Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Derde zondag van de Advent C
15 en 16 december 2012
 
 

Schriftlezingen:

Sefanja 3, 14-18a

Lucas 3, 10-18

Verkondiging (preek):

Wanneer je in een gezelschap luistert naar gesprekken,
dan wordt nogal eens gezegd wat ánderen moeten doen.
De politici, die moeten onze samenleving socialer maken.
De kerkleiders moeten het geloof bij de tijd brengen.
De politie moet meer optreden.
Leraren moeten waarden en normen doorgeven.

Er kan natuurlijk best een stukje waarheid zitten in zulke uitspraken.
Maar ze zijn wel heel gemakkelijk.
Want zo leg je heel de verantwoording bij anderen, bij leiders en instanties.

Johannes de Doper, over wie we vandaag hoorden in het Evangelie,
sprak de leiders van zijn tijd aan op hun verantwoording.
Hij riep Koning Herodus toe, dat deze het goede voorbeeld moest geven.
Hij riep de geestelijke leiders na, dat zij moesten doen wat ze anderen voorhielden.
Hij riep uitbuiters op, om in Godsnaam anderen niet meer stuk te maken.

Maar Johannes wijst niet alleen naar anderen.
Hij wijst ook naar zichzelf.
Want hij beseft dat woorden wekken, maar dat voorbeelden strekken.

Johannes spreekt over een nieuwe wereld
en hij begint zelf met eenvoudig te leven,
om een naaste te worden van mensen in nood.

Johannes spreekt over ommekeer
en hij keert zelf alle macht de rug toe,
wanneer hij de stilte zoekt
en dienaar van God wordt.

Zijn voorbeeld opent het hart van mensen,
zodat zijn woorden hen kunnen bereiken!
Dat blijkt wel uit het Evangelie van vandaag.
Want de mensen vragen aan Johannes “Wat moeten wij doen?”

De boodschap is overgekomen!
Daar aan de oever van de Jordaan zeggen de mensen niet
wat ánderen moeten doen.
Ze vragen: “Wat moeten wij doen?”

En Johannes leert hen om van hun eigen leven iets goeds te maken.
De wereld van God begint meestal niet met grote projecten.
De wereld van God begint doorgaans in mensen die zich afvragen:
“Wat moet ik doen?”
Hoe kan ik ervoor zorgen
dat in mijn omgeving recht gedaan wordt en vrede groeit.

Die vraag kan in mensen het beste naar boven roepen.
Zodat jongeren elkaar niet pesten, maar voor elkaar opkomen.
Zodat iemand een leidende positie niet alleen voor zichzelf gebruikt,
maar ook voor anderen.
Zodat voetballers respect tonen op en rond het veld.
Zodat idealisten opstaan die zich inzetten voor mensen in nood,
zodat artsen zonder grenzen zich laten uitzenden,
zonnebloemvrijwilligers zieken bezoeken,
muzikanten hun muziekliefde delen
en collectanten door de kou langs de deuren trekken.

“Wat moet ik doen…?”
die vraag verbindt het grote plan van God met jouw eigen leven.

Johannes de Doper leerde de mensen van zijn tijd,
om hun mogelijkheden ten goede te gebruiken.

Tegen belastinginners zei hij:
 “Wees rechtvaardig in je werk, neem niet meer dan je toekomt.”
Tegen soldaten zei hij:
 “Wees geen plunderaar, maar een beschermer.”
En tegen ieder die het hoorde, zei Johannes:
 “Deel wat je dubbel hebt, met wie niets heeft!”

Voor Johannes heeft dat alles te maken met zijn geloof.
Wie de weg voor God wil banen,
moet zelf de oneffenheden in zijn  leven verwijderen.

Het liet me denken aan de bekende uitspraak van president Kennedy.
Vraag niet alleen wat je land voor jou kan doen,
vraag ook wat jij voor je land kunt doen.

Bij het Evangelie van vandaag zou je kunnen zeggen:

Vraag niet alleen of God vrede wil brengen,
maar wees in zijn naam een vredebode.
Kom op voor mensen in je omgeving,
over wie anderen heenlopen.
Vraag niet alleen of God troost wil schenken,
maar besteedt ook zelf eens tijd en zorg
aan iemand die in de put zit,
die depressief of ziek is.
Vraag niet alleen of God mensen recht wil doen,
 maar vraag of Hij jou wil helpen
om in je werk en je dagelijkse leven
het geluk van anderen voor ogen te houden.

De mensen vroegen aan Johannes de Doper: “Wat moeten wij doen?”
Met die vraag begint de weg naar de wereld van God.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey