Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Openbaring van de Heer (Driekoningen)
5 en 6 januari 2013
 
 

Schriftlezingen:

Jesaja 60, 1-6

Mattheus 2, 1-12

Verkondiging (preek):

In heel wat kerken en huizen kun je vandaag nog een kerststal bewonderen.
Wat ik altijd zo mooi vindt,
dat is dat de stal zo onnatuurlijk is.
Bekijk maar eens de kerststallen.
Waar vindt je een schuur die aan de voorkant helemaal open is?
Dat is niet logisch,
want zo komt de kou en de regen van buiten naar binnen.

Maar de kerststal wil dan ook niet logisch zijn.
Het gaat er niet om de koude buiten te houden.
Het gaat om de warmte die binnen te vinden is.
Een kerststal is een plek van ontmoeting,
waar de deur altijd openstaat.
Je kunt er zo binnenkijken.

Dat heeft alles te maken met het middelpunt,
met het Kind
waar allen naar kijken.
Hij zou zichzelf later de deur noemen,
waardoor mensen Gods Koninkrijk kunnen binnengaan.
Hij zou muren afbreken
en openheid scheppen.
En daarvan lijken onze kerststallen al te vertellen.

We leven in een wereld waarin heel wat deuren worden dichtgetrokken.
Waarin mensen worden buitengesloten,
of waarin we onszelf opsluiten in een kleine individualistische wereld.
In die ingewikkelde, moderne wereld,
kan de eenvoudige kerststal ons veel leren.

Kijk er deze dagen nog maar eens binnen, voordat uw kerststal naar de zolder verhuist.

Dan zie je de herders die gastvrijheid boden
aan dat vreemde gezin
dat onderdak nodig had.
Zij staan het eerst en het dichtste bij het Goddelijk Kind.
En zo zou het steeds weer zijn.
Want in de ogen van Jezus
telde wat mensen te delen hadden,
de warmte van hun hart
de gulheid van hun ziel.
Van de herders leerde Jezus om zelf
als een Goede Herder te waken over het levensgeluk van anderen.

Wanneer je kijkt in de kerststal,
dan zie je vandaag nóg meer bezoek.
Drie Koninklijke mensen.
De Bijbel vertelt over wijzen,
Die vanuit het oosten kwamen.
Vreemdelingen, met een andere huidskleur en een andere taal.
Ze volgden een ster,
een lichtpunt aan de donkere nacht,
een teken van hoop.
En ze vonden Jezus,
die het Licht zou worden voor velen.
Die koning werd op een ezeltje.

Zoals de kerststal zich opent voor de zoekende vreemdeling,
voor mensen ongeacht hun huidskleur, afkomst of taal,
zo zou het telkens weer zijn in het leven van Jezus.
Later zou Hij veel goeds zien
in een vrouw uit Kana,
in een Romeinse honderdman,
in een barmhartige Samaritaan.
Zoals die wijzen uit het Oosten,
zo zocht Jezus naar het goede, het lichtende in mensen.
En daardoor keek Hij voorbij grenzen,
Hij keek naar het hart van een ander.

Onze kerststallen zijn heel onnatuurlijk,
open aan de voorkant,
met nauwelijks muren.

Maar tegelijkertijd zijn ze heel vertrouwd,
ze horen bij ons kerstgevoel.
En dat is goed.
Want in een wereld van muren en grenzen,
wil Jezus nog steeds geboren worden
op plekken waar ruimte geschapen wordt
voor vriend en vreemde,
voor arm en rijk,
voor jong en oud.

De wijzen hebben zijn ster gezien
zij hebben het licht ontmoet.
Geen weg zal meer hetzelfde zijn
waar deze ster ons pad beschijnt
en de hemel zelf ons groet.

Amen!


 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey