Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Pasen (B)
11 en 12 april 2009
 
 

Verkondiging (preek) Pasen 2009

In de boeken-top-tien stond onlangs het boek “1953”. Zoals de titel al doet vermoeden, vertelt het over de watersnoodramp van 1953, toen grote delen van Zeeland en Zuid-Holland onder water stonden.
Wanneer je nu door Zeeland rijdt, dan is het haast niet meer voor te stellen, wat zich daar allemaal heeft afgespeeld.
Het maakt je stil wanneer je denkt aan de slachtoffers, maar ook wanneer je beseft hoeveel werk het is geweest om het land weer leefbaar te maken.
De Zeeuwse wapenspreuk verwoordt dit prachtig:

Luctor et emergo …
ik worstel en ik kom boven!

Nu is het leven wel vaker een worsteling!
Dat weten mensen die in deze dagen hun werk dreigen te verliezen.
Dat weet de vrachtwagenchauffeur die nauwelijks het hoofd boven water kan houden
en zovele anderen die de gevolgen van de crisis als een dreiging ervaren.

Het leven kan een worsteling zijn! Dat weet de militair in Afghanistan,
die voor een haast onmogelijke taak gesteld wordt.
Dat weten ook het gezin en de ouders, die met angst en beven de dagen aftellen
tot hun geliefde, zoon of dochter weer thuis is.

Het leven kan een worsteling zijn!
Dat ervaren in deze dagen de slachtoffers van de aardbeving in Italië.
Maar ook mensen in onze eigen omgeving, die ziek zijn of bang, alleen of onzeker.

Zelfs Gód heeft geworsteld met het leven, toen hij mens werd zoals wij!
Jezus deelde ons leven, met alle vreugde en hoop die daarbij horen.
Hij kende succes en werd als Koning Jeruzalem binnengehaald.
Maar ook Hij ontkwam niet aan de worsteling!
In de Hof van Olijven voelde Jezus de eenzaamheid en de angst voor de dood.
Aan het kruis schreeuwde Hij zijn verlatenheid uit.
Hij worstelde … en Hij kwam boven!
Luctor en emergo … dat is ook het motto van Pasen.

Want voorbij de schaduw van het kruis, daagt licht.
Voorbij de dood is er leven.
Voorbij slavernij is er vrijheid.
Voorbij de onmacht zijn er de Handen van God,
die je opvangen, dragen en vasthouden.
Dat is de hoop die Pasen ons wil schenken.

Pasen is een mooi feest! Niet omdat het leven mooier gemaakt wordt dan het is.
Maar omdat het perspectief aanbrengt.
Tegen de eindigheid van ons bestaan in, geeft God ons zijn woord:
“Al moeten wij worstelen, samen zúllen wij boven komen”

Zoals ooit stoere Zeeuwen elkaar hielpen om met zandzakken dijken te bouwen,
om de storm te keren en het hoofd boven water te houden; zo staat Jezus voortaan naast ons! Om ons hart rustig te maken, zodat we niet verdrinken in onmacht.

Zoals in 1953 een verdronken land weer te voorschijn kwam, dankzij de inzet van velen;
zo leert Jezus ons dat mensen toekomst kunnen bouwen,
wanneer ze delen van hun brood, hun geloof, hun liefde.

Pasen geeft ons hoop:
dat we samen de crisis te boven kunnen komen,
dat mensen solidair kunnen zijn,
dat geweld een halt kan worden toegeroepen.

Pasen roept ons toe: “Luctor et emergo!”
Je worstelt misschien, maar je zúlt bovenkomen.

Het is geen loze kreet. Jezus heeft zijn léven gegeven, om ons dat te laten weten.
Zijn naam vat die opdracht samen.
Want de naam Jezus betekent: “Redder”!
Hij wil ons redden; Hij zal ons opvissen uit angst, uit pijn en verdriet.

Hij worstelde … opdat wij boven zullen komen.
Hij stief … om ons nabij te zijn.
Hij verrees … om ons het leven te schenken.

Geloof het maar,
dan is het zalig om Pasen te vieren.

Amen!

 

 

 

 

        
 
 
2020 Parochie Pey