Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vierde Zondag van Pasen (B)
2 en 3 mei 2009.
 
 

Deze preek werd gehouden bij gelegenheid van roepingenzondag.

De schrijver Godfried Bomans bezat als geen ander het talent om het leven te beschrijven.
Zo vertelde Bomans ooit een verhaal over twee geliefden.
Ze lopen hand in hand.
Hij staat op het punt om het grote woord uit te spreken, maar hij aarzelt.
Hij zou zo graag willen zeggen:   “Ik houd – van jou”.
Maar de vrees dat zij zal zeggen:   “Ik niet – van jou”,
maakt het zo moeilijk om juist die woorden te zeggen, waarop zij waarschijnlijk zit te wachten.

Wat Godfried Bomans beschreef, dat is de kwetsbaarheid van een mens, die zijn of haar liefde verklaart aan een ander.
Wanneer je als eerste zegt: “Ik houd van jou”,
dan leg je jouw leven in de handen van die ander.
Op dat moment ben je volledig aan de ander overgeleverd,
die je liefde kan beamen of afwijzen,
die je hart kan vullen of breken.

Vandaag is het roepingenzondag.
We denken na over de manier waarop God mensen roept, om Hem te volgen en te dienen.

Ook God maakt zich kwetsbaar.
Hij zegt: “Ik houd van jou, Ik heb jou nodig!”
Hij dwingt ons niet om Hem te volgen en te dienen, maar nodigt ons uit.
God staat vandaag naast ons en hoopt dat wij zullen antwoorden:
“Mijn God, ik houd ook van Jou en ik zal er zijn wanneer Jij mij nodig hebt!”

Dáárom gaat het op roepingenzondag.
Dat jouw leven er niet zomaar is,
maar dat jij een antwoord kunt zijn op het verlangen van God
om samen aan de toekomst te bouwen.
Wie kijkt naar de grote roepingverhalen uit de Bijbel,
hoort telkens weer dat God zegt: “Ik heb jou nodig!”

Zo riep Hij ooit Mozes, om het Joodse volk te bevrijden uit Egypte.
Zo riep Hij David achter de schapen vandaan, om als koning het volk te weiden.
Zo riep God profeten, om de waarheid te spreken.
Zo riep Hij bovenal Jezus, om de Goede Herder te zijn,
die gaat zoeken naar verloren schapen.

Ik heb jou nodig, sprak God.
En Mozes antwoordde stotterend dat hij het zou proberen
met Gods hulp.

Ik heb jou nodig, sprak God.
En David leerde zijn volk zingen over de Heer
die als een Herder is.

Ik heb jou nodig, sprak God.
En de profeten vonden de woorden om mensen terug te roepen
op de weg van waarheid en vrede.

Jij bent mijn beminde Zoon, Ik heb jou nodig, sprak God.
En nog voordat Hij uitgesproken was antwoordde Jezus:
“Hier ben Ik! Vader, Ik houd van U, laat uw wil geschieden!”

Zo spreekt God telkens weer, tot ieder die het maar wil horen.
Ik houd van jou.
Ik heb jou nodig.

De een wordt geroepen om werkzaam te zijn in de kerk,
als priester of diaken,
als pastoraal werker, catechist,
of kloosterling.

De ander wordt geroepen om als vrijwilliger de parochie te ondersteunen.
Door de schouders te zetten onder de geloofsgemeenschap,
door te bidden of te werken,
door te besturen of te poetsen,
door te zingen of te luisteren.

En ook in het leven van alledag worden mensen geroepen.
Om te bouwen aan een leefbare gemeenschap,
om kinderen groot te brengen
of ouderen te verzorgen.

God roept mensen om elkaar lief te hebben,
om lief en leed te delen,
om pijn te verzachten
of eenzaamheid te doorbreken.

Ieder heeft wel een eigen roeping,
een unieke taak in de wereld.
Je hoeft alleen goed te luisteren om te ontdekken waartoe je geroepen bent.
Soms geeft de stilte van een gebed je het antwoord.
Soms een wijze raad of een goed woord.
Soms ook de vraag van een medemens.

Maar hoe verschillend die vraag ook tot je komt,
uiteindelijk is het die Ene Heer die ons allen roept.

Hij zegt:
“Ik houd van jou, Ik heb jou nodig,
wil jij in mijn Naam
in deze wereld staan?”

Hopelijk vinden wij de moed om dan te zeggen:

Dat wil ik … Amen!

 

        
 
 
2022 Parochie Pey