Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
22-ste zondag door het jaar (C)
31 augustus en 1 september 2013
 
 

Schriftlezingen:

Wijsheid van Jezus Sirach 3, 17-18.20.28-29
Lucas 14, 1-7

Verkondiging (preek):

In de film “Seven years in Tibet”,
wordt het waargebeurde verhaal verteld van een Oostenrijkse bergbeklimmer,
die in de jaren 40 in Tibet komt
om daar het hooggebergte te beklimmen.
Hij vindt zichzelf nogal belangrijk en interessant.
Dat blijkt wanneer hij tegen een Tibetaanse vrouw
opschept over zijn carrière.
De Oostenrijker vertelt trots dat hij hoogste bergen in zijn land bedwongen heeft.
En de Tibetaanse vrouw antwoordt:
“In onze cultuur ben je pas groot,
wanneer je de innerlijke bergen bedwongen hebt,
wanneer je eigen ego overwonnen is!”

Ik moest aan die filmscène denken tijdens het lezen van het Evangelie.
Jezus is te gast bij mensen
die struikelen over hun eigen ego.
Ze vinden zich zo belangrijk,
dat ze vooraan willen zitten, op de beste plaatsen
en de hoogste posities.
Jezus ziet het als een film voor zich
en Hij kan zijn ogen niet geloven.

De genodigden komen een zaal binnen
en ze zoeken voor zichzelf de ereplaatsen uit.
In het zicht van allen … zo belangrijk voelen zij zich.

Net zoals in onze tijd, waren het de machtigen,
die vooral stonden, de mensen met geld en aanzien,
de succesvolle burgers en de leiders.

Maar Jezus ziet ook de Godsdienstige leiders
naar voren snellen.
De Farizeeërs, die soms zo vol van zichzelf waren,
dat hun ego als een berg
boven anderen uitstak.

Het was een spel van zien en gezien worden,
van vooraan staan
en jezelf laten gelden.
Jezus doet dáár in ieder geval niet aan mee.
Hij kijkt niet met ogen van mensen,
maar met de ogen van God.
En dan wordt heel dat spektakel van macht en aanzien
haast een klucht.

Jezus draait de plaatsindeling om.
In Gods ogen ben je maar klein,
wanneer je zo nodig de eerste en de grootste moet zijn.
Maar mensen die eenvoudig blijven,
die dienstbaar in het leven staan
en een plaats zoeken tussen hen die kwetsbaar en klein zijn,
díe mensen staan voorop bij God,
bij de Hoogste Koning.

Wie zichzelf verheft, staat onderaan op de gastenlijst van Jezus.
Waarlijk groot is de mens
die een hoog ambt bekleedt
en zich geroepen voelt tot dienstbaarheid.

Waarlijk groot is de mens,
die ruimte geeft aan zijn naaste
in plaats van zijn eigen ego op te blazen.

Waarlijk groot is de leider,
die dienaar wordt,
de koning die broeder wordt.
Het is die weg, waarop Jezus ons is voorgegaan.
Hij begon aan de onderkant,
maakte kleine mensen groot
en herinnerde vergeten mensen eraan, dat zij kind van God zijn.

Jezus werd dienstbaar aan het geluk van anderen
en nooit was Iemand groter in Gods ogen, dan Hij.

Ware grootheid betekent niet dat je een gat graaft,
waardoor een ander onder je staat.
Ware grootheid betekent,
dat je de ladder vasthoudt,
waarlangs een ander uit dat gat kan klimmen.

In onze wereld moeten mensen daar steeds weer aan herinnerd worden.
Wie klein is, wordt vaak over het hoofd gezien.
Wie onderaan de samenleving bungelt,
wordt nauwelijks gezien in een wereld waar de eerste de beste is.

Maar het is zoals die Tibetaanse vrouw tegen de hoogmoedige bergbeklimmer zei:

“Je bent pas groot,
wanneer je de innerlijke bergen bedwongen hebt,
wanneer je eigen ego overwonnen is!”

Of zoals het Bijbelboek Wijsheid ons voorhield:

 "Hoe hoger je staat, des te kleiner moet je je maken
 en je zult genade vinden bij de Heer.
 Want aan de nederigen toont Hij zijn geheimen!”

Amen!


Voorbede:

Pr. Laten wij bidden om wijsheid en inzicht:

Le. Christus, maak ons bescheiden,
 dat eenvoud van hart
 ons dichter brengt bij God en bij onze naaste.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, maak ons eerbiedig en aandachtig.
 Dat wij aandacht houden voor mensen
 die altijd achteraan moeten staan.
 Laat ons bidden …

Le. Christus, verlicht ons verstand,
 dat we elkaar waarderen
 en nooit neerzien op eenvoudige mensen.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, help hen die leiding geven.
 Dat zij eigenwaan en hoogmoed inruilen
 voor eenvoud en dienstbaarheid.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties …    
 Laat ons bidden …

Pr. Heer,
 doordring ons van uw wijsheid,
 dat geven leven doet,
 nu en in eeuwigheid.
 Amen.


 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey