Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
19de zondag door het jaar (B)
11 en 12 augustus 2012
 
 

Schriftlezing:

1 Koningen 19, 4-8

Verkondiging (preek):

Soms zie je aan mensen, dat ze een last dragen.
Hun schouders zijn gebogen,
hun voeten sloffen,
hun blik is dof.

Zorgen, verdriet en problemen kunnen zwaar op je drukken.
Net zoals verlies en teleurstelling.
Een mens kan op de levensweg soms heel wat te verstouwen krijgen.

Dat heeft ook een profeet van lang geleden ervaren.
We kwamen hem tegen in de eerste lezing; het is Elia.
Hij heeft het gevoel mislukt te zijn!
Elia heeft zijn leven gewijd aan het dienen van God.
Hij heeft valse afgoden ontmaskerd en overal verteld
over de God van leven en bevrijding.
Maar het volk keert zich tegen hem en de koningin staat hem naar het leven.
En dan moet Elia vluchten,
vanuit de bewoonde wereld rent hij de dorre woestijn in.

Elia heeft zijn beste krachten gegeven, maar nu is hij leeg en moe.
Hij kán niet meer.
De ervaring dat je mislukt bent, kan een mens breken.
Het beschadigt het vertrouwen in anderen en in je zelf;
het kan zelfs je vertrouwen in God een flinke deuk geven.
Elia zit aan de grond,
in zijn geval onder een bremstruik in de woestijn.

Wat die profeet daar meemaakt, daarover kunnen heel wat mensen meepraten.
Wanneer je relatie misloopt,
of je kinderen andere wegen gaan dan je gedacht had.
Wanneer je alles geeft voor een bedrijf en op straat komt te staan,
of je inzet voor een goed doel loopt op niets uit.
Dan zou je soms de maatschappij de rug willen toekeren,
om weg te kruipen in een hoekje.
De profeet Elia zegt:
“Het wordt mij teveel, laat mij sterven, Heer …”

Zó mislukt voelt hij zich.
Maar dan komt er een wending in het verhaal, want God laat Elia niet alleen.
Hij stuurt een engel, die de profeet voedsel brengt en zegt: “Sta op, eet en drink!”

Soms kan dat het verschil uitmaken op je levensweg,
dat er iemand langskomt, die je de moeite waard vindt.
Al is er maar één mens die je aanstoot en zegt:
“Kom op, er ligt nog een toekomst voor je open!”

Dat is wat echte vrienden doen, die je trouw blijven in moeilijke tijden.
Dat is wat engelen van mensen doen, die je de moeite waard blijven vinden.

Elia ziet alleen de mislukking en hij kan niet verder; maar de engel stoot hem aan.
Het lijkt op het gebaar van een moeder die haar zieke kind aanstoot en zegt:
“Kom op, eet een beetje, want ik wil dat je aansterkt en beter wordt!”

Soms kan het verleden iemand zoveel pijn hebben gedaan,
dat het niet in één keer lukt om op te staan.
Dan is er tijd nodig om weer te kunnen vertrouwen.
De engel moet Elia nóg een keer aanstoten, voordat de profeet eindelijk durft op te staan om zijn reis te vervolgen.

Dit verhaal uit oude Bijbelse tijden, kan ons helpen om échte tochtgenoten te worden.
Soms dan ben je zoals Elia:
haast te moe om je weg te vervolgen, met een last op je schouders …
misschien mislukt in de ogen van de samenleving die zo op succes gericht is,
maar zeker niet afgeschreven in de ogen van God.
Want God denkt in mogelijkheden, Hij ziet iets in ieder mens.
Soms kun je ook zoals die engel zijn:
iemand die hoop geeft, die kracht deelt, en een trouwe reisgenoot wordt.
Ook in onze tijd zijn er engelen van mensen nodig,
die het op kunnen brengen om een ander nabij te zijn en vast te houden,
ook wanneer dat niet in één keer gedaan is.
God heeft zulke engelen van mensen nodig,
om hoop te brengen in de donkere hoeken van onze samenleving.

Mensen die elkaars vrienden zijn ... in Godsnaam ...

Ik wil een vriend voor je zijn
als alles licht is,
wanneer het leven je toelacht
als je de vogels hoort fluiten
en de horizon wijd is.

Ik wil een vriend voor je zijn
als je twijfelen gaat,
wanneer je onbegrip ondervindt
als iedereen tegen je lijkt te zijn
en het donker wordt.

Ik wil een vriend voor je zijn
als de avond gevallen is
wanneer straten verlaten zijn
als je hart gekwetst is
en je eenzaam bent.

Ik wil een vriend voor je zijn
als de morgen aanbreekt
wanneer de duisternis voorbij is
als je je blijdschap wilt uitzingen
wanneer je God dankt voor alles.

Amen!

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey