Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vierde zondag van Pasen
20 en 21 april 2013
 
 

Schriftlezingen:

Openbaring 7, 9.14-17
Johannes 10, 27-30

Verkondiging (preek):

Wanneer iemand een testament maakt,
dan wordt daar meestal in beschreven
hoe bezittingen later verdeeld worden,
wie de antieke meubels krijgt
en waar het spaargeld naartoe gaat.

Maar er bestaan ook andere soorten testamenten.
Zo maakte in augustus de oud-kardinaal van Milaan een geestelijk testament.
Kardinaal Martini stond bekend als open man,
die geloof en dagelijks leven dicht bij elkaar wilde brengen.
Op 8 augustus wist hij dat hij niet lang meer te leven had
en daarom maakte hij een geestelijk testament.
Drie weken later overleed hij.

In zijn geestelijk testament laat hij een erfenis na van wijsheid
en van liefde voor de kerk.
Kardinaal Martini vertelt in dat indrukwekkende document,
wat de kerk vandaag de dag nodig heeft
en dan gebruikt hij een beeld.

De kerk lijkt op gloeiende houtskool!
Nu vormt zich op houtskool al snel een laagje as.
De kerk van vandaag is moe geworden, vooral in het Westen.
Boven de houtskool ligt zo’n dikke laag as,
dat de warmte en het vuur
soms nauwelijks te voelen zijn.

Daarom hebben we juist nu mensen nodig,
die op zoek gaan naar de gloeiende houtskool,
die het liefdesvuur aanwakkeren
en warmte brengen.

Zoals kardinaal Martini het zegt in zijn testament:

De kerk moet zoeken naar mensen
met het geloof van de honderdman,
die vertrouwde op de woorden van Jezus.

Mensen met het enthousiasme van Johannes de Doper,
die niet alleen zei wat ánderen moesten doen,
maar allereerst zélf het goede voorbeeld gaf.

Mensen met de trouw van Maria Magdalena,
die Jezus volgde tot onder het kruis en bij het graf,
en daardoor de eerste werd die Hem als verrezen Heer mocht ontmoeten.

De kerk heeft mensen nodig als Paulus,
die het goede nieuws vertalen
in verstaanbare woorden.

Mensen die dicht bij de armen staan,
die met zoekers op weg gaan
en zich verheugen over mooie nieuwe ontwikkelingen.

Alleen een kerk met die hoop en liefde over geloof spreekt,
alleen die kerk heeft toekomst.
Liefde is sterker dan ontmoediging.
Enkel liefde overwint vermoeidheid.
Want God ís liefde.

Zo sprak Kardinaal Martini in zijn geestelijk testament.
En zijn woorden brengen het thema van deze zondag ineens veel dichterbij.
We vieren roepingenzondag.
Wereldwijd wordt gebeden om roepingen, om herders,
om nieuwe priesters en andere bedienaren.
Maar ook om een kerk, die haar roeping verstaat.
Wat de kerk in onze tijd, in ons werelddeel, nodig heeft,
dat zijn inderdaad mensen
die de gloeiende houtskool bevrijden van de dikke laag as.
Mensen die branden van enthousiasme,
die warm lopen voor de idealen van Jezus,
die warmte schenken
en hartelijk geloven.

Mensen die in een samenleving met zoveel onverschilligheid
opnieuw het verschil willen maken.
Die de as van de gloeiende houtskool blazen door de deur van de kerk te openen
voor vriend en vreemde,
voor rotsvaste gelovigen en aarzelende zoekers,
voor heiligen én zondaars tot wie wij allen behoren,
voor ouderen en jongeren,
voor alle mensen van goede wil.

Op roepingenzondag bidden we om nieuwe herders,
om mensen die van hun geloof hun levenswerk willen maken.
Maar wij bidden ook om kracht voor de huidige herders,
dat hun geloof hen vreugde schenkt
en ze anderen daarmee kunnen inspireren.

En we bidden vandaag voor de grote gemeenschap van kerk.
Die in Heilige Huizen samenkomt,
maar ook op zoveel andere plekken,
waar mensen wonen, leven en werken vanuit de inspiratie van Jezus.

Roepingenzondag gaat ons allen aan.
Want we bidden niet alleen dat ánderen zich geroepen zullen voelen.
We bidden op de eerste plaats dat wij ons laten roepen
om het vuur te voorschijn te halen, desnoods onder de dikste laag as vandaan.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey