Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vijfde zondag van pasen (C)
27 en 28 april 2013
 
 

Schriftlezingen:

Openbaring 21, 1-5
Johannes 13, 31-33a.24-35

Verkondiging (preek):

De afgelopen week is er nogal wat te doen geweest over het koningslied.
De een vond het geweldig,
de ander verschrikkelijk.
De een beluisterde kromme zinnen,
de ander hoorde de stem van het volk.
De een ergerde zich groen en geel,
voor de ander was het oranje boven.
Ieder mag natuurlijk zijn of haar eigen mening vormen.

Voor mij persoonlijk had eigenlijk ons eeuwenoude koningslied,
op alle pleinen gezongen mogen worden.
Want het Wilhelmus draagt nog steeds een boodschap met zich mee
over vorstelijk gedrag, goed samenleven
en over zorgvuldig omgaan met mensenrechten.

Het Wilhelmus vertelt over de “Vader des Vaderlands”
als een man die voorbij grenzen keek.
Met Duits bloed, jarenlang trouw aan de koning van Spanje
en toch helemaal prins van Oranje.

Maar het is vooral het zesde couplet dat zo tijdloos mooi is.
Daar wordt de Koning der koningen bezongen.
Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer.
Wanneer ons volkslied over God spreekt,
dan wordt in één adem gezongen over de pijn die tirannie aanricht,
over onderdrukking die het hart doorwondt.
Waar mensen hart hebben voor vrijheid,
waar het lot van je naaste je ter harte gaat,
dáár is God als een schild om je te beschermen.

Deze mooie strofe uit ons volkslied
werd geïnspireerd door de Bijbel,
waar een koning aan het woord komt.
Koning David schreef in het boek van de Psalmen
over God als de hoogste koning,
en als een bondgenoot in de strijd om rechtvaardigheid.

Daar lezen we de volgende woorden, die ook in ons Volkslied doorklinken:

De Heer heeft recht en gerechtigheid lief,
van zijn trouw is de aarde vervuld.
Hij die de harten van allen vormt,
hij doorziet al hun daden.
Wij verwachten vol verlangen de Heer,
hij is onze hulp en ons schild.
 
Ook in het Evangelie kwam vandaag een Koning aan het woord.
Daar vertelt Jezus over het moment
dat zijn grootheid aan het licht zal komen.
En dan geeft Jezus de tekst van zijn Koningslied.
Het is eigenlijk het refrein van heel zijn leven, de grondwet van zijn Koninkrijk:

“Heb elkaar lief, zoals Ik jullie heb liefgehad”.

Het is de liefde voor God, als Vader van alle mensen.
Het is de liefde voor kleine, kwetsbare mensen.
Het is de liefde voor gerechtigheid.
De liefde voor vrede.
De liefde voor een koninkrijk zonder grenzen.

Die liefde gaf Jezus de kracht om te geven en te vergeven,
om mensen op te tillen uit moedeloosheid,
om toekomst te scheppen,
en een droom in het hart van mensen te leggen.
Beste mensen,
of je dinsdag mee gaat zingen met het koningslied of niet,
dat moet ieder mens zelf weten.
Maar het refrein dat Jezus ons aanreikt,
dat zou eigenlijk op ieder plein moeten klinken,
in huizen en paleizen,
in kerken, synagogen en moskeeën:

Heb elkaar lief met de liefde die Hij ons heeft voorgeleefd.

Amen!

Voorbede:

Pr. Heer, U bent als een schild dat ons beschermt,
 op U mogen wij vertrouwen:
 
Le. Wij bidden om uw zegen voor koningin Beatrix.
 Wees haar nabij, nu en in lengte van dagen.
 Wij smeken ook uw zegen af voor het nieuwe koningspaar.
 Schenk hen een wijs en groot hart,
 en wees hen tot kracht.
 Laat ons bidden …

Le. Wij bidden om zegen voor allen
 die geloven in het Koninkrijk van Jezus.
 Houd in hen brandend
de hartstocht voor vrede en rechtvaardigheid.
 Laat ons bidden …

Le. Wij bidden om zegen
 voor onze geloofsgemeenschap.
 Dat wij het kleine eren
 omwille van de grootheid van God.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij,
 opdat uw wil geschiede
 en uw koninkrijk kome.
 Amen.
 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey