Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Adicatie van de Paus
2013-02-22
 
 

Adicatie van de Paus

Onlangs maakte Paus Benedictus XVI bekend dat hij terug zal treden als bisschop van Rome en hoofd van de rooms-katholieke kerk. Dit verrassende bericht was wereldnieuws en betekent dat na 28 februari de pauselijke zetel vakant is en er een nieuwe paus gekozen zal worden. Bij gelegenheid van de abdicatie (het terugtreden) schreven de Roermondse Bisschoppen Frans Wiertz en Everard de Jong een brief, waarvan u de tekst hieronder vindt.

Brief bij gelegenheid van de abdicatie van paus Benedictus XVI
ter voorlezing en/of publicatie in het weekeinde van 24 februari 2013
in de parochies en (klooster)gemeenschappen in het bisdom Roermond

Broeders en zusters,

Zoals u heeft gehoord en gezien, heeft onze Heilige Vader besloten zijn ambt als opvolger van St. Petrus en bisschop van Rome op donderdag 28 februari om 20.00 uur neer te leggen. Dit heeft ons allen zeer verrast, hoewel we natuurlijk de laatste jaren zijn zwakker wordende fysieke gesteltenis hebben opgemerkt. De tekenen die zijn aftreden ‘vergezellen’, zoals de blikseminslag in de St. Pieter, en de meteoriet die ontplofte boven de Oeral, geven een beeld van de onverwachtheid en impact van deze daad. Met zijn beslissing is een historische gebeurtenis een feit. Niet sinds 1415 heeft een paus zelf zijn vrijwillig aftreden bekendgemaakt.

Bij deze gelegenheid gaan onze gedachten vol dankbaarheid terug naar zijn ruim zevenjarig pontificaat. Maar ook naar de band die hij al veel eerder had met ons bisdom. Hij was immers lid van de raad van advies van Grootseminarie Rolduc en was vaker aanwezig in deze oude abdij vanwege van lezingen en bezoeken.

Zijn pausschap heeft een verfrissende invloed gehad op de manier waarop we over ons kostbaar katholiek geloof zijn gaan denken. Zijn zeer diepzinnige teksten, in encyclieken en toespraken, preken, boeken en interviews toonden hem als een zeer erudiet, maar tegelijk zeer pastoraal bewogen man. Voortdurend probeerde hij het geloof van de volgelingen van Christus en hun concrete daden van naastenliefde samen te brengen. Deze aanpak verwees zeer zeker naar de inspiratie die hij vond in St. Augustinus en St. Benedictus. Zijn Jezus-boeken hebben zeer veel medechristenen van andere kerken en kerkgenootschappen een hernieuwde kijk op de katholieke Kerk gegeven: we delen in dezelfde oorsprong en doel: Jezus Christus.

Van nature lagen studeren en doceren meer op zijn weg dan besturen. Toch heeft hij in grote nederigheid de opgaven van de hoogste dienst aan de wereldwijde geloofsgemeenschap op zich genomen. Zoals ieder weet, zijn er schaduwen van de menselijke kant van de Kerk op zijn pontificaat gevallen. Maar juist daarom mogen we dankbaar zijn voor het licht van de vrijwel dagelijks gegeven lumineuze theologische inzichten, de daadkrachtige manier van aanpak van misstanden, de blijvende verkondiging van de rechten van de zwakken en onderdrukten, het oproepen tot vrede en dialoog, het organiseren van inspirerende bijeenkomsten en zijn meeleven met zovele situaties van lijden; dat alles gegeven met de warmte van zijn innemende persoonlijkheid.

Nu we ons als Kerk, vol vertrouwen op de H. Geest die de Kerk nooit in de steek laat, voorbereiden op de komst van een nieuwe opperherder, zouden wij u graag oproepen tot intens persoonlijk en gemeenschappelijk gebed, in uw gezinnen, uw parochies en uw religieuze gemeenschappen. Dat de volgende paus een man mag zijn met een diep geloof, een grote liefde, en een inspirerende hoop, die de noden van de tijd goed verstaat en er met de hulp van de H. Geest en alle geledingen van de Kerk een adequaat antwoord op mag geven. Dat de nieuwe evangelisatie, waar de nu aftredende paus zoveel nadruk op legde, onder zijn leiding met groot elan verder mag opbloeien om velen met de liefde van Christus bekend te maken.

Graag nodigen wij u tevens uit voor een speciale eucharistieviering uit dankbaarheid voor het pontificaat van deze paus en om Gods zegen te vragen voor de keuze van een nieuwe paus. Deze H. Mis vindt plaats op de avond van het aftreden, donderdag 28 februari aanstaande om 19.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond.

Roermond, 18 februari 2013

+ Frans Wiertz,
bisschop van Roermond

+ Everard de Jong,
hulpbisschop van Roermond

 

        
 
 
2021 Parochie Pey