Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
32ste zondag door het jaar (B)
10 en 11 november 2012
 
 

Schriftlezing:

Marcus 12, 38-44 ("Het penninkske van de arme weduwe")

Verkondiging (preek):

Op televisie is de afgelopen jaren talloze keren de komische serie
“Keeping up appearances” uitgezonden,
Oftewel “Schone schijn”.
Het vertelt over een familie met een heel apart middelpunt.
Dat is Hyacint, een dame die leeft van schone schijn.
Zij wil zich voordurend beter voordoen dan ze is.
Ze spreekt deftig, geeft etentjes bij kaarslicht
en drinkt thee uit sjiek porselein.
Maar vooral schaamt zij zich voor haar eenvoudige familie.
Doordat Hyacint leeft van schone schijn,
wordt ze een onmogelijk mens waar iedereen van wegloopt.
Voor een komische televisieserie is dat natuurlijk een prachtig gegeven.

Maar ook in het echte leven houden mensen zich soms vast aan schone schijn.
Dan doen we ons beter, belangrijker, slimmer voor dan we zijn.
Mensen kunnen er alles voor over hebben om vooraan te staan,
om hun gezicht in de krant te krijgen
en hun naam op de lippen.
Daar kun je regelmatig de komedie van het dagelijks leven in ontdekken.

Maar het verhaal wordt een tragedie, wanneer mensen daarbij neerkijken op anderen.
Schone schijn kan mensen kapot maken.
Wanneer iemand beoordeeld wordt op zijn afkomst, huidskleur of status.
Of wanneer één alle eer opstrijkt, terwijl ook anderen ergens aan hebben gewerkt.
Wanneer bestuurders hooghartig worden en leiders verheven.
Dan worden leven, werken, carrière en ook geloven tot een façade.

Wie daar een gruwelijke hekel aan had, dat was Jezus.
Hij zag de leiders van zijn tijd,
die er alles voor over hadden om gezien te worden en hogerop te komen.
Hij zag hoe ze elkaar wegdrukten om hogerop te komen.
Hoe ze met lange gebedsmantels over straat liepen,
om te demonstreren hoe vroom ze wel waren.
En dat terwijl die gebedsmantels er juist waren
om over het hoofd te slaan,
je af te zonderen van de wereld
en in de verborgenheid met God te spreken.

Zo werd in Jezus’ dagen geloof en leven vaak tot buitenkant.
Zelfs in het Huis van God.
Daar paradeerden de rijken langs het offerblok
en gooiden er met groot vertoon een goud- of een zilverstuk in.
Zodat iedereen het kon zien
en het geld hoorde vallen.
Geven is goed, ook goud en zilver is welkom,
maar wanneer je alleen voor het oog van de ander geeft,
dan verliest je gave zijn waarde.

Jezus heeft een hele dag schone schijn gezien,
Hij wordt er misselijk van.
Maar dan maakt zijn hart een sprongetje.
Er komt ook een weduwe in de Tempel,
ze is arm, dat is haar aan te zien.
Uit haar versleten kleding haalt zij twee piepkleine muntjes te voorschijn
en gooit die in het offerblok.
Haar gave wordt nauwelijks gezien door de mensen die daar staan.
Maar Jezus ziet haar wel.
Hij ziet dat ze geeft van haar armoede.
Eindelijk een gebaar dat puur is en oprecht.
Op de begroting van de Tempel stelt haar gave niets voor,
maar in de ogen van Jezus is het onbetaalbaar.

In een wereld van schone schijn
kan oprechtheid goed doen.

Goddank wanneer collega’s niet werken voor eigen eer,
maar samenwerken met eerbied voor elkaar.

Goddank wanneer leiders niet verheven doen,
maar hart houden voor de mensen die hen het leiderschap hebben toevertrouwd.

Goddank wanneer geloof zichtbaar wordt in liefdevolle daden
en niet in een façade van uiterlijkheden.

Goddank wanneer meer gekeken wordt naar de binnenkant
en minder naar de buitenkant van mensen.

Goddank wanneer schone schijn vervangen wordt
door oprechte eerlijkheid, naar het voorbeeld van die arme weduwe.
Dan wordt je leven een goede gave, vol waarde in Gods ogen.

Zoals Huub Oosterhuis het verwoordde
nadat hij het Evangelie van deze dag had gelezen:
 
 Hij zag de rijken, zo doorluchtig,
 hoe zij hun gaven wierpen in de offerschatkist
 met een gebaar van: Zie mij, wat ik doe!

 Hij zag ook een vervaalde weduwvrouw,
 hoe schielijk zij twee muntjes wierp.

 Hij sprak:
 Deze noodlijdende heeft meer gegeven
 dan alle anderen …
 die hebben veel,
 maar zij heeft heel haar leven weggeschonken.

Amen!

Voorbede:

Pr. God, U kijkt voorbij schone schijn en peilt de diepte van ons hart,
daarom bidden wij:

Le. Maak ons tot mensen die voorbij grenzen kijken,
 open ons hart voor wie nood heeft
 en wijs ons de weg naar onze naaste.
 Laat ons bidden …

Le. Maak ons tot open mensen,
 die het goede in een ander willen zien
 en blij zijn met het geluk van hun naaste.
 Laat ons bidden …

Le. Maak ons tot eenvoudige mensen,
 voor wie genoeg ook genoeg is
 zodat er voldoende overblijft om te delen.
 Laat ons bidden …

Le. Maak ons tot blijde mensen
 in het bijzonder de Carnavalsvierders in ons dorp,
 dat wij vreugde weten te scheppen.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties …
 Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij in de Naam van Jezus,
 die ons voorgaat op de weg van oprechte liefde.
 Amen.

 

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey