.
Er wordt beschreven hoe God de mens maakt.
Hij boetseert stof en aarde en geeft er een vorm aan.
Maar God maakt geen onbeweeglijk beeld,
daarom blaast hij zijn adem in het werk van zijn  handen.
Zó werd de mens een levend wezen, gemaakt om in het paradijs te wonen.

In de verhalen van ons geloof gebeurt dat telkens weer:
mensen raken bezield door de Geest van God,
ze ademen goedheid en liefde in en uit.
Door de eeuwen heen groeide een eindeloze stoet van mensen,
op zoek naar het paradijs, onderweg naar een wereld van vrede en recht.
De Bijbel spreekt over
“een onafzienbare menigte die niet te tellen is,
uit alle landen en volken, van elke stam en taal”.

De Chinese keizer werd omringd met een stilstaand leger.
Het werd gemaakt om macht uit te stralen,
maar is net zo doods als hun meester.

God omringt zich met een menigte die vol léven is,
afkomstig uit alle tijden en alle windstreken.
In Bijbelverhalen komen we moedige mannen en vrouwen tegen,
die zich lieten roepen tot een leven van gerechtigheid.
Abraham gaat voorop,
gevolgd door Mozes die zijn volk naar de vrijheid leidde.
We horen over profeten die de waarheid spraken,
over vrouwen die trouw bleven
en over apostelen die van het leven leerden getuigen.

In het verhaal van God
komen mensen aan het licht,
soms koningen en leiders,
maar vaak ook de kleinen, herders en dienaren,
armen en zieken,
vredestichters en oprechten van hart.
Al de mensen die vandaag in het Evangelie zalig geprezen werden,
omdat in hun leven
iets van Gods bedoelingen met deze aarde zichtbaar werd.
Mensen die zalig zijn in de ogen van God,
gevormd naar zijn voorstelling,
gevuld met zijn levensadem.

En het verhaal gaat verder, tot in onze tijd.
Want telkens weer komt in mensen de droom van God tot leven,
worden ze bezield en begeesterd.
In die onafzienbare menigte staan de grote heiligen,
zoals Franciscus die broeder werd van alle schepselen,
zoals pater Damiaan die één werd met de melaatsen,
of Martin Luther King die een droom legde in de harten van mensen.
Maar in die menigte van God komen we ook de mensen tegen
die in alle eenvoud het goede hebben gedaan,
die geloof hebben doorgegeven,
die uit liefde hun leven dienstbaar maakten.
Wellicht ook mensen die wij zélf gekend hebben,
die ons heilig zijn.
Zij nodigen ons uit om met hen mee te trekken.

Het Chinese Terracottaleger staat stil en onbewogen,.
Maar God vormt als het ware een “Leger des heils”
dat bewogen wordt door geloof en naastenliefde.

Wanneer je daarbij aansluit,
dan word je méér dan aardewerk,
dan raak je bezield met de adem van God.
Zo wordt ook jouw leven een stukje van het paradijs!

Amen!

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey