Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Nieuwjaarsdag
2013-01-01
 
 

Verkondiging (preek):

Pas geleden las ik een oud boekje van de schrijver Pieter van der Meer de Walcheren.
Het werd gedrukt in januari 1940.
Achteraf weten wij wat kort daarna gebeurde.
Hoe enkele maanden later de oorlog ons land zou bereiken.

In het boekje kijkt de schrijver naar de wereld om hem heen.
Hij voelt aan dat er onheil op komst is,
want omringende landen werden bezet
en het geweld nam toe.
In die gespannen wereld, stelt Pieter van der Meer de Walcheren zich een vraag:

“Hoe werkt God in de wereldgeschiedenis?”

Hoe kan het, dat er goedheid is én slechtheid,
bewogenheid én onverschilligheid,
waarheid én leugen,
zwakheid én kracht,
haat én vergeving.

De schrijver gebruikt een beeld.
De mensheid is onderweg,
van de ene eeuwigheid naar de andere.

God is de bron, de goede aanzet,
het geweten dat je de weg wijst,
de liefde die je gaande houdt.

En God is de bestemming,
de belofte dat het leven overwint,
de ontmoeting die je wacht.

Tussen die twee eeuwigheden zijn mensen onderweg.
Het gaat er maar om welke weg je kiest!

De weg naar onder?
De weg van haat, oorlog, onverschilligheid?

Of de weg naar boven?
De weg van geloof, hoop en liefde?

Mensen  kunnen kiezen voor de weg naar boven,
of ze kunnen zichzelf en anderen naar onder trekken.
En waar is God in dát verhaal van onze geschiedenis?

Misschien kun je voor het antwoord het beste kijken naar Jezus.
Want God blijft niet buiten onze geschiedenis staan.
Hij wordt er deel van.
In Jezus gaat Hij de weg naar boven,
die vergeving stelt boven schuld
en liefde sterker maakt dan alle haat van de wereld.

In Jezus deelt God onze vreugde, onze kracht.
Maar in Hem wordt Hij ook klein en kwetsbaar,
in het kind in de kribbe
en in de man op het kruis.

In Jezus vertelt God eens en voorgoed
dat de weg naar boven niet doodloopt.
Dat uiteindelijk het goede overwint,
dat het leven op ons wacht,
dat het licht de donkerte overwint.

Pieter van der Meer de Walcheren
eindigt zijn prachtige boekje met te vertellen hoe christenen,
hoe kerken in deze wereld zouden moeten staan.

Hij schrijft:
“Een christen is de kleine deur, waardoor God in de wereld binnenkomt!”

Laten wij zo de deur naar het nieuwe jaar openen.
Ondanks alle berichten van crisis en onzekerheid .
Ondanks de zorgen van kerken en parochies.
Ondanks onze persoonlijke pijn en vrees.
Want op die weg door de tijd heen
werd God onze reisgenoot.
In Jezus leerde Hij ons om te delen,
om elkaar vast te houden,
om te bemoedigen en te vergeven.

En als wij dát maar blijven doen,
dan wordt ieder van ons zo’n kleine deur
waardoor God in de wereld binnenkomt.

Amen!

 

 


 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey