Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Tweede Paasdag
1 april 2013
 
 

Schriftlezingen:

Handelingen van de Apostelen, 2, 14.22-32
Evangelie volgens Mattheus 28, 8-15

Verkondiging (preek):

Vandaag is het een dag om wakker te zijn en goed op te letten.
Want op 1 april is er altijd wel iemand die je voor de gek wil houden,
die je iets onmogelijks wil laten geloven.

Het gevoel dat ze voor de gek gehouden werden,
dat moeten ook die eerste leerlingen van Jezus
met Pasen hebben gehad.
Jezus was voor hun ogen gevangen genomen
en daarna begon de grote ellende.
Hij was geslagen en bespot,
ter dood veroordeeld en gruwelijk vermoord aan het kruis.
De hoop en het geloof van de apostelen verdween,
samen met Jezus’ Lichaam in het graf.

Het is te begrijpen dat het niet zomaar in één keer Pasen voor hen kon worden.
Daarvoor was er teveel gebeurd.
Wanneer de berichten binnendruppelen, dat Jezus verrezen is,
dan hebben sommige leerlingen het gevoel dat ze voor de gek gehouden worden.

Wanneer Maria Magdalena vertelt dat zij Jezus heeft gezien, dat Hij lééft,
dan rennen twee apostelen naar het graf.
Eerst zien en dan pas geloven.

Wanneer vrouwen vertellen over hun ontmoeting met de verrezen Heer,
dan mompelen de apostelen dat het beuzelpraat is.
Eerst zien en dan pas geloven.

Wanneer die mannenbroeders zelf de Levende Heer zien
en het vertellen aan Thomas die er niet bij was,
dan twijfelt Thomas, ook hij wil eerst zien en dan pas geloven.


En ook de leerlingen die de stad uitvluchten om naar Emmaüs te gaan,
bestempelen de getuigenissen van de vrouwen
als verwarrende praat die niet waar kan zijn.

Het was voor die eerste kerkgemeenschap haast niet te geloven,
dat Jezus leeft.
Ze voelden zich gekwetst.
Het leek wel een slechte 1-april-grap.

En wanneer blijkt dat het wel waar is,
dat Jezus uit het donkere graf is opgestaan,
dan heeft het even tijd nodig
eer de apostelen opstaan uit de duisternis van hun verdriet.

Jezus veroordeelt hen niet,
maar Hij antwoordt op hun twijfels met de woorden:
“Wees niet bang!”

Wees niet bang,
Ik houd je niet voor de gek, Ik leef.
En ik zal telkens met mensen opstaan uit doodse situaties.

Wees niet bang om het goede te doen,
ook al verklaren anderen je voor gek.

Wees niet bang om te bouwen aan mijn kerk,
want Ik leef in het volk van God.

Wees niet bang om nieuwe wegen te gaan,
want Ik ga met je mee.

Wees niet bang wanneer het leven donker wordt,
want Ik ben zelf door de diepste duisternis gegaan
om jou naar het Licht te kunnen begeleiden.

Beste mensen,

iemand heeft ooit uitgerekend dat in de Bijbel
de aansporing “Wees niet bang”
maar liefst 365 keer voorkomt, voor iedere dag één keer.
Omdat we die woorden dagelijks nodig hebben.

Er is in de wereld nogal wat om bang voor te zijn.
Dat klopt.
Maar er is ook heel veel om op te hopen.
En juist die hoop mogen wij delen.
De hoop op vrede, voorbij het geweld.
De hoop op liefde, in Godsnaam.
De hoop op verbondenheid, tussen mensen van goede wil.
De hoop op leven, voorbij de dood.

Wanneer je soms het gevoel hebt
dat dit niet mogelijk is,
dat je voor de gek gehouden wordt,
diep dan de woorden van Jezus op in je hart:

“Wees niet bang!”
Hij houdt niet op met dat te zeggen,
desnoods 365 keer per jaar,
van dag tot dag,
tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen!

Voorbede:

Pr. Jezus bemoedigt zijn leerlingen met de woorden “Wees niet bang”.
 Daarom mogen ook wij vol vertrouwen tot Hem gaan en bidden:

Le. Voor onze geloofsgemeenschap.
 Dat wij zonder angst naar de toekomst gaan,
 in het voetspoor van Jezus
 die liefde was voor iedereen.
 Laat ons bidden …

Le. Voor de jonge mensen die komende zondag gevormd worden.
 Dat zij in de Geest van Jezus
 van hun leven een goede gave weten te maken.
 Laat ons bidden …

Le. Voor onze parochie en de zusterparochies.
 Dat wij naar elkaar toegroeien,
 rond de Levende Heer
 die de hoeksteen is waarop wij bouwen.
 Laat ons bidden …

Le. Voor onze wereld, waarin velen met angst en beven kijken
 naar de dag van morgen.
 Help ons om elkaar te bevrijden van oorlog, honger en geweld,
 zodat uw koninkrijk zal komen in ons midden.  
 Laat ons bidden …

Pr. Al ons lief en leed brengen wij bij God,
 samen met de Intenties van deze Viering … 
 Laat ons bidden …

Pr. Zo vertrouwen wij onze gebeden aan U toe,
 want van U is de toekomst, kome wat komt.
 Amen.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey