Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Mis bij de Kapel van Schilberg
5 september 2012
 
 

Op 5 september verzorgde de gemeenschap van Maria Hoop de Mis bij de kapel.

Inleiding:

Wij vieren vandaag ons geloof in de nabijheid van de kapel van Schilberg.
Het is een zeldzaamheid om zo’n kapel te zien, omringd door zeven kleine kapelletjes.
Die kleine gebedshuisjes hebben vroeger op andere plekken gestaan,
om al biddend uit te kunnen komen bij de kapel.
Vanuit Maria Hoop zijn replica meegenomen van die kleine kapellen.
U ziet ze hier in ons midden staan.
Kinderen gaan de meest bekende legende vertellen over die zeven gebedshuisjes.

De legende van de zeven heilige huisjes:

Overste Frans de Chattelain, heer van Holtstraete
had zeven dochters.
De jonge vrouwen wilden graag trouwen.
Maar daar bleef het bij … want er kwamen maar geen vrijers.

Op een dag klopte een rondreizende monnik op zijn deur.
Gastvrij werd hij ontvangen.
De Overste vertelde bezorgd over zijn dochters,
waarna de monnik hem deze raad gaf:

U moet ter ere van Maria zeven kapelletjes bouwen.
Voor elke dochter één.
Zo kunt u uw huis verbinden met de kapel van Schilberg.
De edelman liet zeven witte kapelletjes bouwen.
Het was alsof de kapelletjes stonden te bidden
in het open veld en langs de huizen,
om de weg te wijzen naar Maria van Schilberg.

Na een tijd kwamen zeven officieren van het Garnizoen van Roermond
naar het kasteel.
Ze werden gastvrij onthaald
en werden verliefd op de zeven dochters.
De één na de ander trouwde met een van de meisjes.
Zo werd hun gebed verhoord.

Of het allemaal precies zo gegaan is,
weet niemand zeker.
Maar dat Maria veel mensen heeft geholpen, dat weten we wel.
In tijden van nood trokken de mensen vroeger
van kapelletje naar kapelletje, tot bij Maria van Schilberg.
Later werden de gebedshuisjes afgebroken
en verhuisden ze naar hier.

Ieder huisje heeft zijn kruisje,
elke mens een eigen wens.
Kom daarom bij Maria in haar kapel
zij begrijpt en helpt je wel.


Schriftlezingen

Verkondiging (preek):

Op het briefhoofd van heel wat verenigingen
staat de naam van een beschermheer, of een beschermvrouw.
Zo iemand ondersteunt de vereniging
met financiën,
maar ook met goede raad,
met wijze woorden
en met aanwezigheid op belangrijke momenten.
Een beschermheer of vrouw kan belangrijk zijn
voor een goede sfeer,
om de zaak bij elkaar te houden.

Vandaag vieren we Maria.
Zij is in de loop van de eeuwen aangesproken
met heel veel titels.
Maar één van de oudste Mariagebeden die wij kennen,
spreekt over Maria als beschermvrouw.
In de derde eeuw was het volgende gebed al bekend.

Onder uw bescherming
zoeken wij onze toevlucht.
Zie niet voorbij aan onze nood,
maar red ons uit gevaren,
Reine en begenadigde
die God ter wereld hebt gebracht.

Je mag gerust zeggen dat Maria de beschermvrouw van de kerk is.
Zij was aanwezig bij de eerste geloofsgemeenschap.
Dat hoorden we in de eerste Lezing.
Samen met de apostelen
doorstond zij een moeilijke tijd.
Ze was bij hen aanwezig
om de zaak bij elkaar te houden.
Om te bemoedigen, te bidden,
om idealen levend te houden
en voorbij teleurstellingen te leren kijken.

Als beschermvrouw van de kerk
begeleidde Maria vanaf het begin
de volgelingen van Jezus.

Zij was het die tijdens een bruiloft in Kana
Jezus aanzette om zijn eerste wonder te verrichten.
Zo leert zij de kracht van vertrouwen:
“doe maar wat Jezus zegt, dan komt het goed”.

We komen Maria tegen van de kribbe van Bethelehem
tot onder het kruis van Jeruzalem.
In dagen van  vreugde
en in donkere uren van zorg en pijn.
Zo leert zij de kracht van trouw:
met of zonder woorden
is zij aanwezig,
beschermend, troostend, dragend.

Jezus krijgt er zelfs een brok van in zijn keel.
Vanaf het kruis ziet hij Maria
en Johannes, de apostel die Hem trouw was gebleven.
We hoorden in het Evangelie, hoe Jezus hen aan elkaar geeft.
Johannes is het beeld van de kerk,
de enige apostel die niet is weggelopen,
en die wat verloren onder het kruis staat.

Jezus geeft aan Johannes en aan ons allen
Maria als beschermvrouw.

In de kunst wordt zij daarom vaak afgebeeld met een mantel.
Het is de mantel der liefde,
die niet afdekt,
maar die bescherming biedt.
Waaronder je kunt schuilen,
uithuilen,
lachen,
danken,
vragen,
thuiskomen.

Waar Christenen samenkomen,
kan Maria als beschermvrouw advies geven.

Dat is zo in een parochie,
waar we elkaar nodig hebben,
om ter plekke te vieren, geloof te delen en goed te doen.

Dat is zo in de bouwstenen van een parochie,
in verenigingen, in school, in gezinnen,
waar we verantwoordelijk zijn voor elkaars geluk,
waar we elkaar vast moeten houden.

En dat is zo in het samenwerkingsverband dat we gaan vormen
met de parochies die deze week hier bij Maria komen.

Zij leert ons
om voorbij grenzen te kijken,
om eenheid te zoeken,
omdat wij in geloof aan elkáár gegeven zijn.

Ooit trokken mensen
van kapel naar kapel,
om hier uit te komen.
Oo leidt Maria ons ook als parochies, als gezinnen, als christenen,
van kerk naar kerk,
van huis naar school,
van werk naar vereniging.
Om op al die plaatsen vanuit ons geloof te leven,
onder haar bescherming.

Amen!

Slotgedachte door kinderen:

Zeven heilige huisjes
kruipen aan tegen de kapel.
Op hun dak staan kruisjes
de betekenis snap ik wel.

Soms doet het leven pijn
en moet je een kruis dragen.
Maria wil er dan zijn
op die donkere levensdagen.

In de kapel brandt licht
kaarsen maken het warm.
Ze schijnen over Maria’s gezicht
en het kindje op haar arm.

Kom maar naar mij toe
zegt zij met een glimlach.
Ben je blij, of ben je moe?
Ik heb al op je gewacht.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey