Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
23ste zondag door het jaar (C)
7 en 8 september 2013
 
 

Schriftlezingen:

Wijsheid 9, 13-18b
Lucas 14, 25-33

Verkondiging (preek):

Soms zou je willen dat je een extra paar handen had.
Wanneer je net je handen vol hebt en de telefoon gaat.
Of wanneer je boodschappen hebt gedaan en de deur klemt.
Dan moet je eerst iets aan de kant leggen,
je handen leeg maken,
om de telefoon op te nemen
of de deur te openen.

Ook in een mensenleven kan dat soms zo zijn.
Dan heb je de handen vol aan dagelijkse dingen,
dan loopt je agenda over
of til je zwaar aan alles wat moet gebeuren.
En je zult het zien, juist op die momenten komt er ook nog heel wat op je pad.
Juist dan komt iemand onverwacht op bezoek,
juist dan vraagt iemand om hulp
of zie je zelf dat een ander je nodig heeft.

Vandaag nodigt Jezus ons uit,
om bij alle drukte in ons leven,
ook je handen regelmatig leeg te maken.
Om Hem te helpen om het kruis te dragen.

Dat lijkt geen aantrekkelijke opgave,
maar het is wel een van de redenen waarom je mens bent.
Om te helpen het kruis te dragen,
zoals Jezus dat onvermoeibaar heeft gedaan.
Hij droeg het kruis op die donkere dag in zijn leven,
toen hij met een houten balk de berg nabij Jeruzalem beklom.

Maar Jezus droeg ook op vele andere momenten
het kruis van lijden, eenzaamheid, ziekte en verdriet.
Want Hij zette zijn schouders onder het leven van anderen.
Jezus hielp het lijden te dragen van melaatsen en zieken,
Hij nam kruis van eenzaamheid weg, door een naaste te worden,
Hij zette zijn schouders onder het leven van armen en uitgestotenen.
En wie met de brokstukken van een zondig en mislukt leven zat,
hielp Hij om weer een heel mens te worden.

Hij hielp het kruis van mensen dragen,
terwijl Hij sprak:
“Kom maar naar Mij toe,
ook wanneer je belast en beladen door het leven gaat,
ik zál je helpen om je last te dragen
en je mijn vrede te schenken!”

Die belofte maakte Hij waar,
en Hij gaf hem door aan zijn apostelen
en aan allen die zijn weg willen gaan …
ook aan ons.

Het is een wezenlijk deel van christen-zijn,
maar ook van menselijk samenleven.
Dat je niet je handen volpropt met je eigen belang,
maar dat je regelmatig die handen opent,
om te delen en te helen, om te omarmen en nabij te zijn.
Om het kruis van een ander te helpen dragen.

Waar mensen dát doen,
kan een onverwoestbare band groeien.
Zo sprak ik laatst met een aanstaand bruidspaar.
Ze zeiden iets heel moois.
“We zijn dankbaar voor de mooie momenten,
maar hoe gek het ook klinkt.
We zijn ook dankbaar voor het verdriet van het afgelopen jaar.
Want nu weten we wat onze liefde waard is.
We hebben vertrouwen dat we samen door alle tijden komen!”
Het aanstaande bruidspaar had een moeilijk jaar achter de rug,
met veel zorgen om anderen.
Maar juist in die donkere tijd
hebben zij elkaar vastgehouden,
elkaars zorgen en verdriet gedragen.
En dat geeft hoop,
dat schept een band die verder gaat dan vlinders in je buik.

Jezus gebuikt beelden uit zijn tijd
om duidelijk te maken dat de basis van je samenleven goed moet zijn.
Een toren bouwen, begint met het maken van een berekening.
Een strijd winnen, begint met de situatie in te schatten.

Je verbondenheid met anderen vormgeven,
begint met de bereidheid om een kruis te dragen.
Want wie de dragende schouder van een ander naast zich voelt,
die weet dat het goed zit.
Zo worden lasten gedeeld,
maar ook vreugde vergroot.

In het voetspoor van Jezus worden wij geroepen
om het kruis door de wereld te dragen.
Om trouw te blijven, ook wanneer anderen weglopen.
Om liefde te geven, waar haat zich opstapelt.
Om de waarheid te spreken, wanneer de leugen regeert.
Om geloof te delen, waar de samenleving vervlakt.

En heb je soms het gevoel dat je daarbij een paar handen tekort komt,
vertrouw dan op de Handen van Jezus,
die voor ons allen het kruis heeft gedragen.

Amen!


Voorbede:

Pr. Bidden wij om kracht op de kruispunten van ons leven:

Le. Voor wie de handen volheeft aan werken en zorgen,
 dat er ook tijden komen
 van rust en stilte.
 Laat ons bidden …

Le. Voor wie de handen opent
 om het kruis van een ander te helpen dragen.
 Dat zij van U de kracht ontvangen om het vol te houden.
 Laat ons bidden …

Le. Voor wie een hand legt in die van een ander,
 voor geliefden, verloofden, gehuwden,
 dat zij trouw blijven in lief en leed.
 Laat ons bidden …

Le. Voor wie het leven uit handen moeten geven,
 dat zij dit kunnen doen vanuit het geloof
 dat niemand uit uw Handen kan vallen.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties …    
 Laat ons bidden …

Pr. Heer,
 help ons om de opdracht van Jezus te volbrengen
 en elkaar te dragen
 in voor- en tegenspoed,
 deze dag en alle dagen.
 Amen.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey