Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Openbaring van de Heer (Driekoningen)
7 en 8 januari 2012
 
 

Verkondiging (preek)

Door de eeuwen hen zijn er heel wat afbeeldingen gemaakt van de drie Koningen.
In onze kerststallen zie je meestal het traditionele drietal:
een zwarte, een bruine en een blanke koning.
Als vertegenwoordigers van alle rassen
en alle volkeren van deze wereld.

De oude meesters schilderden vaak drie generaties.
Een jongere koning,
een volwassene
en een bejaarde vorst.
Als vertegenwoordigers van de verschillende leeftijdsgroepen.

Op een tentoonstelling zag ik ooit afbeeldingen die
moderne kunstenaars gemaakt hadden van de drie koningen.
Een kunstenares schilderde drie koninginnen,
omdat mannen niet altijd even wijs zijn.

Op een andere afbeelding stonden vertegenwoordigers
van de drie grote Christelijke stromingen:
een dominee, een orthodoxe pope en een katholieke priester.

Wie van die kunstenaars heeft nu gelijk?
Eigenlijk ieder van hen.
Want dit feest vertelt ons ten diepste dat Jezus is gekomen voor alle volkeren,
voor alle generaties, voor alle mensen van goede wil.

Wie goed luistert naar het Bijbelverhaal,
hoort dat er gesproken wordt over Wijzen uit het Oosten.

De Bijbel vertelt ons niet
wat hun huidskleur was,
met hoeveel ze waren,
welke taal ze spraken,
hoe oud ze waren,
of ze man waren of vrouw.
Alleen dat ze wijs waren.

Ze waren wijs,
omdat ze op weg gingen,
op zoek naar een nieuwe wereld,
naar een antwoord op hun vragen.

Ze waren wijs,
omdat ze een ster volgden,
een lichtpunt in de donkere nacht,
een teken van hoop te midden van de duisternis.

Ze waren wijs,
omdat ze reisgenoten werden,
elkaar meenamen op de tocht door het leven,
omdat ze elkaar gaande hielden.

Ze waren wijs,
omdat ze zich niet lieten verblinden
door de schone schijn van koning Herodus,
door zijn macht en rijkdom.

Ze waren wijs,
omdat ze bleven zoeken
en zich door niemand “van de wijs” lieten brengen
totdat ze hun bestemming bereikten.

Ze waren wijs,
omdat ze in een kind
hun Koning wilden zien.
Een Koning die geen grenzen trekt,
maar hart heeft voor allen die tot Hem komen.
De vredevorst die zijn koninkrijk bouwt
in het hart van alle mensen van goede wil.
Bij wie niet telt
of je hier bent geboren of van elders gekomen,
of je vrouw bent of man,
oud of jong.

Wanneer de reizigers uit het Oosten hun bestemming bereiken,
beschrijft de Bijbel dit als volgt:

“Toen ze de ster zagen,
werden ze vervuld van grote vreugde.
Ze gingen het huis binnen
en terwijl zij het Kind en zijn moeder Maria zagen,
vielen zij op hun knieën en brachten Hem hulde!”

Je zou het als volgt kunnen zeggen:

De wijzen, ze volgen een ster
en vinden een pasgeboren kind.
Ze voelen zichzelf als herboren
en stralen zoals de ster die zij volgden.

Ze zijn de Koning te rijk
want dit Kind van Bethlehem
bouwt in Gods Naam een koninkrijk
in het hart van alle mensen van goede wil.

Amen!

Voorbede:

Pr. Bidden wij tot de Koning der Koningen:

Le. Heer, aanvaard ons geloof
 hoe klein en wankel het soms ook is.
 Dat het als goud zal stralen
 om van U te getuigen in deze wereld.
 Laat ons zingend bidden:    Kyrieleis.

Le. Heer, aanvaard onze eerbied,
 ons verlangen naar U.
 Dat onze gebeden als wierook
 op zullen stijgen tot voor uw Aanschijn.
 Laat ons zingend bidden:    Kyrieleis.

Le. Heer, aanvaard onze dankbaarheid
 omdat U mens bent geworden.
 Dat onze liefde, zoals de mirre,
 de pijn verzacht die mensen u en elkaar aandoen.
 Laat ons zingend bidden:    Kyrieleis.

Pr. Misintenties …
 Laat ons zingend bidden:    Kyrieleis.

Pr. Koning der koningen,
 vervul ons hart
 met uw Aanwezigheid
 opdat wij – zoals de wijzen uit het Oosten –
 volstromen met vreugde.
 Amen.
 

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey