Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vierde zondag door het jaar (B)
28 en 29 januari 2012
 
 

Schriftlezing:

Marcus 1, 21-28

Verkondiging (preek):

Enkele jaren geleden verscheen de film “Der Untergang”.
Het is een beklemmende film over de ondergang van het  Nazirijk
en de laatste dagen van Hitler.
Dit waargebeurde verhaal vertelt over waanzin en fanatisme,
over blinde gehoorzaamheid aan een slechte leider.
Kindsoldaten worden in een verloren strijd gestuurd,
en Berlijn verandert in een puinhoop.
Je ziet het allemaal gebeuren door de ogen van Traudl,
een jonge vrouw die privésecretaresse van Hitler wordt.

De film maakt duidelijk hoe een duivels systeem werkt.
Het neemt bezit van mensen
en verandert hun denken en hun gevoel.
Het Nazirijk zaaide haat.
Kinderen groeiden op met ideeën die hun leven kapot maakten.
Mensen werden onvrij,
gevangen binnen dat slechte systeem
dat de wereld in een vreselijke oorlog sleurde.

Wanneer mensen bezeten worden,
dan zijn zij niet langer zichzelf.
Dan doen ze dingen, die mensen niet hóren te doen.

Traudl, de jonge secretaresse van Hitler,
heeft de oorlog overleefd.
Maar pas véél later heeft ze beseft hoe haar hoofd en haar hart
vervuild zijn geweest.
Jaren later zag ze een gedenksteen voor Sophie Scholl,
een studente die zich verzet heeft tegen Hitler en tegen zijn regime.
Sophie Scholl schreef de waarheid,
als tegengift tegen de leugens van de Nazi’s.
Sophie werd gevangen genomen en vermoord.
Toen Traudl op een dag voor de gedenksteen van Sophie stond,
zag ze haar geboortejaar.
Precies hetzelfde als dat van haar.
Alleen was hun jeugd heel anders verlopen.

Traudl was bezeten geraakt
door de leugens van Hitler
en was met de grote massa  achter hem aangelopen.

Maar Sophie was niet bezeten geraakt.
Zij was bezield.
Ze doorzag de slechtheid van Hilter
en sprak de waarheid,
tegen de stroom in.
Ze was mens gebleven, te midden van een onmenselijk systeem.

Slechte machten nemen bezit van mensen.
Ze nemen de innerlijke vrijheid af om goed te doen!

Maar goede krachten maken iemand vrij,
om lief te hebben, om de waarheid te spreken.

Precies die strijd tussen goed en kwaad,
zien we in het Evangelie van deze dag.
Jezus staat oog in oog met een man, die niet zichzelf is.
De Bijbel noemt die man een “bezetene”.
Hij is gevangen in woede
en roept en tiert.

Maar Jezus ziet diep in die man
een kind van God.
Hij bevrijdt hem van alle kwaadheid,
zodat de man tot zichzelf komt
en mens van God wordt.
Kwade machten willen iemand bezitten.
Goede krachten willen juist vrijmaken.

Kwade machten leggen haat in een mensenhart.
Goede krachten leren hoe liefde kan vergeven.

Kwade machten leggen gezond verstand het zwijgen op.
Goede krachten brengen inzicht in wat goed en waar is.

Kwade machten trekken grenzen tussen mensen.
Goede krachten scheppen eenheid en verbondenheid.

Wie Jezus ontmoet en zijn Boodschap verstaat,
hóeft niet bang te zijn dat Hij je wil bezitten.

Jezus wil precies het tegenovergestelde.
Hij wil je vrij maken, Hij wil je bezielen.
Zodat je mens van God zult zijn.

Pas als een oude vrouw besefte Traudl,
de secretaresse van Hitler, hoe zij gevangen had gezeten in een duivels systeem.
Door het verhaal van haar leeftijdsgenoot Sophie Scholl, gingen haar ogen open.

En weet u:  Sophie werd gedragen door het christelijk geloof.
Door de overtuiging dat een mens geschapen is om beeld en gelijkenis van God te zijn … en niet van een slechte leider.

Het Evangelie van deze dag, bevat een les voor alle tijden.
Slechte machten en verkeerde leiders nemen bezit van je
ze laten je onmenselijke dingen doen.
De goede kracht van Jezus maakt je vrij
om in waarheid beeld van God te zijn.

Amen!

Voorbede:

Pr. Bidden wij tot Hem, die ons bevrijden kan:

Le. Heer, verlos onze wereld van het verlangen
 naar macht en bezit,
 waardoor mensen elkaar zoveel leed aandoen.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, verlos onze wereld van de angst
 voor wat vreemd en anders is,
 waardoor mensen elkaar buitensluiten.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, verlos ons van de aarzeling
 om deze wereld te veranderen.
 Wijs ons de weg die leidt naar U.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, verlos ons van de onvrede
 waardoor een samenleving verhardt.
 Help ons om uw vrede te ontdekken.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Heer,
 schenk ons de vrijheid van Jezus,
 uw Zoon en onze Heer.
 Amen.
 
 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey