Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Tweede Pinksterdag
20 mei 2013
 
 

Verkondiging (preek):

Onlangs overleed een bekende Nederlander,
die in zijn leven een grote rol aan de heilige Geest wilde geven.
Hij wilde zich laten verrassen door Gods plannen
en een vuurtje aansteken
op die plekken waar geloof en samenleven uitgeblust raakten.

Zozeer geloofde hij in de kracht van God, dat hij in zijn testament schreef
dat op het moment van zijn sterven het “Veni Creator” gezongen moest worden.
Een eeuwenoude hymne waarin Gods Geest als een Schepper bezongen wordt,
als een bron van leven.
Wanneer de dood zou komen,
wilde hij dat gezongen zou worden over die Schepper van het nieuwe leven.

Bij zijn sterven zou het stil blijven.
Want bisschop Muskens overleed onverwacht in zijn slaap.
Maar tijdens zijn uitvaart werd wel het Veni Creator gezongen …
“Kom, Schepper Geest!”

Bisschop Muskens wordt door velen herinnerd
als de bisschop die zei dat armen een brood mogen stelen
wanneer niemand ze te eten geeft,
een bisschop die met daklozen optrok,
die in een bordeel aandacht vroeg voor de strijd tegen vrouwenhandel.
Een bisschop die grenzen opzocht
en een hand uitstak naar mensen aan de rand van de kerk.

Maar misschien is de mooiste erfenis van zijn leven:
het vertrouwen in de Heilige Geest!
Dat was zijn bron van kracht.
Het vertrouwen dat God met ons meewerkt,
wanneer wij het goede proberen te doen!

Dat is de ervaring van vele Godzoekers door de eeuwen heen.
De apostelen en Maria mochten het al beleven tijdens het eerste Pinksterfeest.
Ze zaten binnen de vertrouwde muren,
om te bidden en met elkaar te praten over wat er allemaal gebeurd was.
Op dat moment was het nog een naar binnen gekeerde kerk.

Maar op het moment dat de Heilige Geest mee gaat doen, verandert het verhaal.
De kerk wordt een gemeenschap,
die opengaat naar buiten toe.
De apostelen leggen hun angst af
en gaan de wereld tegemoet.
En het blijkt dat die wereld op hen zit te wachten.
Hun enthousiasme wordt verstaan.
Hij woorden raken anderen in het hart.
Wanneer je probeert om het goede te doen, dan werkt Gods Geest met je mee!

Dat zelfde mocht ook een Godzoeker ervaren,
die in het jaar 1875 naar Limburg kwam.
Zijn naam was Arnold Janssen, een priester uit Duitsland.
In zijn Vaderland werd de kerk aan banden gelegd,
daarom trok Arnold Janssen de grens over,
naar Steijl, een Limburgs dorp aan de Maas.
Hij kwam aan met nauwelijks enig bezit, maar wel met een ideaal.
Hij begon met het stichten van een Missieorde.
Pater Janssen zei:
“Als mijn plan tegemoet komt aan Gods plannen, dan zal het ook lukken.
Mislukt mijn onderneming, dan heeft God het waarschijnlijk niet gewild.
Maar ik moet het wel proberen!

En gaandeweg groeide aan de Maas een sterke Missionaire Beweging.
Met vallen en opstaan.
Maar uiteindelijk konden missionarissen over heel de wereld worden uitgezonden.
Arnold Janssen vertrouwde daarbij op de Geest van God.

Dat was ook zijn bron van kracht:
het vertrouwen dat God met ons meewerkt,
wanneer wij het goede proberen te doen!

Om die Geest mogen wij ook bidden voor de kerk van vandaag.
We zijn in onze streek klein, kwetsbaar en onzeker geworden.
Het is dan verleidelijk om je naar binnen te keren en de deuren te sluiten.
Maar dan zal de kerk uiteindelijk op slot gaan.

Wanneer we bidden om de Geest van God,
dan bidden we om kracht, zodat we een missionaire kerk worden.
Een kerk die de deur opent, voor ieder die wil binnenkomen.
Een kerk die naar buiten gaat, om mensen te ontmoeten
en nabij te zijn op de plaatsen waar ze leven, lijden en vieren.
Een kerk die iets te zeggen heeft, omdat ze verstaanbare taal spreekt.
Een kerk die net zoals de heilige Arnold Janssen zegt:
“We moeten het wel proberen!”

Jezus heeft het vaak gezegd in het Evangelie:
“Vraag maar om de Geest en Ik zal Hem sturen!”

Daarom wil ik graag afsluiten met een gebed om de Heilige Geest
dat door Bisschop Muskens is geschreven
en dat op zijn prentje werd afgedrukt:

Jezus, laat de Geest die over de wateren zweefde,
die de profeten vervulde en Maria overschaduwde,
die Elisabeth en Simeon vervulde,
door wie U bij uw doopsel in de Jordaan geopenbaard werd,
die Gij aan het kruis aan de mensheid geschonken hebt,
die Gij na uw verrijzenis over de apostelen uitgestort hebt.
Laat die Geest bevestigen en voltooien wat Gij in ons begonnen zijt.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey