Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Pasen
30 en 31 maart 2013
 
 

Verkondiging (preek):

Jarenlang waren in het Openbaar Vervoer stickers te zien met de woorden:
"Opstaan voor iemand, misstaat niemand!"
Zo werd een beroep gedaan op het fatsoen van mensen.
Wanneer je iemand ziet die slechter ter been is dan jij,
dat is het eigenlijk vanzelfsprekend dat je die ander jouw plaats aanbiedt in een volle bus.

"Opstaan voor iemand, misstaat niemand!"
Die woorden passen ook wel bij het leven van Jezus.
Want Hij bood voortdurend plaats aan kwetsbare mensen.
Wanneer iemand in de hoek gedrukt werd,
dan plaatste Jezus die mens in het midden.
Hij schiep ruimte voor de gehandicapte man,
voor de zieke vrouw, voor het vergeten kind.
En hoe meer Hij voor hen opstond,
des te dichter naderde Hij het Koninkrijk van God.

Wanneer je het Koninkrijk van God vinden,
dan geeft Jezus duidelijk aan hoe de weg daarheen loopt.
Door op te staan voor je naaste,
door het brood te breken met wie honger heeft
en een beker van medeleven te delen,
door wie in de kou staat te kleden met je vriendschap
en wie gevangen zit in eenzaamheid te bezoeken.

Jezus heeft ons dat een leven lang voorgedaan.
Hij werd niet moe om op te staan
en ruimte te bieden aan wie geen plaats had in deze wereld.

Hij wilde niet boven de mensen uitsteken.
In de kribbe was Hij het middelpunt … maar ook de kleinste van allen.

Hij groeide op in het gezin van een timmerman,
in het dorp Nazareth, waarvan de mensen zeiden:
“Wat kan uit zo’n kaf nou voor goeds komen?”

Jezus ging zitten tussen een hongerige menigte,
om hen te voeden.
We vinden Hem op de rand van een waterput,
om een onzekere vrouw hoop te schenken.
Hij zit niet hoog te paard, maar komt op een ezeltje de stad binnenrijden.

De enige keer dat mensen naar Hem op moeten kijken,
is het moment dat Hij aan kruis hangt.
Vernederd en verheven.

"Opstaan voor iemand, misstaat niemand!"
Dat is de weg van Jezus geworden.
Hij staat op, om plaats te bieden aan de kleinen, de armen, de zieken.
Hij leeft met hen.
Hij lijdt met hen.
Hij staat op voor hen.

Het is geen gemakkelijke weg die Jezus gaat.
Wie zo leeft, roept weerstand op.
Wie liefde zaait, zal niet altijd liefde oogsten.
Wie het kleine eert, wordt lang niet altijd begrepen.

Maar Jezus kán niet anders, Hij doet niet anders,
dan de weg wijzen naar Gods Koninkrijk.
Zelfs wanneer Hij totaal vernedert aan het kruis hangt,
omarmt Hij met zijn vastgespijkerde handen heel de wereld.
Zelfs dan bidt Hij voor ons,
vergeeft Hij
en belooft degene die naast Hem aan het kruis hangt
een plaats in het Koninkrijk van God.

Heel het leven van Jezus is één beweging … is opstaan voor anderen.
En met Pasen
staat Jezus voorgoed op.

Niet de zinloosheid heeft het laatste woord,
 maar de hoop die wij mogen delen.
Niet de spiraal van geweld brengt toekomst,
 maar de kracht van vergeving.
Niet bezit en macht maken je rijk,
 maar delen en helen zijn goud waard.
Niet de donkerte van het graf is onze bestemming,
 maar het licht van de opstanding.
Niet de dood is het einde,
 maar het leven met Jezus is het begin.

Hij nodigt ons uit om op te staan,
voor de kleinste en meest kwetsbare mensen in ons midden.
Net zoals Hij opstaat voor ieder van ons.

Hij leeft met jou.
Hij lijdt met jou.
Hij staat op voor jou.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey