Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Zevende zondag van Pasen (C)
11 en 12 mei 2013
 
 

Schriftlezingen:

Handelingen van de Apostelen 7, 55-60
Johannes 17, 20-26

Verkondiging (preek):

Mijn peettante vertelde dat vroeger haar verjaardag wel eens vergeten werd.
Zij is namelijk jarig op 29 december.
In een tijd dat verjaardagen niet zo uitbundig gevierd werden,
kon die datum verloren gaan
zeker tussen twee feesten in,
tussen Kerstmis en de Jaarwisseling.  

Ook de zondag die we vandaag vieren,
loopt het risico om buiten de aandacht te vallen.
Want ook nu bevinden wij ons tussen twee Feesten in.
Afgelopen donderdag vierden we Hemelvaartsdag
en komende zondag is het Pinksteren.
Deze zondag zit er een beetje verloren tussenin.

En toch is het goed om aandacht te besteden aan dit weekend.
We vieren de verjaardag van de kerk.
Het allereerste begin is niet meteen een succesverhaal.
Het is eerder het verhaal van een klein en onzeker begin.

Jezus heeft op dat moment zijn levenstaak voltooid.
Hij heeft geleefd volgens de wil van zijn hemelse Vader.
Jezus deelde zijn leven, totdat Hij gebroken werd aan het kruis.
In de ogen van de wereld liep zijn weg dood.
Maar in de ogen van God werd het een weg ten leven.
Dat vierden we met Pasen:  Jezus leeft.
Dat vierden we met Hemelvaart: Jezus gaat naar de hoogste hemel.

Zijn leerlingen hebben het allemaal meegemaakt.
Samen met de vrouwen die Hem volgden en anderen die Hem trouw bleven.
Totdat Jezus naar de hemel gaat.
Dan blijven ze alléén achter …
een kleine en kwetsbare kerk.
In de Protestantse kerken heeft deze zondag een passende naam gekregen.
Daar spreekt men van “Wezenzondag”!

Die naam geeft iets weer van de stemming tussen Hemelvaart en Pinksteren.
De kerk van het begin voelde zich verweesd.
De Heer had hen verlaten
en zij moesten nog even wachten op de bemoediging van de Heilige Geest.

Zo kan het ook voelen wanneer wij in onze tijd kerk zijn.
Het rijke roomse leven is allang voorbij.
De tijd waarin het dagelijks leven doortrokken was van kerk en geloof
hoort tot de herinnering van de ouderen onder ons.
En waar we precies naartoe gaan, dat is niet altijd duidelijk.
Hoe de kerk van de toekomst eruit ziet, dat kunnen we alleen gaandeweg ontdekken.

Je kunt je inderdaad verweesd voelen,
wanneer je in deze tijd een geloofsgemeenschap wil vormen.

Daarom is het goed om stil te staan bij deze wezenzondag.
Om te kijken en te luisteren naar de kerk van het allereerste begin.
Hoe hielden zij zich staande?
Wat deden zij?

Ze keerden zich naar binnen!
De volgelingen van Jezus zochten elkaar op,
om gezamenlijk te bidden, om geloofsverhalen te delen,
om stil te worden en God aan het woord te laten komen.

Maar ze keerden zich ook naar buiten!
Stefanus over wie we hoorden in de eerste Lezing,
zorgde samen met anderen voor de armen en de zieken.
Ook daardoor konden ze God aan het woord laten komen.

En ze keerden zich naar elkaar toe!
Zoals Jezus hen dat had ingeprent tijdens het Laatste Avondmaal:
Zorg dat je de eenheid bewaart, houd elkaar vast.
Maak van verschillen geen breekpunt, maar een rijkdom.
Aanvaard elkaar, draag elkaar,
zorg dat je elkaar niet uit het oog of het hart verliest.
Dat is waarom Jezus bad in het Evangelie: “Vader, mogen zij alleen één zijn!”

Die eenheid keert ook óns naar binnen,
zodat we vierend en bezinnend telkens ontdekken
wat God ons wil zeggen.
Die eenheid keert ook óns naar buiten,
zodat we dienend en helpend laten zien
wat God vandaag te zeggen heeft.
Die eenheid keert ook óns naar elkaar,
zodat we gemeenschap vormen
hier ter plekke en met andere parochies en kerken.

Want juist wanneer je verweesd bent,
heb je een familie om je heen nodig, anderen om tegenaan te leunen,
Dat is de wijsheid van deze zondag,
tussen Hemelvaart en Pinksteren in.

Na Hemelvaart begon de kerk van het begin.
Eerst heel klein en bescheiden, maar uiteindelijk krachtig en moedig.

Laten we deze verjaardag van de kerk niet vergeten,
zodat ook de kerk van vandaag
doet waarom Jezus bad:

“Vader, mogen zij allen één zijn”.

Amen!

Voorbede:

Pr. Bidden wij met Jezus om eenheid:

Le. Keer uw kerk naar binnen,
 zodat wij vierend en biddend
 uw stem verstaan
 en verbondenheid vieren.
 Laat ons bidden …

Le. Keer uw kerk naar buiten,
 zodat wij dienend en helpend
 uw liefde uitdragen,
 in verbondenheid met velen.
 Laat ons bidden …

Le. Keer uw kerk naar anderen
 met wie wij het geloof in U delen.
 Dat verbondenheid kan groeien
 tussen parochies en kerkgenootschappen.
 Laat ons bidden …

Le. Keer uw kerk naar deze wereld,
 dat wij met alle mensen van goede wil
 een verbond vormen
 van vrede en gerechtigheid.
 Laat ons bidden …

Pr. Intenties (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Kom Heer Jezus, kom,
 opdat wij allen één zijn.
 Amen.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey