Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Indiëherdenking
8 mei 2013
 
 

Ter inleiding:

In Maria Hoop staat een Indiëmonument, ter herinnering aan negen jongens die naar Nederlands Indië moesten gaan en van wie er drie sneuvelden. Jaarlijks vindt daar een herdenking plaats.

Schriftlezingen:

Tijdens de herdenking hebben we gelezen uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, waar sprake is van de "geestelijke wapenrusting". In het Evangelie sprak Jezus over zijn vrede ... een andere vrede ...

Verkondiging (preek):

De Stichting “Warchild” zet zich in voor kinderen in een oorlogsgebied.
Vaak zijn die kinderen voor het leven getekend
en dragen ze diep van binnen een litteken.

De stichting heeft als motto:
“Je haalt eerder een kind uit de oorlog,
dan de oorlog uit een kind”.

En daar zit een kern van waarheid in.
Kinderen die van dichtbij geweld hebben ervaren,
die de mens op zijn slechtst hebben gezien,
die doodsangst hebben uitgestaan,
zulke kinderen dragen jaren later nog steeds angst en wantrouwen in zich.

“Je haalt eerder een kind uit de oorlog,
dan de oorlog uit een kind”.

Maar dat geldt ook voor volwassenen die met oorlog en strijd geconfronteerd worden.

Zo vertelde mij enkele jaren geleden een Indiëveteraan  over zijn ervaringen ginds.
Tijdens een patrouille was hij afgezonderd geraakt van zijn eenheid.
Ineens leek heel de wereld hem naar het leven te staan.
Alles ademde in zijn ogen vijandigheid:
de blik van de dorpsbewoners,
de hitte,
het landschap.

Hij dacht op dat moment: "hier en nu ga ik dood ...!"
Gelukkig gebeurde er niets, hij vond zijn makkers weer
en keerde uiteindelijk heelhuids terug naar Nederland.
Hier nam hij de draad gewoon weer op,
trouwde, kreeg een gezin en bouwde een zaak op.
Maar jaren later haalde Indië hem in.
Toen begonnen de nachtmerries,
waarin hij keer op keer dat moment van doodsangst in de dessa beleefde.

Je haalt inderdaad eerder een mens uit de oorlog,
dan dat je de oorlog uit de mens haalt.

Juist daarom is het zo goed dat we plekken hebben
om te gedenken,
om niet te vergeten wat oorlog en geweld met mensen kan doen.
Om te begrijpen wat er toen gebeurd is
en wat dit in mensenlevens te weeg heeft gebracht.

Hier in Maria Hoop gedenken we vandaag voor de vijfde keer
de drie jongens die vertrokken naar Indië
en nooit meer terugkeerden naar hun geboortegrond.
Maar het monument gedenkt ook de anderen,
die wel terugkeerden
en in hun levensgeschiedenis een oorlog meedroegen,
die soms niet konden spreken over wat ginds gebeurd was,
die niet begrepen worden.

Gedenken doe je niet om helden te creëren,
maar om het verleden tot je te laten spreken.
Want het mooie van mensen is, dat we verlangen naar vrede en vrijheid.
Maar het verontrustende van mensen is,
dat we telkens weer in de valstrik van oorlog en geweld terecht komen.

Ook voor de mensheid geldt,
“Je haalt eerder een mens uit de oorlog,
dan de oorlog uit een mens!”

Na iedere oorlog wordt gezegd “Dat nooit meer”.
En toch staat de wereld altijd wel op meerdere plaatsen in brand.

Kinderen uit oorlogsgebieden en veteranen ervaren het:
het verleden wegstoppen, dat heelt je wonden niet,
dat maakt je toekomst tot een nachtmerrie.
Alleen wanneer je het verleden deelt,
wanneer je beseft dat in ieder mens
een vredesduif en een arend schuilt,
alleen dan kun je de oorlog uit een mens halen.

In het Evangelie wilde Jezus ons dat laten ervaren.
Hij wil ons zijn vrede schenken, die zoveel dieper gaat dan die van de wereld.

In de tijd van Jezus werd er gesproken over de Pax Romana, de Romeinse Vrede,
die een schijnvrede was.
Want de Romeinen onderdrukten andere volkeren
en legden hun levenswijze aan hen op.

De vrede van Jezus is een innerlijke vrede.
Hij wil de mens bevrijden van het verlangen naar macht,
waardoor de een de ander onderdrukt.
Hij wil de mens tevredenheid leren,
zodat je niet beheerst wordt door bezit.
Hij wil de mens broederschap leren,
waardoor je voorbij grenzen en culturen kunt kijken
om in ieder mens een kind van God te zien.

De vrede van Jezus kan je niet opgelegd worden.
Je moet er zelf naar op zoek, aan werken, je laten bevrijden.

Of zoals een geestelijk verzorger bij de Krijgsmacht het verwoordde in een gebed:

Goede God,
rust me toe met uw mildheid en begrip.
Geef me Uw liefde voor hen die ik mag begeleiden.
Geef me geduld met allen die geen boodschap aan mij hebben.
Geef me begrip voor allen die een andere mening hebben.
Geef me wijsheid om met verschillend om te gaan.
Dat ik goed mag luisteren, ook tussen de regels door.
Dat ik het goede en hoopvolle kan zien.
Dat ik onrecht durf te ontmaskeren.
Dat ik bruggen mag bouwen.
Dat ik vragen mag stellen, die mensen hun waarden doen ontdekken.
Dat ik me gesteund mag weten door uw zegen.
Dat ik voldoende tijd zal nemen om met U te verbinden.
Dat ik mijn geloof mag bewaren.
Dat ik zo mag bijdragen aan uw vrede.

Amen!

 

Voorbede (pastoor en lector)

Pr.  Laten we nu bidden om vrede,
in grote en kleine woorden,
veraf en dichtbij, vandaag en morgen.

Le. Voor alle slachtoffers van oorlog en geweld,
dat zij niet vergeefs gestorven zijn;
dat het offer van hun leven ons de ogen opent
en ons doet bidden dat er nooit meer oorlog zal zijn.
Laat ons bidden …

Le. Voor veteranen die terugkeerden uit Indië,
vaak voor het leven getekend.
Voor hen die niet meer terugkeerden,
rustend in vreemde aarde.
Voor allen die dierbaren hebben verloren, ginds en hier..
Dat wat hun overkomen is
ons waakzaam maakt en vredelievend.
Laat ons bidden …

Le. Voor alle mensen die ten ondergaan in brandhaarden en geweld van vandaag.
Voor vluchtelingen en ontheemden, kindsoldaten en wezen.
Dat ze een toekomst krijgen en een menswaardig bestaan.
Laat ons bidden …

Pr. Intenties (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Heer, onze God,
die de vrede in ons hart wilt planten.
Wij bidden U vandaag om mensen
die de aarde in hun hart dragen
en de hemel in hun ogen.
Amen

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey