Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
11de zondag door het jaar (C)
15 en 16 juni 2013
 
 

Schriftlezingen:

2 Samuël 12, 7-10.13

Lucas 7, 36 - 8,3

Verkondiging (preek):

Soms kan het leven je positief verrassen.

Het kan een fijne verrassing zijn,
wanneer  iemand je goed nieuws komt brengen,
wanneer je te horen krijgt dat je opa of oma wordt,
of dat je promotie krijgt op je werk.

Het kan je warm om het hart worden
wanneer je te horen krijgt
dat je het  goed doet,
zo worden vandaag heel wat vaders verrast met een cadeau en met waardering.

Een verrassing kan bemoedigen.
Wanneer straks wat papiergeld in de mandjes ligt,
dan zullen de collectanten na afloop zeggen:
“vandaag was het de moeite waard!”

Ook het Evangelie van vandaag was een verhaal vol verrassingen!
Jezus wordt uitgenodigd om te dineren bij Simon,
een vrome man, die werk maakt van zijn geloof.
Ze eten met elkaar en praten intussen over geloof en leven.

En dan wordt het ineens een surpriseparty, een feest met een verrassing.
Want de deur gaat open
en een onverwachte gast komt binnen.
De mensen kennen haar,
want ze is het hoertje dat in de stad woont.
Ze zou normaal nooit het huis van Simon zijn binnengegaan,
daar hoorde ze niet thuis.
Maar ze weet dat Jezus op bezoek is
en bij Hem durft ze wel te komen.
De vrouw spreekt geen woord,
maar haar gebaren, die spreken boekdelen.
Ze begint te huilen,
zoveel tranen zijn er dat de voeten van Jezus kletsnat worden.
De vrouw had daar zelf niet op gerekend,
anders had ze wel een handdoek meegenomen.
Daarom droogt ze zijn voeten met haar haren.

Toch kwam ze niet onvoorbereid.
Want in haar handen draagt ze een vaasje met balsem.
Daarmee zalft ze de voeten van Jezus.
Het is de enige keer dat Jezus tijdens zijn leven gezalfd wordt.
De vrouw moet begrepen hebben dat Hij de Christus is,
wat betekent “gezalfde”,
de Koning die het leven heel kan maken.

De vrouw  heeft duidelijk een gebroken leven.
Ze laat zich betalen om de liefde te bedrijven
en wordt daardoor uitgespuugd door de gemeenschap.
Diep in haar is een verlangen naar Liefde die heelt,
die ook haar een nieuw leven kan schenken.

Het is een moment vol verrassingen.
De vrome Simon is onaangenaam verrast.
Wat heeft die vrouw te zoeken in zijn huis?
Wat moet zij in godsnaam van zijn gast Jezus?

Maar Jezus is aangenaam verrast.
Dat deze vrouw Hem is komen zoeken,
om in Godsnaam haar leven aan zijn voeten te leggen!

Simon roept uit:  “Hoe durft zij … juist zij!  ”
Jezus antwoordt:  “Wat mooi dat zij dit gebaar stelt … juist zij!

In dit Evangelie blijkt dat ook mensen Gód kunnen verrassen.
Wanneer de Hemelse Vader Vaderdag viert,
dan kunnen we Hem geen mooiere verrassing geven
dan een teken van liefde,
een gebaar van vergeving,
dan het vertrouwen dat ons leven bij Hem in goede handen is.

Jezus liet zich graag verrassen door de trouw van mensen.
Het Evangelie eindigde met de namen te noemen
van enkele van zijn trouwste volgelingen.
Het zijn de vrouwen die op het einde van het Evangelie genoemd worden.
Maria van Magdala,  Johanna de vrouw van een hoge beambte bij de koning,
Susanna en nog vele andere vrouwen.
Het waren sterke, onafhankelijke vrouwen.
Zo eindigde het Evangelie met te zeggen dat zij met hun eigen middelen
voor Jezus en de apostelen zorgden.

Het was in die tijd niet gebruikelijk dat vrouwen zo duidelijk in het licht traden
en hun geloof uitdroegen door op pad te gaan.
Menigeen zal toen de wenkbrauwen hebben gefronst,
wanneer Jezus onder zijn leerlingen  ook deze vrouwen opnam.
Maar later, wanneer Hij aan het kruis hangt, blijkt dat juist zij Hem trouw blijven.
Er staat dan onder het kruis één mannelijke apostel  te midden van de vrouwen die Jezus gevolgd waren.

Wie zich laat verrassen door het goede en mooie in een ander,
zal vaak heel veel goeds en moois mogen ontvangen.
Jezus is daarin voorgegaan.
Op weg naar Gods Koninkrijk kom je regelmatig onverwachte reisgenoten tegen.
Wees daarom niet te snel in je oordeel over een ander,
maar verheug je over het goede waarmee die ander je kan verrassen!

Amen!


Voorbede:

Pr. Omdat Jezus ons richt op de toekomst , mogen wij bidden:

Le. Heer, leer ons de kracht van vergeving
 waardoor een mensenleven
 weer aan het licht kan komen.    
 Laat ons bidden …

Le. Heer, help uw kerk om blij verrast te zijn
 met de roeping van velen,
 gewijd en toegewijd, man en vrouw, jong en oud. 
 Laat ons bidden …

Le. Heer, help ons om U te verrassen
 met het geloof dat we belijden
 en de liefde die wij delen.     
 Laat ons bidden …

Le. Heer, help ons om elkaar te verrassen
 met genegenheid en waardering,
 als de bevestiging die ieder mens nodig heeft.  
 Laat ons bidden …

Le. Heer, zegen de vaders in ons midden,
 dat het leven hen vaak mag verrassen
 met momenten van geluk en vreugde.   
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties (…)      
 Laat ons bidden …

Pr. Hemelse Vader,
 in de Naam van Jezus
 bidden wij om de Geest
 die het hart richt
 op uw toekomst.
 Amen.


Zending en zegen:

Luister en leer wat leven is
in groot geluk of diep gemis.
Ontdek de liefde als het woord
dat mensen tot elkaar bekoort.

Moge God U daartoe zegenen:
+ Vader, Zoon en Heilige Geest.
 Amen.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey