Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Maria tenhemelopneming
17 en 18 augustus 2013
 
 

Verkondiging (preek):

Onlangs zat ik in de hal van het ziekenhuis te wachten,
toen tegenover mij een moeder met haar dochter plaatsnamen.
Ze haalden een zakje met ballonnen te voorschijn en begonnen die op te blazen.
Het koste nogal wat lucht,
maar toen werd de vorm van de ballonnen zichtbaar.
Het waren vuurrode harten.
Uiteindelijk hadden beiden net zo’n rode kleur als de ballonnen.
Maar ze keken tevreden naar de vrolijke harten die ze mee naar boven namen,
op weg naar hun zieke.

Ik moest daar ineens aan denken, tijdens het voorbereiden van deze Mis.
We vieren vandaag Maria tenhemelopneming.
Een feest dat hemels en verheven klinkt,
maar dat heel aards en dichtbij begint.
God kiest een meisje uit Nazareth uit,
om een nieuw begin te maken met heel de wereld van alle tijden.

God biedt het meisje zijn hart aan.
“God heeft jou nodig”  zegt de engel.
“Hij wil zijn levenskracht met jou delen,
zodat je moeder van de Redder zult worden!”

En Maria vult het hart van God
met eenvoud, geloof en liefde.

In alle eenvoud antwoordt zij:
“Ik ben toch maar een gewoon meisje,
hoe kan God mij uitkiezen?”

In geloof antwoordt zij:
“Al snap ik het niet,
wanneer God het wil, dan zal het goed komen!”

Vol liefde zegt Maria:
“Zie uw dienares,
mij geschiede naar uw Woord!”

Vanaf dat moment is Maria een werktuig van Gods liefde.
Net zoals die hartvormige ballon,
onderweg om een zieke op te beuren
en van liefde te getuigen,
zo gaat Maria aan de Hand van God de wereld in.

Ze reist naar haar nicht Elisabeth,
die in verwachting is,
om kraamhulp te verlenen.
En haar groet brengt meteen vreugde in het huis en in het hart van haar nicht.

Maria zingt heel de wereld toe
over God die verheven en machtig is,
maar ook een vriend van kleine en eenvoudige mensen.
En haar woorden brengen vreugde in het hart van God
en van de mensen die haar horen.

Zoals die moeder en haar dochter
met hun vuurrode harten
de lift in gingen,
om een zieke te troosten.
Zo ging Maria aan de hand van God
naar mensen die haar nodig hadden.

Zij was te vinden bij een bruidspaar in Kana,
dat zonder wijn was komen te zitten.
Zij was te vinden op de weg van Jezus,
van wieg tot kruis,
trouw en zorgend,
nabij en ruimte schenkend.
Zij was te vinden tussen de leerlingen van Jezus
toen de kerk geboren werd en in tijden van lijden.
Biddend om Gods Geest,
midden in de gelovige gemeenschap.

Zo duidelijk ging Maria aan de Hand van God,
dat de kerk van harte gelooft,
dat zij niet meer van God gescheiden kon worden.
Dat God haar bij de hand nam toen zij stierf,
om haar thuis te brengen in de hemel …
waar die hemelse vrouw thuis hoort.

Zoals een ballon die je loslaat naar boven stijgt,
zo kijken we op dit feest naar de weg van Maria.
Als een belofte:
dat wie haar voorbeeld volgt,
een weg ten leven gaat.
En als een uitnodiging om net zoals Maria
in eenvoud, geloof en liefde te zeggen:
“Ik ben een eenvoudig mens,
maar wanneer God mij helpt,
dan zal ik proberen zijn wil te doen!”

En bij die weg van Maria zouden de volgende woorden van de dichter
Ad den Besten goed kunnen passen:

Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,
hebt boven ’t nameloze mij uitgetild.
Laat mij dan dankbaar leven de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,
dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen, dan in uw Hand.

Amen!

Voorbede:

Pr. Rekenend op de voorspraak van Maria, bidden we vol vertrouwen tot God:

Le. Om het geloof van Maria.
 Dat wij op onze beurt Gods woord beluisteren,
 het in ons hart overwegen en ernaar leven.
 Laat ons bidden …

Le. Om de eenvoud van Maria.
 Dat we niet hoogmoedig neerzien op elkaar,
 maar iedereen hoogachten en elkaars geluk ter harte nemen.
 Laat ons bidden …

Le. Om de dienstbaarheid van Maria.
 Dat we onze ogen openen voor de nood van anderen,
 dat ons hart meetrilt met andermans lijden en verdriet,
 dat we helpen waar we kunnen.
 Laat ons bidden …

Pr. Voor onze dierbare overledenen.
 Dat zij allen – met Maria – de vreugde van Gods nabijheid mogen genieten.
 Wij bidden met name voor (intenties)

Pr. Zo bidden wij tot U
 op voorspraak van Maria
 die ons de weg wijst naar Jezus,
 de Messias, onze Heer.
 Amen.

 

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey