Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Zesde zondag van Pasen (C)
5 mei 2013
 
 

Schriftlezingen:

Openbaring 21, 10-14.22-23
Johannes 14, 23-29

Begroeting en inleiding:

De vrede van God,
de liefde van Christus
en de bevrijdende kracht van de Heilige Geest,
zij met u allen.

Vandaag viert Nederland Bevrijdingsdag
en het is passend om daar ook gelovig bij stil te staan.

Wat kostbaar is, is vaak ook heel breekbaar.
Dat geldt voor een schilderij of een antieke vaas.
Maar dat geldt zeker ook voor vrede en vrijheid.

Wie de wereldgeschiedenis leest
zal dat telkens weer ontdekken.
Daarom was het goed dat gisteren de slachtoffers van geweld
en oorlog herdacht werden.
Daarom is het ook goed, dat wij vandaag vrijheid en vrede vieren.

Want alleen wat je met zorg en aandacht omgeeft
zal bewaard worden voor de toekomst.

Luisteren wij nu naar een gedicht dat een jongere schreef over vrijheid …

Lector (inleidend gedicht):

De vrijheid kwam in het voorjaar,
ook nu , want we vieren haar.

Ze kwam kapot en in tranen,
ze had de oorlog onder de leden,
haast niet te geloven,
hoe komt een mens onmenselijkheid te boven?

Maar ze vroeg ons haar door te geven,
ik lig in jullie handen, zei ze,
wees niet stil, zoals ik niet stil was,
denk niet dat het onmogelijk is,
maar begin in je eigen leven.

Neem me mee,
naar waar ik niet ben,
neem me mee, zegt de vrijheid …
en laat me leven.

Verkondiging (preek):

Vandaag vieren wij Bevrijdingsdag.
Gisteren stokte de vlag en werd het stil,
om de slachtoffers van oorlog, geweld en onderdrukking te gedenken.
Vandaag gaat de vlag in de top,
want vrijheid is een kostbaar goed, dat het verdient om gevierd te worden.

Wat een volk gedenkt, viert en eert,
dat maakt duidelijk wie we zijn
en wat we vast willen houden voor de toekomst.

Het is goed dat we vandaag ook in onze kerk Bevrijdingsdag vieren.
In de Bijbel klinken namelijk heel wat verhalen over bevrijding,
dat zijn onze grootste geloofsverhalen.
Denk maar aan het verhaal van de Uittocht van het Joodse volk.
In Egypte leidden zij lang geleden een slavenleven.
Onderdrukt, onvrij, uitgebuit en met de dreiging van de dood.
En juist dan vinden zij God aan hun zijde.
God roept Mozes om zijn volk te leiden,
vanuit het slavenhuis van Egypte, naar het beloofde Land.
En dat verhaal van ons geloof leert ons meteen hóe je vrij kunt worden.

Wanneer Gods volk eenmaal weg is uit Egypte,
dan zijn ze nog lang niet vrij.
De onderdrukking van de Farao zijn ze kwijt,
maar echte vrijheid moeten ze nog van binnen leren kennen.

Gaandeweg, vanuit Egypte naar het Beloofde Land,
zal het volk vrij worden.
Wanneer ze op hun lange reis door de woestijn innerlijk vrij worden.
Het volk moet zich eerst bevrijden van hebzucht,
van oneerlijkheid en valse goden.
De tien geboden worden daarbij hun kompas.
Want daarin ligt de grondwet van vrijheid.
Het geloof in de ene God,
die met mensen van goede wil op weg gaat.
Het geloof in de heiligheid van het leven,
waardoor je niet meer wilt doden, stelen en kwetsen.
Het geloof in de waardigheid van ieder mens,
waardoor je afblijft van de relaties van anderen.

Onderweg naar het Beloofde Land gaat Gods Volk beseffen,
dat vrijheid niet alleen een recht is,
maar ook een plicht …
een verantwoording!

Op 4 en 5 mei zingen en spreken we over vrede,
als een vrucht van vrijheid.
Ook Jezus spreekt daarover in het Evangelie.
Maar een goede luisteraar, die hoort meteen dat het niet gaat
om oppervlakkige lieve vrede:

Vrede laat ik u na,
mijn vrede geef ik u,
niet zoals de wereld hem geeft, geef Ik hem u.
Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden.

De vrede van Jezus is een geschenk
dat je telkens weer moet begrijpen, aanvaarden
en vooral gebruiken.
Om zijn vrede werd gebeden tijdens de oorlogsjaren,
maar ook wanneer wapens zwijgen moeten we er telkens weer
naar op zoek gaan.

Zijn vrede is de kracht van vergeving,
waardoor wonden geheeld kunnen worden.

Zijn vrede leert om te gedenken,
waardoor het leed uit het verleden
een les wordt voor het heden.

Zijn vrede houdt ons een spiegel voor,
zodat we ontdekken
hoe wijzelf bevrijd kunnen worden
van onrecht, van een kwetsende tong of een snel oordeel.

De vrede van Jezus kun je ervaren,
wanneer je tevreden bent
en een ander een goed leven en welvaart gunt.
Maar ook wanneer je kunt delen met wie te weinig heeft.

De vrede van Jezus gaat in je leven,
wanneer je mensen kunt zien als kinderen van God,
ongeacht hun afkomst of huidskleur.

Maar vooral wordt zijn vrede een deel van je leven,
wanneer je onverschilligheid achter je laat,
wanneer je zijn bondgenoot wordt
en je het lot van je naaste aantrekt.

Het kan een lange weg zijn naar de vrijheid.
Dat hebben de mensen ervaren die de oorlog meegemaakt hebben.
Dat heeft ook het Joodse volk ervaren tijdens hun lange reis naar het Beloofde Land.

Vrijheid gaat vérder dan je eigen deur,
vérder dan kunnen doen wat je wil.
De mooiste vorm van vrijheid is het besef dat je verantwoording draagt.
Dat jouw leven anderen thuis kan brengen in het Beloofde Land van God.

Amen!

Voorbede:

Pr. Bidden wij tot God, onze Bevrijder en Redder:

Le. Heer, maak van ons een instrument van uw vrede.
 Dat wij liefde brengen, waar haat overwoekert.
 Dat wij vergeving brengen, waar beledigd werd.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, laat ons eendracht brengen, waar tweedracht heerst.
 Dat wij waarheid brengen, waar mensen verdwalen.
 Dat wij geloof brengen, waar vertwijfeling is.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, laat ons hoop brengen, waar wanhoop is.
 Dat wij licht brengen, waar duisternis heerst.
 Dat wij vreugde brengen, waar droefheid is.
 Heer, maak zo van ons een instrument van uw vrede.
 Laat ons bidden …

Pr. Intenties (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Wees ons genadig en kom ons bevrijden,
 vandaag en alle dagen,
 tot in eeuwigheid.
 Amen.

Zending:

Ga dan de wereld in
naar de mensen die vertwijfeld wachten,
naar hen die iemand moeten missen
en roep in hen tot leven
wat krachtig is en sterk.
Daartoe zijn wij geroepen.

Ga dan de wereld in
naar mensen die werken en wonen,
naar hen die je ontmoet
en roep in hen tot leven
wat goed en edel is.
Daartoe zijn wij geroepen.

Ga dan de wereld in
naar iedereen die aan jouw zorg is toevertrouwd.
Wees krachtig en sterk, goed en edel.
Daartoe ben jij geroepen.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey