Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
16-de zondag door het jaar (C)
20 en 21 juli 2013
 
 

Schriftlezingen:

Genesis, 18, 1-10a (Abraham ontvangt drie gasten)
Lucas 10, 38-42 (Jezus te gast bij Martha en Maria)

Verkondiging (preek):

In Zwitserland leefde lange tijd geleden een boer,
van wie de mensen zeiden dat hij een heilige man was.
Hij bood de helpende hand
waar dat nodig was,
niemand klopte tevergeefs op zijn deur
en intussen deed hij zijn werk vol plichtsbesef.
Maar ook was hij vaak in de dorpskerk te vinden,
om in stilte te bidden.
Dat was zijn bron van kracht.
Ooit vroeg iemand hem:
“Wat heb je allemaal te bepraten met God, wat vraag je aan Hem?”
En de heilige boer antwoordde:
“Ik ben bij Hem en Hij is bij mij
en dat is genoeg!”

In alle eenvoud gaf de man aan, hoe mensen thuis kunnen komen bij God.
Ik ben bij Hem en Hij is bij mij
en dat is genoeg.
Het lijkt heel eenvoudig wanneer het zo hoort,
maar het kan een hele opgave zijn
om écht bij iemand te zijn,
om écht te luisteren.

Hoe vaak hollen je gedachten voor je uit.
Dan vertelt iemand je een verhaal
en ben je intussen bezig met wat straks moet gebeuren.
Het is niet voor niets dat mensen wel eens vertellen dat ze op vakantie,
tijdens de reis in de bus, zo fijn met een ander hebben kunnen praten.
Dan kan je verhaal bij een wildvreemde veel beter landen,
dan in je vertrouwde omgeving.
Dat heeft te maken met het moment.

Want onderweg naar je vakantiebestemming,
kun je zorgen en werk geleidelijk loslaten.
Dan kan er ruimte komen om te luisteren,
om op dat moment ook echt bezig te zijn met degene die naast je zit.

Vandaag hoorden we twee verhalen uit de Bijbel,
waarin mensen thuiskwamen bij elkaar.
Allereerst was het aartsvader Abraham,
die op het hete middaguur in de schaduw zit uit te rusten.
Het is een gedwongen vakantiemomentje in het leven van de herder,
want in zomerhitte van het Midden Oosten
kan een mens op dat uur niet werken.
En daardoor ziet hij drie vreemdelingen, die langskomen.
Abraham loopt ze tegemoet en nodigt ze uit in zijn tent.
Samen met zijn vrouw Sara bereidt hij een maaltijd
en is er daarna helemaal voor zijn gasten.

Het verhaal krijgt een bijzondere wending,
want de drie vreemden blijken alles met God van doen te hebben.
Ze brengen een belofte mee, dat Abraham en Sara een kindje zullen krijgen.
God is bij Abraham en Abraham is bij God
en dat is genoeg.

Ook het tweede Bijbelverhaal vertelt over gastvrijheid.
Jezus komt in het huis van twee zussen, Martha en Maria.
Martha wil de ideale gastvrouw spelen.
Ze laadt de tafel vol met eten, lekkere hapjes en drinken.
Op zich is daar niets mis mee, maar ze staat voortdurend in de keuken.
Haar zus Maria laat Jezus niet alleen,
ze gaat aan zijn voeten zitten
en luistert naar zijn woorden.
Ook dat is gastvrijheid: iemand thuis laten komen,
het verhaal van een ander in je leven binnen laten.

Martha heeft het zó druk, dat ze haar gast uit het oog verliest.
Ze ergert zich over Maria die daar maar zit te luisteren,
terwijl zij zich rot rent.
In plaats van te luisteren naar Jezus,
legt Martha haar woorden in zijn mond.
“Jezus, zeg daar nou eens wat van.
Dat Maria ook eens haar handen laat wapperen!”

Jezus geeft een antwoord, dat haar weer met de voeten op de grond zet.
Hij heeft niet gevraagd om hapjes en drankjes.
Maar Hij heeft zich vanaf het eerste moment welkom gevoeld bij Maria,
die tijd voor Hem had en bij Hem is gebleven.
Maria is bij Jezus en Hij is bij Maria
en dat is genoeg.

Het kan inderdaad een hele opgave zijn
om écht bij iemand te zijn,
om écht te luisteren.
Abraham had het wat dat betreft gemakkelijk.
Hij moest gedwongen rusten, omdat de zon te heet was om te werken.

In onze tijd wordt het een steeds grotere opgave om echt te luisteren.
Om echt tijd te maken en helemaal bij de ander te zijn.
Menig gesprek wordt onderbroken doordat de mobiele telefoon zich meldt,
en je maakt het regelmatig mee dat iemand met je praat
en intussen een sms-bericht verstuurt.
Soms kan het niet anders, omdat je werk dat van je vraagt.
Maar het blijft belangrijk om de keuze te maken
om echt bij de ander te zijn, wanneer die je nodig heeft.
Om te luisteren wat een ander zegt
en te begrijpen wat in die ander omgaat.

Abraham deed dat
en ontdekte dat Gastvrijheid een weg naar God is.
Maria deed dat
en ontdekte dat tijd
een geschenk is om met God te delen.

De heilige boer uit Zwitserland deed dat.
Hij was bij God en God was bij hem en dat was genoeg
om later goede werken te doen
en de juiste woorden te vinden.

Al die verhalen zijn een uitnodiging om wijs om te gaan met je tijd:

Werken en zorgen moet,
maar aandacht en tijd doen goed.
Ontmoeten verruimt de tijd,
gedeelde uren scheppen eeuwigheid.

Amen!

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey