Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Heilige Drie-eenheid (C)
25 en 26 mei 2013
 
 

Verkondiging (preek):

Twee jaar geleden draaide in de bioscopen een film,
die heel wat prijzen in de wacht sleepte:
“The King’s speech”.
De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Engelse Prins Albert,
die rond de tweede wereldoorlog als koning George zijn land moest leiden.
Hij had een grote handicap, dat was zijn spraakgebrek.
Wanneer hij een toespraak moest houden, dan begon de koning te stotteren
en kwam niet uit zijn woorden.
Een spraakleraar leerde hem om met vertrouwen te spreken
en gaandeweg verbeterde zijn spreken.
In 1939 wist hij zelfs zijn volk moed in te spreken via een radiotoespraak.

Zoals die Engelse koning, zo kan het ook voelen wanneer je probeert te spreken over het onderwerp van dit weekend.
We vieren het feest van de Heilige Drie-Eenheid.
We proberen te vertellen Wie God is,
wat wezenlijk is wanneer we ons geloof belijden.
Het is een onderwerp waarvan je als het ware gaat stotteren.
Want hoe kan ons verstand bevatten Wie God is?
En hoe kunnen onze woorden vertellen wat het wezen van God is?
Ten diepste is dat onzegbaar en ondenkbaar.
Je zou er inderdaad bijna van gaan stamelen.

Maar Jezus geeft ons spraakles.
Zoals die spraakleraar de koning met vertrouwen leerde spreken,
zo leert Jezus ons over God te spreken … met vertrouwen.
Want vertrouwen klinkt door in de Naam die Jezus ons aanreikt.
Hij leert ons spreken en bidden tot de Vader.
Zo heeft Jezus God ervaren:
als een hemelse Vader,
die alleen het goede voor je wil,
die zoekt naar zijn verloren mensenkinderen.
Een Vader die geeft en vergeeft,
die pijn heeft wanneer wij lijden
en die vreugde schept in onze vreugde.

Een Vader, die zoals we bidden in het Onze Vader,
verlost van het kwade
en vergeeft wanneer wij elkaar vergeven.

De spraakles van Jezus gaat verder.
Wanneer je geen beeld van God kunt vormen,
dan mag je de Naam van Jezus noemen.
Want die Hemelse Vader hield zoveel van ons,
dat Hij het onvoorstelbare deed.
Hij ruilde de hoogste hemel in
voor de laagste aarde.
Hij werd mens … en hóe.
Hij werd de eenvoudigste, de meest dienstbare,
de meest barmhartige en vredelievende.
Wie de Naam van Jezus laat klinken in zijn leven,
die zal merken dat vertrouwen groeit.
Vertrouwen in de nabijheid van God;
In lief en leed, in leven en dood, hier en nu en tot in lengte van dagen.

De spraakles van Jezus gaat verder.
Wanneer wij stamelend zoeken naar woorden en beelden
om het onzegbare uit te spreken,
dan leert Hij ons vertrouwen op de heilige Geest.
De kracht van God,
die in mensen wil werken,
die moed schept, goedheid versterkt, liefde voedt.
De Geest die mensen naar elkaar toe leidt,
zelfs in onze ik-gerichte wereld.

Spreken over God,
dat blijft ingewikkeld.
Jezus geeft ons de goede woorden in,
door drie keer een Naam te geven,
waaruit een relatie spreekt tussen God en mens.

God is de Vader, Hij maakt ons tot zijn kinderen.
God is de Zoon, Hij maakt ons tot zijn zussen en broers.
God de Geest, Hij maakt ons tot begeesterde mensen.

Misschien is het goed dát we alleen stamelend over God kunnen spreken.
Dat maakt duidelijk dat God groter is dan wij mensen,
dat wij niet zijn plannen maken,
maar steeds met de woorden van het Onze Vader moeten bidden:
“Uw wil geschiede”.

In de film “The King’s Speech” houdt de koning zijn belangrijkste toespraak
wanneer hij zijn volk moed inspreekt aan het begin van de tweede wereldoorlog.
De koning stottert nog een enkele keer.
En zijn spraakleraar zegt daarover:
“Dat is niet erg, dan herkent het volk tenminste dat jij het bent!”

Diezelfde woorden zou ook Jezus als spraakleraar tot ons kunnen zeggen.
Het is niet erg wanneer je soms woorden tekort komt
om te spreken over God en je geloof.
Zo wordt tenminste zichtbaar wie je bent:
Een mens die naar God zoekt, ook al kun je Hem niet doorgronden.
Een mens die over God spreekt, vanuit het besef dat Hij groter is dan al je woorden.
Een mens die met God leeft, omdat je gelooft dat Hij van je houdt.

Want uiteindelijk is het, zoals Toon Hermans het in één zin samenvatte:
“Gods geheimen zijn ondoorgrondelijk, maar zijn liefde is helder als water!”

Amen!
 
Voorbede:

Pr. Bidden wij tot de Drie-Ene God

Le. Laten wij bidden tot God de Vader,
 voor al zijn mensenkinderen
 die bezorgd en verdrietig zijn.
 Dat zij steun vinden in een gelovig Godsvertrouwen. 
 Laat ons bidden …

Le. Laten wij bidden tot God de Zoon
 voor alle mensen die van hun leven
 een goede gave willen maken.
 Dat ze de weg kiezen die Jezus ons gewezen heeft.
 Laat ons bidden …

Le. Laten wij bidden tot God de Heilige Geest
 voor zoekende mensen.
 Dat ze bezield worden
 en samen met God aan een nieuwe wereld durven bouwen.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties (…)
 Laat ons bidden … 

Pr. Zo bidden wij, opdat uw wil geschiede
 en uw Rijk kome.
 Amen.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey