Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Allerheiligen
3 en 4 november 2012
 
 

Verkondiiging (preek):

Een jongetje vond op zolder een rozenkrans.
Hij vond het wel een interessant ding,
maar wist niet waar het voor diende.
Eerst droeg hij de rozenkrans als een ketting om zijn nek,
maar toen hij op het schoolplein speelde,
ontdekte hij een nieuw spelletje.
Hij slingerde de rozenkrans boven zijn hoofd,
alsof het de lasso van een cowboy was.

Op dat moment kwam de pastoor langs,
die de jongen zag slingeren met het heilige gebedssnoer.
“Kom eens hier” zei hij tegen de jongen.
“Kijk eens goed.
Achter iedere kraal woont een heilige!”
De jongen keek met ontzag naar zijn rozenkrans
en de pastoor liep tevreden verder.

Toen hij uit het zicht verdwenen was,
herhaalde de jongen de woorden van de pastoor:
“Achter iedere kraal woont een heilige”.
Hij pakte de rozenkrans, zwiepte hem weer boven zijn hoofd en riep:
“Jongens, daar gaan we weer … houd je goed vast!”

Het jongetje had niet helemaal begrepen wat de pastoor bedoeld had.
Maar onbewust zei hij iets moois.
Want heiligen zijn mensen
die anderen hebben vastgehouden
in de wisselvalligheden van de tijd.
Zij waren een houvast in stormachtige periodes,
een teken van hoop en geloof,
een wegwijzer naar God.
Aan heilige mensen kun je jezelf goed vasthouden.
Daarom viert de kerk ieder jaar opnieuw Allerheiligen en Allerzielen.

Op Allerheiligen vieren we de grote mensen van de kerk.
Zij vormen een keten door de afgelopen 2000 jaar.
Aan het begin staat Jezus,
Hij nam apostelen bij de hand
en stuurde hen de wereld in om hetzelfde te doen.
Om hoopvolle woorden te spreken, om te helpen, te genezen, nabij te zijn.
Zo begon die lange keten door de tijd.

Telkens weer stonden er vrouwen en mannen op,
die geraakt werden door het voorbeeld van Jezus
en door de nood en zorgen van mensen om hen heen.
Hun voorbeeld kan je nog steeds inspireren.

Wanneer het je maar niet lukt om het doel van je leven te ontdekken,
dan mag je je vasthouden aan de heilige Augustinus
die dezelfde worsteling meemaakte
totdat hij kon bidden:
“Onrustig was mijn hart, totdat het thuis kwam bij U, mijn Heer”.

Wanneer de wereld om je heen alleen maar draait om geld en goed,
dan kan de heilige Martinus je een andere weg wijzen.
Hij deelde zijn mantel en besefte
dat bezit geen garantie is voor geluk.
Dat wie deelt, veel rijker wordt.

Wanneer je denkt dat je te klein bent om de wereld te veranderen,
dan kan moeder Theresa je bij de hand nemen
en met haar leven laten zien hoe een kleine vrouw
een wereld van verschil maakte.
Zoals zij het zei: “Ieder kan met zijn of haar leven iets moois voor God doen”.

Wanneer je onrecht ziet,
dan kun je een voorbeeld nemen aan Peerke Donders,
een Nederlandse pater die in Suriname
opkwam voor de slaven naar wie niemand anders omkeek
en die zo een wereld van verschil maakte.

Wanneer je bang bent voor de toekomst,
kijk dan mee met Paus Johannes XXIII,
die het raam opende naar een verwarde wereld,
omdat christenen juist in een tijd van crisis
moeten spreken van vrede en rechtvaardigheid.

Zo vormen al die heilige mensen een keten van geloof en hoop.
En daarbij horen ook zij, die voor jezelf heilig zijn.
Ouders en grootouders,
van wie je leerde om lief te hebben, te zorgen, te bidden.
Goede mensen die je tegenkwam
op belangrijke levensmomenten
en die je vertrouwen schonken, of een nieuwe weg wezen.
Die je leerden om te leven en te geloven.

Beste mensen,
soms kun je het gevoel hebben
dat je verloren loopt in de wereld om je heen.
Dat idealen niet gewaardeerd worden,
dat je te klein bent om iets te betekenen.
Maar het feest van Allerheiligen reikt ons dan de hand.

Want al die lichtende mensen voor ons en om ons zeggen:
“Je staat niet allen, je bent een deel van een lange keten,
houd je vast aan ons,
dan gaan we samen de goede weg!”

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey