Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Heilige Familie C
29 en 30 december 2018
 
 

Schriftlezingen:

I Samuël 1, 20-22.24-28

Lucas 2, 41-52

Verkondiging (preek):

Wanneer de Heilige Familie wordt afgebeeld,
dan lijkt het meestal een stilleven.
Het begint al bij de kerststal.
Daar zien we een vrolijke baby,
die met een glimlach zijn ouders, herders en koningen begroet.
Je ziet de kleine Jezus nooit afgebeeld
als een huilende baby die zijn ouders uit de slaap houdt.

Ook de traditionele schilderijen laten Hem zien
als een heel braaf jongetje.
U kent misschien wel de afbeeldingen van het heilig Huisgezin.
Jozef werkt als timmerman,
Maria kijkt naar de peuter Jezus,
die in een hoekje van de werkplaats een kruisje timmert.

Maar het leven is geen stilleven,
ook niet dat van de Heilige Familie!
Dat blijkt wel uit het Evangelie van vandaag.
Jezus is inmiddels twaalf jaar oud.
In het Jodendom is dat een bijzondere leeftijd,
want op hun twaalfde verjaardag
krijgen Joodse jongens dezelfde godsdienstige plichten als volwassenen.
Ze mogen voor het eerst voorlezen uit de Heilige Schrift
en deelnemen aan de gesprekken over de inhoud van de heilige teksten.

Wanneer Jezus twaalf jaar is,
bezoekt Hij met zijn ouders de tempel in Jeruzalem.
En zoals pubers in onze tijd dat doen,
zo zoekt ook Jezus zijn eigen weg.
Wanneer zijn ouders naar huis gaan, blijft Hij achter in Jeruzalem.
Hij is zó op zoek naar zijn eigen plek,
dat Hij lijkt te vergeten wat zijn ouders moeten doormaken.
Zij reizen terug naar Jeruzalem.
Je kunt je voorstellen hoe ze overal zoeken
en vragen of iemand hun zoon heeft gezien.
En wanneer ze Jezus eindelijk hebben gevonden,
dan zit Hij tussen de rabbijnen,
de geestelijke leiders,
om vragen te stellen en antwoorden te geven.

Het is geen stilleven!
Want Maria is ontdaan, boos en verdrietig tegelijk.
“Hoe heb je ons dat kunnen aandoen,
we hebben doodsangsten uitgestaan!”

Jozef en Maria ervaren wat iedere ouder wel eens moet ervaren.
Dat je kinderen je grootste rijkdom zijn,
maar dat die liefde soms pijn kan doen
en je slapeloze nachten kan bezorgen.

Jezus antwoordt dat Hij niet anders kon, dan in het Huis van Vader God te zijn.
Hij snapt niet dat zijn ouders dat niet begrijpen.
Ongewild doet Hij hen pijn.
Het is de groeipijn die vele mensen voelen,
wanneer een kind zijn of haar eigen weg zoekt.

Maria begrijpt haar kind niet.
Ze voelt dat ze Hem los moet laten,
dat ze niet altijd invloed kan uitoefenen op de weg die Jezus gaat
aan de Hand van zijn Hemelse Vader.

Het Verhaal van deze dag kan bemoedigend zijn,
Voor ouders, die het moeilijk hebben met de eigen weg die kinderen zoeken.
Ook voor kinderen, die recht hebben op hun eigen leven,
maar daarbij niet mogen vergeten wat dit betekent voor hun ouders.

Een gezin is geen stilleven.
Soms zit er meer beweging in dan je lief is.
Maar het gaat erom,
dat we elkaar vasthouden,
ook wanneer we elkaar soms niet begrijpen,
of ongewild pijn doen.

Het gezin van Jozef, Maria en Jezus, vormt daar geen uitzondering op.
Wat dat gezin heilig maakt,
dat is het verlangen
om elkaar heel te houden.
Het is de trouw waarmee Jozef en Maria hun kind zoeken.
Het is de onbevangenheid waarmee Jezus hen uitnodigt,
om zijn leven met andere ogen te bekijken.

Er wordt ons geen rimpelloos gezinsleven voorgespiegeld.
Zoals Jezus zijn ouders uitnodigt om met Hem te zoeken
naar zijn levensopdracht, naar het geheim van zijn bestaan,
zo worden wij vandaag uitgenodigd om te blijven zoeken naar elkaars levensgeheim.

Wat dat gezin van lang geleden heilig maakte,
dat kan ook jouw gezin, jouw familie, jouw leven heilig maken.
Het is het besef
dat God woont in ons midden,
ook in wat nog lang niet af is!

Niet voor niets vonden Jozef, Maria en Jezus
elkaar terug in de Tempel, in het Huis van God,
om van daaruit samen weer terug te kunnen keren naar hun eigen woning.

Amen!

 

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey