Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Petrus en Paulus
29 juni 2013
 
 

Symbool: peper- en zoutvaatje

Verkondiging (preek):

In iedere keuken en op menige tafel vind je deze twee:
peper en zout.
Of het nu is in een deftig hotel, of in de eenvoudigste kamer.
Ze hóren bij een smakelijke maaltijd.

Hoewel peper en zout altijd dicht bij elkaar staan, zijn ze tegelijkertijd ook heel verschillend.
Ze verschillen van smaak en afkomst.
Maar toch … je hebt ze beiden nodig om goed te kunnen koken.

Zo is het eigenlijk ook met de twee heiligen van wie wij vandaag het feest vieren.
Ook Petrus en Paulus zijn heel verschillend.
Maar toch worden ze vandaag in één adem genoemd,
omdat ze beiden helemaal bij de kerk horen.

Petrus zou je kunnen vergelijken met het zout.
Het zout smaakt naar de zee
en daar weet Petrus als visser alles van.
Het zout is de eenvoudige smaakgever,
zoals Petrus een eenvoudige gelovige is.

Bij Paulus daarentegen, past veel beter de peper.
Hij is immers de scherpe denker, die soms opvliegend kan zijn.
Het is Paulus, die zulke mooie woorden schrijft, dat ze smelten op je tong,
wanneer hij spreekt over de liefde.
Maar die ook af en toe een scherpe smaak kan achterlaten,
wanneer hij bijvoorbeeld vertelt dat vrouwen onderdanig moeten zijn,
zodat je af en toe niet weet wat je van hem moet denken.

Zo zijn ze heel verschillend, we lezen het in de Bijbel.
Petrus is de eenvoudige visser, die met zo’n zwaar dialect spreekt,
dat de mensen zeggen: “We kunnen wel horen dat jij uit Gallilea komt!”
Paulus daarentegen spreekt vloeiend Grieks.
Hij beheerst de taal van filosofen en denkers.
Paulus is de eeuwige student, die van kinds af aan geschoold is
en die blijft zoeken naar wat waarheid is.

Paulus staat ook meer open voor wat in de grote wereld te koop is.
Zijn collega, Petrus, wil aanvankelijk Jezus Boodschap alleen binnen de Joodse gemeenschap verkondigen.

Maar Paulus heeft een groter afzetgebied op het oog.
Daarom zegt hij ook:
In Christus is er Jood noch heiden,
slaaf noch vrije,
man noch vrouw.
Want alle mensen zijn één in Christus.

Maar, hoewel de twee apostelen zo verschillend zijn,
hebben zij ook heel wat gemeenschappelijk.
Zowel Petrus als Paulus hebben een proces van bekering doorgemaakt.
Petrus verloochende Jezus op het moment dat zijn Heer gevangen werd genomen
en hem het hardste nodig had.
En Paulus vervolgde de Christenen, voordat hij zelf geraakt werd door de boodschap van Jezus.

Ons heilig tweetal is zo gewoon en menselijk.
Ze hebben verkeerde keuzes gemaakt en grote fouten begaan.
Maar toch noemend wij hun naam met eerbied,
omdat uit dat ongelukkige begin iets groots gegroeid is.

Want beide heiligen hebben boven alles iets gemeenschappelijks.
Dat is hun liefde voor Christus.
Hoewel Petrus en Paulus nog zo verschillend denken, spreken en handelen,
zijn ze daarin ten diepste verbonden.

En misschien kunnen ze juist daarin voor ons een voorbeeld zijn.
Want ook binnen de kerk van onze tijd bestaan er grote verschillen.
Er zijn katholieke, protestantse en orthodoxe kerken.
Er is het verschil tussen behoudende en progressieve gelovigen.
Tussen denkers en doeners.
Tussen kerkleiding en basis.
Dat is een feit.

En het gaat het niet om, dat we uiteindelijk allemaal precies hetzelfde denken.
Maar wel, dat we leven vanuit één zelfde Bron.
Een Bron waaruit vele stromen voortkomen.
Waar de een zich niet beter of heiliger voelt dan de ander.
Zoals Petrus en Paulus beiden het gezicht hebben bepaald van de Vroege Kerk.

Onze rijkdom bestaat immers uit de veelheid van gaven en talenten
die mensen van God hebben gekregen.

Mogen in onze kerk kleine, eenvoudige mensen de plaats krijgen van Petrus.
Want de naam “Petrus” betekent “De rots, iemand op wie je kunt bouwen”.
Iemand die meetelt.

En mogen leiders en denkers zijn zoals Paulus.
Zijn naam betekent “de geringe”.
Want van elitegelovige, werd Paulus tot een dienaar van Jezus,
die met zelfkritiek naar zijn eigen persoon leerde kijken.

Mogen wij bij elkaar de kracht ontdekken,
die de vroege kerk zo aantrekkelijk maakte.

Bidden wij daarom op deze feestdag van Petrus en Paulus:

Heer, Jezus,
U hebt uw apostelen geroepen uit vele groepen
en uit alle lagen van de bevolking.
Aan ieder van hen heeft U de kracht gegeven
om uw werk voort te zetten.
Stamelaars gingen profeteren
en machtigen werden dienaar van hun naaste.
Geef ook aan ons de kracht
om uw Woord te verkondigen.

Geef ons de kracht van het zout,
opdat wij smaak geven aan onze omgeving,
als het zout van de aarde.

Geef ons de pit van peper,
opdat wij anderen prikkelen uitdagen,
om te luisteren naar uw Boodschap.

Amen!


 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey