Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Derde zondag van Pasen (B)
26 april 2009
 
 

Schriftlezing

Uit het heilig Evangelie volgens Lucas

In die tijd vertelden de twee leerlingen
wat er op weg naar Emmaüs was gebeurd
en hoe ze Jezus hadden herkend
bij het breken van het brood.
Terwijl zij dit aan het vertellen waren,
stond Hij opeens in hun midden.
`Vrede!' zei Hij tegen hen.
In hun opwinding en hun schrik
dachten ze dat ze een geest zagen.
`Waarom zijn jullie zo in de war?' vroeg Hij.
`Waarom die twijfel in je hart?
Bekijk mijn handen en mijn voeten maar,
Ik ben het zelf.
Betast Me en je zult het zien.
Een geest heeft immers vlees noch been,
zoals jullie zien dat Ik heb.'
Nadat Hij dat gezegd had,
liet Hij hun zijn handen en voeten zien.
Omdat ze het van blijdschap nog niet konden geloven,
en verbaasd waren, vroeg Hij hun:
`Hebben jullie hier iets te eten?'
Ze gaven Hem een stukje gebakken vis.
Hij nam het aan en at het op waar ze bij waren.
Hij zei:
`Dit is wat Ik jullie heb gezegd toen Ik nog bij jullie was:
alles wat er in de Wet van Mozes
en bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat,
moet in vervulling gaan.'
Toen opende Hij hun verstand om de Schriften te begrijpen.
Hij zei: `Er staat geschreven dat de Messias zou lijden
en op de derde dag uit de doden zou opstaan,
en dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken,
tot vergeving van zonden.
Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem.


Verkondiging (Preek)

Tegen de avond kun je op Radio 2 regelmatig luisteren naar
“Het theater van het sentiment”.
In dat programma wordt telkens één jaar uitgekozen, bijvoorbeeld 1970
en vervolgens klinkt muziek uit dat jaar;
maar ook de nieuwsberichten en persoonlijke herinneringen van luisteraars.
Want soms kan een jaar heel bijzonder zijn, door wat ooit gebeurd is.

Wanneer je leest in de Bijbel, dan is er ook daar een jaar dat boven alle andere jaren uitspringt.
Het jaar 33 is het lievelingsjaar van God geworden.
Toen gaf Jezus zijn leven,
om het voorgoed terug te ontvangen
en te delen met anderen.
Het jaar van de verrijzenis van Jezus is zo bijzonder,
dat de bijbel er niet over uitgesproken raakt.

Tijdens de Paaswake hoorden we het eerste Paasverhaal
en sindsdien werd er telkens weer verteld
hoe Jezus uit de dood is opgestaan
om te verschijnen aan zijn leerlingen.

De ene keer staat Jezus bij het lege graf, dan weer in een tuin.
Hij wordt reisgenoot op de weg naar Emmaus
en onverwachte bezoeker in een woonkamer.
Het gaat maar door … het ene Paasverhaal na het ander.
Ook vandaag hoorden wij zo een verhaal.
Jezus staat ineens tussen zijn leerlingen.

Hoewel het niet de eerste keer is dat de verrezen Heer aan hen verschijnt,
zijn ze opnieuw geschrokken en opgewonden,
blij en in de war.

Ze kunnen haast niet geloven wat ze zien: Jezus die dood was nu weer leeft.
Hoe Hij met hen eet en praat, en hen vrede toewenst …
het gaat hun verstand te boven.

Het jaar 33 zullen de apostelen nooit vergeten.
Niet alleen om wat ze zien,
maar ook vanwege de opdracht die zij van Jezus krijgen.

Want het Bijbelverhaal eindigt met een opdracht.
Wanneer de leerlingen beseffen dat het waar is:
dat Jezus écht leeft en voorgoed bij hen zal zijn,
dan stuurt Jezus hen de wereld in.
Te beginnen bij Jeruzalem zullen zij overal hiervan getuigen.

Pasen is meer dan een herinnering of een sentiment.
Pasen is ook méér dan een momentopname.
Het is een gebeurtenis die tot op de dag van vandaag mensen in beweging kan zetten.
Want waar wij getuigen van Jezus, die lééft, daar ís het ook nu Pasen.
Daar klinkt de melodie van het jaar 33 nu net zo goed als toen.

Daarom raakt de Bijbel niet uitgesproken over de verrijzenis van Jezus.
Omdat wij mét Hem mogen opstaan uit doodse situaties,
omdat wij mét Hem het leven mogen dienen.
En omdat wij dóór Hem de kracht van delen mogen ontdekken
in een wereld die wil hebben en houden.

Pasen brengt ons een opstandig geloof,
dat zich verzet tegen onverschilligheid en onderdrukking
en ons op de weg zet naar een nieuwe wereld
waarin mensen het leven delen.

Zoals in het radioprogramma luisteren wij vandaag naar het kroonjaar 33,
naar die onvergetelijke melodie van leven
die Jezus omringt.
En net zoals die leerlingen van lang geleden,
zo zendt Hij ons de wereld in,
om van Hem te getuigen.

Ik heb jou nodig, zegt de Heer.

Ik heb jouw handen nodig,
om anderen bij de hand te nemen
en door het leven te leiden.

Ik heb jouw lippen nodig,
om goede woorden te spreken
en het verhaal van mijn leven te blijven vertellen.

Ik heb jouw ogen nodig,
om anderen te laten kijken in het Licht van Pasen.

Ik heb jouw voeten nodig,
om de eerste stap te zetten naar vergeving.

Ik heb jouw schouders nodig,
om de lasten van een ander te helpen dragen.

Ik heb jou nodig om anderen vrij te maken
en toekomst te bieden.

Ga met Mij mee, zegt Jezus,
en je zult nooit meer alleen zijn.

Amen!


 

 

        
 
 
2020 Parochie Pey