Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Mis bij de kapel van Schilberg
11 september 2013
 
 

Deze viering bij de Mariakapel van Schilberg werd verzorgd vanuit de parochie Maria Hoop

Inleiding:

Hoop doet leven,
dat mogen wij geloven.
Wie hoop wordt gegeven
komt vele zorgen te boven.

Maria heeft dat voorgedaan,
zij heeft “Ja” gezegd
en durfde nieuwe wegen gaan,
haar hand in die van God gelegd.

Waar de angst regeert
spreekt zij over “hopen”,
het is kostbaar wat zij leert,
maar je kunt het niet kopen.

Luister maar naar je hart
en laat de hoop daar groeien.
Maar vandaag een nieuwe start,
laat je door Maria boeien.

Zij opent onze ogen
voor de toekomst van de Heer.
Doe het goede, door liefde bewogen
dan vind je hoop, keer op keer.

Schriftlezingen:

Handelingen (na de Hemelvaart van Jezus zijn de apostelen en Maria eensgezind in gebed)
Evangelie volgens Johannes (Maria en Johannes onder het kruis)


Verkondiging (preek):

op de plaats waar de Staatsmijn Hendrik in Brunssum heeft gestaan,
staat een prachtig standbeeld van een mijnwerker,
gemaakt door de kunstenaar Sjef Drummen senior.
De mijnwerker staat er robuust bij, zonder franje, een harde werker.
De kunstenaar is zelf mijnwerker geweest en had zijn oud-koempels voor ogen
terwijl hij het beeld maakte.

De kunstenaar Sjef Drummen maakte ook beeldhouwwerken voor kerken.
Voor de afbeeldingen van Maria had hij zijn eigen vrouw voor ogen,
zij was het model voor heel wat Mariabeelden.
En dat  is wel te zien.
In de loop van de jaren werd de vrouw van Sjef wat ronder en voller,
zodat ook een van de latere Mariabeelden
een maatje meer telt.

Eigenlijk is het heel mooi,
dat de voorstelling van Maria meegroeit
op je levensweg.
Dat je bij Maria ook denkt aan degenen die je lief zijn,
aan de vrouw van wie je houdt,
aan je moeder, je dochter.
Zo wordt je beeld van Maria, een beeld van liefde en warmte.

In de Bijbel zien we ook het beeld van Maria groeien.
Van een schuchter meisje,
dat zich afvraagt waarom God haar heeft uitgekozen,
tot een jonge moeder,
die met een baby op haar arm
in een stal moet leven,
om even later naar Egypte te vluchten.

We zien Maria verder groeien,
als moeder van een puber,
die haar twaalfjarige zoon in de Tempel terugvindt.
Als de reisgenoot van Jezus,
die Hem in Kana verleidt tot zijn eerste wonder.

Maria groeit mee met Jezus,
ze volgt Hem op zijn vreemde wegen,
tot onder het kruis.
Dan is zij de breekbare moeder,
die pijn en verdriet heeft om haar kind.

En het beeld van Maria groeit nóg verder.
Zo hoorden we in het Evangelie.
Onder het kruis geeft Jezus haar als moeder aan de kerk.
Als een voorbeeld om ons aan vast te houden.

Zo wordt zij de Moeder van de Heilige Hoop.
Want door alle tijden heen
heeft haar voorbeeld het hart van mensen weten te raken.
In de eerste lezing hoorden wij hoe Maria bij de leerlingen bleef,
om hoop te delen en met hen te bidden.

Het mooie een bijzondere van al die beelden van Maria is,
dat je haar meteen herkent.
In welke fase je zelf ook bent.
Of je aarzelelend begint te geloven,
of je ouder bent van een baby of van een puber,
of je vreugde of zorgen hebt om je kinderen,
of je licht of donkerte tegenkomt.
Op al die momenten kun je je in Maria herkennen.
Zij groeit als het ware met je mee op je levensweg.

En juist dat maakt haar tot de Moeder van de Hoop.
Zij is er altijd.
Zo was ze aanwezig op de levensweg van Jezus.
Zo bleef ze bij de kerk van het begin.
En zo blijft ze ook bij ons.

Daar mag je hoop uit putten.

Zoals een Monnik uit de Middeleeuwen het schreef,
de heilige Bernardus van Clairvaux:

Als je Maria volgt, verdwaal je niet.
Als je haar aanroept, wanhoop je niet.
Als zij je steunt, val je niet.
Als zij je beschermt, vrees je niet.
Als zij je leidt, word je niet moe.
Als zij met je meegaat, dan bereik je je doel.

Amen!

Voorbede:

Pr. Keren wij ons hart tot God en bidden wij:

Le. Wanneer wij schuchter geloven,
 help ons dan om te zeggen:
 “Mij geschiede naar uw woord”.   
 Laat ons bidden …

Le. Wanneer wij zorg dragen voor kinderen,
 help ons dan
 om hen een hoopvolle toekomst te schenken. 
 Laat ons bidden …

Le. Wanneer wij samen kerk zijn,
 laat ons dan trouw zijn in ons geloof
 en volhardend in ons gebed. 
 Laat ons bidden …

Le. Wanneer wij zorg hebben
 om iemand die ziek of kwetsbaar is.
 Geef ons dan de goede woorden
 die spreken van hoop en liefde.
 Laat ons bidden …

Pr. In een moment van stilte, leggen wij ons lief en leed
 in de handen van God (…)
 En wij voegen daarbij de intenties van deze Viering (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij, op voorspraak van Maria,
 de Moeder van de Heilige Hoop.
 Amen.

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey