Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Mis bij de Kapel van Schilberg
9 september 2012
 
 

Op 9 september verzorgt de gemeenschap van Pey de Mis bij de kapel.

Verkondiging (preek):

Wanneer gesproken wordt over “Flower Power”,
dan komen al snel beelden naar boven
van met bloemen beschilderde volkswagenbusjes
en dansende meisjes met bloemen in het haar.
In de hippietijd droomden nogal wat jongeren van een andere wereld,
ze protesteerden tegen de oorlog in Viëtnam,
zochten naar harmonie met de natuur,
hadden elkaar uitbundig lief
en keerden zich tegen oude structuren en verhoudingen.
Menige vader en moeder trokken in die tijd de wenkbrauwen op,
wanneer zij de muziek van hun zoon of dochter hoorden,
of de lange haren en afwijkende kleding zagen.

De hippiebeweging is voorbij gegaan,
maar bloemen worden nog steeds gebruikt als een symbool van geweldloze kracht.

De Birmese Aung San Suu Kyi bijvoorbeeld, draagt altijd een bloem in ’t haar.
Het is meer dat een versiering, het is haar herkenningsteken.
Nadat militairen met geweld een volksopstand onderdrukten,
begon deze kleine vrouw een democratische beweging in Birma.
Geweldloos ging ze tegen de stroom in.
Zij werd onder huisarrest geplaatst, geïntimideerd en bedreigd,
maar liet zich niet afschrikken.
Toen haar partij de verkiezingen won, weigerde de militaire regering om de macht over te dragen.
Opnieuw werd zij gevangen gezet.
In die tijd beschreef Suu Kyi haar droom voor deze wereld,
een droom van vrijheid en gerechtigheid voor alle mensen,
ongeacht afkomst of geslacht.

Zij blijft zich nog steeds inzetten voor een gelijke verdeling van goederen
en is ervan overtuigd dat een nieuwe wereld mogelijk is,
door geweldloze strijd, door gesprek en verzoening.
In 1991 won zij de Nobelprijs voor de vrede,
welke zij pas in januari van dit jaar in ontvangst heeft kunnen nemen.
De bloem die zo kenmerkend voor haar is,
getuigt van de geweldloze kracht die van oprechte mensen uitgaat.

Sommige planten en bloemen zijn immers zo sterk
dat ze dwars door het asfalt heen groeien,
boven op een muur,
of zelfs op een composthoop beginnen aan een tweede leven.

Het is niet voor niets dat ook de sterke vrouw van ons geloof
vaak vergeleken wordt met een bloem.
Wanneer Maria bezongen wordt, dan wordt zij een “roosken zonder doornen” genoemd,
“een zuivere bloem,
een blauwe bloem in het koren,
of een lelie reine”.

Maria leefde in een dorre tijd,
want haar volk werd door de Romeinen onderdrukt,
de koning was niets waard en geestelijke leiders hadden weinig te melden.
Velen waren arm en enkelen verrijkten zich.

Midden in die ellendige tijd, getuigde Maria van de droom van God.
In het Magnificat zong zij het uit,
we hoorden haar krachtige taal spreken in het Evangelie.
God is magnifiek!
Hij kiest voor kleine mensen, zodat machthebbers het veld moeten ruimten,
er zal recht gedaan worden en beloftes worden vervuld.

In een wereld waarin wapens en geld lijken te regeren,
staan gelukkig telkens weer mensen op, in wie andere waarden openbloeien.
Zij bloeien als bloemen,
terwijl zij getuigen van een nieuwe wereld.

Het geloof van Maria
was de grond waarin God
zijn droom kon zaaien.
Wanneer zij de woorden van de Bijbel hoorde,
dan vertrouwde zij God op zijn Woord,
dat Hij ons nooit in de steek zal laten.

De hoop van Maria
was sterker dan alle doemdenken.
Waar mensen wegzinken in geklaag en gemopper,
daar leert Maria ons om hoopvolle mensen te zijn,
die naar het licht groeien,
omdat ze weigeren aan het donker toe te geven.
Net zoals een bloem zich opent om het licht te begroeten.

De liefde van Maria
lijkt misschien het meest op een roos:
kleurrijk, zo mooi als het leven kan zijn.
Maar ook met dorens, want zij heeft ook de pijn gevoeld
die liefde doet wanneer je een dierbaar iemand verliest.
Juist daardoor is zij voor zo velen een vertrouwenspersoon geworden.

Ook in onze tijd lijkt de wereld vaak dor en versleten.
Godzijdank voor mensen die goed doen, troosten, liefhebben, bidden,
zij houden Gods droom levend.

 “God groet u, zuiv’re bloemen”!

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey