Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
19de zondag door het jaar (C)
10 en 11 augustus 2013
 
 

Schriftlezingen:

Wijsheid 18, 6-9
Lucas 12, 32-48


Verkondiging (preek):

Soms zie je op een poort of voor het raam een bordje
met een gevaarlijk uitziende hond en de waarschuwing:
“Hier waak ik”.
Waken heeft dan te maken met beschermen van erf en huis.

Wanneer in oorlogstijd soldaten de wacht moeten houden,
dan hangt het leven van hun makkers ervan af
of zij hun ogen en oren open houden.
Waken heeft in dat geval te maken met verantwoording.

Ook de woorden van Jezus die we zojuist hoorden,
hadden waakzaamheid als onderwerp.
Hij zegt eigenlijk:
“Leef zo, dat je ieder moment met een gerust hart
verantwoording van je leven kunt afleggen!”

Daarvoor gebruikt hij een beeld uit het alledaagse leven van die tijd.
Jezus spreekt over een dienaar,
die wakker is wanneer zijn heer thuiskomt.
Zodra er op de deur geklopt wordt,
kan de dienaar opendoen.
Een waakzame dienaar staat klaar wanneer dat nodig is,
hij waakt over het huis en de bezittingen van zijn heer.

Voor Jezus is heel de wereld het Huis van God!
En wie waakzaam in de wereld staat,
wie zorgvuldig omgaat met mensen en met heel de schepping,
die zal hoog geacht worden door de hoogste Heer.
God zal dat waarderen,
onze goede daden en onze trouw
zal Hij beantwoorden met zijn Goedheid en Trouw.

Maar Jezus weet dat het soms ook mis gaat in deze wereld.
Daarom vertelt Hij over een slechte knecht,
die zijn macht misbruikt
door de baas te spelen over de andere dienaren,
door een tiran te zijn achter de voordeur.

Ook dat gebeurt helaas veel te veel in deze wereld.
Achter menige voordeur spelen zich drama’s af.
De huisdeur waarachter vrouwen mishandeld worden.
De bedrijfsdeur waarachter werknemers uitgebuit worden.
De schooldeur waarachter kinderen gepest worden.
De kerkdeur waarachter mensen buitengesloten worden.
Dat is een verschrikking in de ogen van Jezus.
Daarom blijft Hij ons toeroepen om waakzaam te zijn.

Waak over het levensgeluk van de mensen die je werden toevertrouwd.
Sluit niemand buiten,
omring de meest kwetsbare en kleine mens met de groots mogelijke zorg.
“Leef zo, dat je ieder moment met een gerust hart
verantwoording van je leven kunt afleggen!”

Waakzaamheid is in de Bijbel een levenshouding.
Dat hoorden we ook in de Eerste Lezing.
Wanneer het Joodse volk snakt naar bevrijding,
omdat ze als slaven in Egypte moeten leven,
dan bereiden ze zich voor op de uittocht.
Ze maken elkaar wakker,
in de nacht van de uittocht.
Ze stellen hun leven onder de Wet van God
en beloven dat ze alles zullen delen,
de goede dingen en de gevaren die op hen afkomen.
Als wachters over hun naaste, zodat niemand achterblijft
op de reis naar het Beloofde Land.
Wie waakzaam is,
kan ieder moment met een gerust hart
verantwoording afleggen van zijn of haar leven.

Een waakzaam mens hoeft niet te zeggen
“Had ik maar geholpen, had ik maar mijn best gedaan,
morgen begin ik!”
Een waakzaam mens doet open,
wanneer op de deur van zijn leven geklopt wordt.
Een waakzaam mens gaat zorgvuldig met anderen om,
buiten de deur en binnenshuis.

Wie waakzaam is, leeft in het nú,
als een mens naar Gods hart.
Zo iemand schept vreugde in het geluk van anderen
en wordt een houvast in de zorgen van de ander.
Zo leef je naar God toe.

En het mooie is,
dat je niet hoeft te wachten tot morgen
om het goede bij een ander te bezorgen.
Zoals de priester-dichter Phil Bosmans het telkens weer zei:
“Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven!”
Gebruik deze dag daarom goed.
Wacht niet tot morgen om orde te scheppen in je leven.

Gods toekomst kent geen wachttijd,
maar begint hier en nu.

Amen!


Voorbede:

Pr. Bidden wij tot de Heer, die met ons gaat door alle tijden:

Le. Heer, maak van ons waakzame mensen,
 die zorgvuldig omgaan met hun naaste,
 opdat niemand uit onze aandacht valt.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, maak ons aandachtig
 in onze zorg voor de kleinste en zwakste mensen,
 opdat zij ons ter harte blijven gaan.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, geef kracht aan allen die waken
 bij iemand die ziek of stervend is,
 opdat zij een instrument van uw liefde kunnen zijn.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties …    
 Laat ons bidden …

Pr. God, zie naar ons om en wees ons genadig.
 Moge uw Geest over ons vaardig worden,
 die mensen doet opengaan voor elkaar
 en voor uw toekomst die ons wacht.
 Amen.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey