Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Mis bij de Kapel van Schilberg
12 september 2013
 
 

Deze viering bij de Mariakapel van Schilberg werd verzorgd vanuit de parochie Koningsbosch

Schriftlezingen:

Uit de brief van Jacobus (over het dankgebed en het bidden met zieken)
Evangelie volgens Lucas (Jezus bidt op een berg, roept zijn leerlingen, er gaat kracht van Hem uit)


Verkondiging (preek):

Onlangs bracht ik de Communie bij een oudere dame.
Op de vraag hoe ze het maakte, antwoordde zij:

“Het gaat wel,
alleen kan ik soms moeilijk slapen.
Maar op het nachtkastje ligt de rozenkrans.
Ich beej mich get en den val ich in slaop.
Die medicien wirk altied!”

Het was een mooi beeld dat zij gebruikte.
De rozenkrans als medicijn.
Wanneer de kralen van het gebedssnoer door je vingers glijden,
dan wordt je geleid langs de droevige, blijde en glorievolle momenten
in het leven van Maria en Jezus.

Dat kan een medicijn zijn,
wanneer je je vreugde, verdriet en zorgen kunt leggen
in het verhaal van ons geloof.

Het kan je hart een stukje genezen,
wanneer je niet alleen staat met wat je ter harte gaat,
maar je door God bij je hand genomen wordt.
Zoals Maria ons dat heeft voorgedaan.

Op het moment dat haar leven een onverwachtige wending kreeg
en zij hoorde dat ze moeder van Jezus zou worden,
legde ze haar onzekerheid in de handen van God,
zodat ze kon bidden:
“Mij geschiedde naar uw Woord”.

Op het moment dat het kind in haar schoot groeide
en ze die vreugde kon delen met haar nicht Elisabeth,
horen we Maria ineens bidden:
“Magnificat,
God is magnifiek en Hij doet grote dingen!”

Maar ook wanneer het leven een lijdensweg wordt,
is Maria in staat om trouw en liefdevol te zijn.
Ook dan opent zij haar handen
en geeft Jezus terug aan de Hemelse Vader.
Opnieuw zegt zij:
“Mij geschiede naar uw Woord”.

En Maria blijft de biddende kracht binnen de gemeenschap van Jezus.
Wanneer de apostelen bijeen zitten
en nog niet weten hoe ze verder moeten,
dan is Maria bij hen.
En de Bijbel vertelt dat zij eensgezind volharden in gebed.

Maria leert ons om te vertrouwen, te danken en te vragen,
in blijde, verdrietige en glorievolle momenten van je leven.
Dat is een medicijn die altijd werkt.

Maar weet wel,
dat ieder medicijn een bijsluiter heeft.
Ook de rozenkrans.
Want je moet rekenen op een bijwerking.
Als het goed is, dan gebeurt er iets in je leven, in jezelf.
Wie met Maria langs de levensweg van Jezus reist,
wordt hopelijk steeds meer mens naar zijn voorbeeld.

Dat is de kracht van gebed.
Het brengt jouw hart dichter bij het hart van God.

Daarom werden in de eerste lezing de eerste Christenen aangespoord
om te bidden, om bij vreugde een danklied te zingen
of in verdriet de handen op te leggen bij een zieke.

Ook Jezus leefde vanuit het gebed.
Hij hielp, was onderweg, sprak en deelde.
Maar telkens weer wordt verteld dat hij ook de stilte zocht.
Zoals in het Evangelie, waar Hij een berg beklom.
En wanneer Hij afdaalt,
dan wordt er gezegd dat de mensen Hem wilden aanraken,
omdat er een kracht van Hem uitging, die goed deed.

Beste mensen,
die oude mevrouw heeft de rozenkrans op haar nachtkastje liggen.
Biddend valt ze in slaap,
de oude dag is dan afgesloten en de nieuwe dag kan verwacht worden.
Haar gebed is de grendel op vandaag en de sleutel op morgen.

Wie biddend in het leven staat,
wie biddend slapen gaat,
die zet de deur op een kier
en ontwaakt op een andere manier.

Op reis langs hoop en leed
groeit de vreugde om, wat Jezus deed.
Zijn leven wordt een spoor
en het leidt jou de jaren door.

Er ging kracht uit van Hem,
na de stilte klonk zijn stem.
Kom hier, met je vreugd en pijn,
Ik zal altijd met je zijn.

Amen!


Voorbede:

Pr. Met Maria richten wij ons biddend op de weg van Jezus:

Le. Heer, wanneer vreugde ons hart doet juichen,
 stem ons dan dankbaar
 zodat wij onze blijdschap delen.   
 Laat ons bidden …

Le. Heer, wanneer verdriet ons leven overstemt,
 geef ons dan uw kracht
 en help ons om elkaar te dragen.   
 Laat ons bidden …

Le. Heer, wanneer ons leven glorieus is,
 leer ons dan om oog te houden
 voor mensen met wie het minder goed gaat. 
 Laat ons bidden …

Le. Heer, wanneer wij bidden,
 maak dan onze woorden oprecht
 en leer ons om luisterend in het leven te staan.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, zegen alle vrijwilligers in onze parochie,
 rond deze kapel en op vele andere plaatsen.
 Dat hun inzet gewaardeerd wordt
 en vrucht zal dragen.    
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties (…)     
 Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij, op voorspraak van Maria,
 die ons leert bidden:
 Mij geschiede naar uw wil.
 Amen.


 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey