Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Tweede zondag van de Vastentijd (B)
3 en 4 maart 2012
 
 

Schriftlezingen:

Genesis 22, 1-18
Marcus 9, 2-10

Verkondiging (preek):

Wanneer je rondloopt in een school, dan is er veel veranderd in de loop van de jaren.
Overal staan computers
en de borden zijn vervangen door grote beeldschermen.
Maar wat gebleven is,
dat zijn de tekeningen en knutselwerkjes in de gangen en in de klassen.
Want sommige dingen kun je beter verwerken met je handen,
door te kleuren en te plakken.
Zo zag ik laatst in een groep 8 collages hangen.
De leerlingen hadden geknutseld rond het thema “vriendschap”.
Voor zo’n collage zoeken de kinderen afbeeldingen in tijdschriften en kranten.
Ze knippen overal foto’s en plaatjes uit, om die op een groot vel te plakken.
En dan gaan al die afbeeldingen ineens een nieuw verhaal vertellen.
In dit geval over vriendschap.

Wanneer je het Evangelie van vandaag leest,
dan lijkt het wel alsof God een collage maakt over Jezus!
Op het eerste plaatje zien we Hem, samen  met enkele apostelen,
boven op een berg.
Zoals vele Godzoekers zoekt Jezus het hogerop.
Want boven op een berg voelt het leven anders,
het is er stil, zodat je beter kunt luisteren.
Je moet je van lasten bevrijden om een berg te beklimmen,
want wie teveel bagage meeneemt, haalt de top niet.
Boven op een berg aangekomen, lijkt de wereld daaronder maar zó klein.
Je neemt letterlijk afstand van de alledaagse zorgen.

Wanneer Jezus met zijn leerlingen boven aankomt,
is hij in de wolken.
Hij straalt van geluk.
Want in de stille eenzaamheid gaat zijn hart open voor God.
En dan werkt God verder aan zijn collage.
Want ineens worden twee personen naast Jezus geplakt.
Aan de ene kant Mozes
en aan de andere kant Elia.
Ze komen uit het Oude Testament, als deel van een eeuwig verhaal.

Mozes bekom in een ver verleden een berg
en daar vond hij zijn roeping:
Om naar beneden te gaan en zijn volk te bevrijden uit de slavernij in Egypte.
Mozes ging vaak een berg op, om naar God te luisteren.
De Bijbel vertelt dat hij dan straalde, net zoals Jezus.
Mensen die echt dicht bij God komen, worden daar alleen maar mooier van.

En aan de andere kant zien we Elia.
Een profeet die leefde in een tijd van dieptreurige oppervlakkigheid.
Daarom beklom Elia ooit een berg.
En ook hij kwam dicht bij God.
In een wereld vol geweld en hardheid
kwam deze profeet God tegen in een zachte bries,
zodat hij God haast kon inademen.

Het Evangelie lijkt inderdaad op een collage.
God knipt grote mensen uit het Oude Testament
en plakt ze naast Jezus.
Zodat ze samen een verhaal kunnen vertellen.

Wanneer de apostelen dat zien, denken ze dat de collage klaar is.
Petrus wil zijn tent opslaan, boven op de berg.
Maar hij wordt naar beneden gestuurd,
naar het dagelijks leven … daar moet de ontmoeting met God verder klinken.

Dat was de ervaring van Mozes,
die de berg afdaalde om zijn volk te bevrijden
en naar het Beloofde Land te leiden.

Dat was de ervaring van Elia,
die een oppervlakkige samenleving tegemoet trad
vanuit de ervaring dat God mensen roept
om de wereld te vernieuwen en te bezielen.

Dat was ook de weg van Jezus,
die verder moest naar Jeruzalem,
om zijn roeping te volgen,
om mensen te bevrijden en voor te gaan naar het Beloofde Land.

Jezus straalde boven op de berg
en dat licht nam Hij mee op zijn verdere weg.
Hij straalde vreugde uit naar de mensen die hem toejuichten op Palmzondag.
Hij straalde liefde uit, toen hij zijn beulen vergaf vanaf het kruis.
Hij straalt voorgoed sinds het feest van Pasen
en telkens weer wanneer mensen met Hem opstaan uit onrecht en oppervlakkigheid.

De collage van het Evangelie is pas dán klaar,
wanneer je jezelf toevoegt aan dat verhaal.
Petrus en de andere apostelen moesten daaraan herinnerd worden,
boven op de berg en diep in het dal.
Petrus zou Jezus verloochenen, de anderen zouden wegvluchten.
Maar later zouden ze met Jezus opstaan uit doodse angst,
om een Boodschap van liefde, leven en verzoening  te verkondigen
en voor te leven.

Beste mensen, in een klaslokaal hingen collages over vriendschap.
Zo kun je ook het Evangelie van vandaag zien.
De Eeuwige sluit vriendschap met  ons.
In Jezus wordt Hij die Vriend,  die met je lacht en met je grient.
die meegaat door diepe dalen  en je optilt om te stralen.
Hoe meer je die Vriendschap deelt, des te meer word je mens naar zijn beeld.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey